ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРОТИ ПРАВЦЯ

Автор(и)

  • О. І. Панченко Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0001-6160-3823
  • Г. А. Павлишин Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0003-4106-2235

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2727.2023.1.13920

Ключові слова:

діти, COVID-19, протиправцевий гуморальний імунітет

Анотація

Мета дослідження – з’ясувати особливості перебігу COVID-19 у дітей залежно від стану поствакцинного протиправцевого імунітету, оцінюючи у них рівень відповідного гуморального імунітету.

Матеріали і методи. Обстежено 73 дитини віком від 6 до 18 років: 45 пацієнтів були з проявами лабораторно підтвердженої SARS-CoV-2-інфекції та 28 дітей без ознак захворювання (контрольна група). Перебіг СOVID-19 оцінювали клініко-лабораторно, залежно від рівня гуморального імунітету проти правця. За ступенем тяжкості недуги сформовано 2 групи: перша – 17 дітей з легким ступенем COVID-19, друга група – 28 пацієнтів із середньо-тяжким і тяжким ступенем хвороби. Всім дітям визначали рівень імуноглобуліну G (IgG) проти правцевого токсину методом імуноферментного аналізу (Тetanus Elisa IgG, Vircell, Іспанія). Ця методика базується на визначенні індексу антитіл класу G до токсину правця шляхом співвідношення оптичної щільності певного зразка сироватки до відсіченого середнього значення оптичної щільності. Якщо індекс антитіл менше 9 – результат оцінюється як негативний (IgG до токсину правця немає), 9-11 – результат сумнівний, більше 11 – результат позитивний (IgG до токсину правця є). Статистичний аналіз здійснювали за допомогою програми «Stat Plus» (критерій Шапіро-Вілка, mean±SD при правильному розподілі ознак; медіана, верхній та нижній квартилі при неправильному розподілі, критерій χ2, критерій Крускала-Уоліса).

Результати досліджень та їх обговорення. Рівень гуморального імунітету проти правцевого токсину достовірно відрізнявся у групах порівняння. У 96,4 % пацієнтів контрольної групи (діти без ознак хвороби) виявили діагностичний титр протиправцевих IgG, тоді як у дітей з проявами COVID-19 позитивний результат був лише у 37,8 %. