ПРОТЕКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗРАЗКІВ СИНЬОГНІЙНОЇ АВТОВАКЦИНИ

Автор(и)

  • С. А. Деркач ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України” https://orcid.org/0000-0002-1555-2698
  • Н. М. Куцай ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України” https://orcid.org/0000-0001-9187-3701
  • Н. І. Городницька ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України” https://orcid.org/0000-0001-7799-3272
  • Н. І. Скляр ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України” https://orcid.org/0000-0002-8534-1431

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2727.2023.1.13923

Ключові слова:

cиньогнійна інфекція, автовакцина, фотодинамічна інактивація збудника, протективність вакцини

Анотація

Мета роботи – підвищення протективних властивостей синьогнійної автовакцини, отриманої фотодинамічним способом за удосконаленою технологією.

Матеріали і методи. Для експериментів були задіяні 170 білих безпородних мишей масою 18-20 г. Ефективність вакцинації оцінювали за показниками LD50, визначених для дослідної (вакциновані) та конт­рольної (невакциновані) груп тварин, з розрахунком індексу ефективності (IE): відношення LD50 дослідне до LD50 у контролі.

Результати досліджень. Встановили, що автовакцина нетоксична та неалергенна. При вивченні протективної активності отриманих вакцинних зразків через один тиждень після вакцинації мишей заражали внутрішньочеревинно гомологічним штамом P. aeruginosa в дозі 5×109 мікробних клітин, що відповідало 5LD50.

Таку ж дозу культури вводили неімунізованим мишам – контрольна група. В цій групі вже протягом перших п’яти діб загинуло близько 60 % тварин, а за весь пе­ріод нагляду (15 діб) цей показник зростав до 80 %.

Імунізація мишей розробленою автовакциною дозволила достовірно знизити летальність (χ2<0,05), яка не перевершувала 20 %. У групах піддослідних тварин, навіть при їх загибелі, вдавалося продовжити їх життя до 10-15 днів.

Результати порівняльного вивчення 3 серій автовакцин показали, що всі вони давали достовірно позитивний ефект, порівняно з контрольною групою мишей (χ2>0,05, p<0,01).

Висновок. Отримані результати досліджень свідчать про ефективність застосування розробленої технології отримання синьогнійних вакцин та їх протективну активність. Це вказує на перспективність впровадження автовакцинотерапії у практику охорони здоров’я, що є особливо важливим в період воєнного стану.

Біографії авторів

С. А. Деркач, ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України”

к. мед. н, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії анаеробних інфекцій Державної Установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

Н. М. Куцай, ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України”

молодший науковий співробітник лабораторії анаеробних інфекцій Державної Установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

Н. І. Городницька, ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України”

к. мед. н, старший науковий співробітник лабораторії анаеробних інфекцій Державної Установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

Н. І. Скляр, ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України”

к. мед. н, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Державної Установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

Посилання

Peng, Y., Bi, J., Shi, J., Li, Y., Ye, X., Chen, X., & Yao, Z. (2014). Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infections pose growing threat to health care–associated infection control in the hospitals of Southern China: A case-control surveillance study. American Journal of Infection Control, 42 (12), 1308–1311. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2014.08.006

Fan, N., Hu, Y., Shen, H., Liu, S. (2020). Profiling of patogens Compositional and drag-resistance profiling of patogensin patients with severe acute pancreatitis: a retrospective study. BMC Gastroenterol., 1, 20 (1), 405. DOI: https://doi.org/10.1186/s12876-020-01563-x

Nerobeev, V. D., Nerobeev, D. V. (1988). Vaccination: effectiveness and safety, problems and prospects. Novosti meditsiny i farmatsii – News of Medicine and Pharmacy., 10, 34–36 [in Russian].

Giedrys-Kalemba, S., Czernomysy-Furowicz, D., Fijałkowski, K., & Jursa-Kulesza, J. (2018). Autovaccines in individual therapy of staphylococcal infections. In Pet-To-Man Travelling Staphylococci (pp. 253-264). Academic Press.

Volosach, O. S., Kuzmych, I. A., Zayats, Y. K. (2017). Microbiological efficacy of autovaccination therapy in Pseudomonas infection. elib.grsmu.by. Retrieved from http://elib.grsmu.by/bitstream/handle/files/5197/13-16.pdfz.pdf?sequence=1 [in Russian].

Method of preparation of autovaccine (2001). Pat. 39700 Ukraine. No. 2000127520; appl. 26.12.2000; publ. 15.06.2001, 5 [in Ukrainian].

Galapero, J., Fernández, S., Pérez, C. J., Calle-Alonso, F., Rey, J., & Gómez, L. (2019). Exploring the importance of mixed autogenous vaccines as a potential determinant of lung consolidation in lambs using Bayesian networks. Preventive Veterinary Medicine, 169, 104693. DOI: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2019.104693

Daniel, G. V., Laura, S. V., Jose, B. P., Enrique, C. A., Enrique, C. G., Juan, G. G., & Mateo, P. M. (2014). Autovaccines for chronic urinary tract infections; ten years follow-up experience. American Journal of Life Sciences, 2(6-3), 13–17.

Priebe, G. P., & Goldberg, J. B. (2014). Vaccines for Pseudomonas aeruginosa: a long and winding road. Expert review of vaccines, 13 (4), 507–519. DOI: https://doi.org/10.1586/14760584.2014.890053

Vincent, J. L. (2014). Vaccine development and passive immunization for Pseudomonas aeruginosa in critically ill patients: a clinical update. Future microbiology, 9 (4), 457–463. DOI: https://doi.org/10.2217/fmb.14.10

Volosach, O. S. (2011). Clinical example of successful treatment of autovaccinal mixed infection complicating the course of chronic furunculosis. Journal of GrSMU. 1 (33), 12–14 [in Russian].

Tarasko, A. D., Chelysheva, H. M., Kovalchuk, E. S., Khabibullin, A. M. (2007). Use of autovaccine in the treatment of recurrent and protracted purulent-inflammatory processes in the clinic. Stationary replacement technologies: Ambulatory surgery, 4, 221-222 [in Russian].

Volosach, O. S. (2017). Immunomodulating role of fungal-bacterial autovaccines, indicators of humoral immunity in patients with chronic inflammatory diseases complicated by candidiasis. Successes of medical mycology, 17(17), 227-233 [in Russian].

Giedrys-Kalemba, S., Czernomysy-Furowicz, D., Fijałkowski, K., & Jursa-Kulesza, J. (2018). Autovaccines in individual therapy of staphylococcal infections. In Pet-To-Man Travelling Staphylococci (pp. 253-264). Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813547-1.00019-4

Jones, A. M., Govan, J. R., Doherty, C. J., Dodd, M. E., Isalska, B. J., Stanbridge, T. N., & Webb, A. K. (2001). Spread of a multiresistant strain of Pseudomonas aeruginosa in an adult cystic fibrosis clinic. The lancet, 358(9281), 557-558. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05714-2

Burova, L. M., Burova, E. D. (2016). Antibiotic sensitivity of clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Infektsiyni khvoroby – Infectious diseases, 3(35), 74-77 [in Ukrainian].

Westritschnig, K., Hochreiter, R., Wallner, G., Firbas, C., Schwameis, M., & Jilma, B. (2014). A randomized, placebo-controlled phase I study assessing the safety and immunogenicity of a Pseudomonas aeruginosa hybrid outer membrane protein OprF/I vaccine (IC43) in healthy volunteers. Human vaccines & immunotherapeutics, 10(1), 170-183. DOI: https://doi.org/10.4161/hv.26565

Method for rapid in vitro synthesis of bioconjugate vaccines via recombinant production of n-glycosylated proteins in prokaryotic cell lysates (2018). Appl. 20180016612A1. US. IPC C12P21/005. № US201715650127, filed. 2017.07.14, publ.18.01. 2018 [in Ukrainian].

The method of obtaining a vaccine for the prevention and treatment of pseudomonosis (2020). Pat. 143248 Ukraine: IPC C12N1/04(2006.01). № u2012908730; appl. 19.07.2019; publ. 07.27.2020, Bul. 14, 5 [in Russian].

Gorodnitskaya, N. I., Gabysheva, L. N., Derkach, S. A., Martynov, A.V. (2018). Immunoprophylaxis оf Pseudomonosis: аchievements аnd perspectives. Annals оf Mechnikov’s Institute, 2, 5-15 [in Russian].

Derkach, S. A., Horodnytska, N. I., Kutsai, N. M., Gabysheva, L. S. (June 2-4, 2021). The method of production auttovaccines from P. aeruginosa strains. The world of science and innovation proceeding of international scientific and practical conferencence, 413-420 [in Ukrainian].

Akhmatova, N. K., Kalynychenko, E. O., Kurbatova, E. A., Mykhaylova, N. A. (2019). Immunogenicity and protective activity of a recombinant vaccine against Pseudomonas aeruginosa infections. Immunology, 40, 4, 23-28 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Як цитувати

Деркач, С. А., Куцай, Н. М., Городницька, Н. І., & Скляр, Н. І. (2023). ПРОТЕКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗРАЗКІВ СИНЬОГНІЙНОЇ АВТОВАКЦИНИ. Інфекційні хвороби, (1), 35–39. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2023.1.13923

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження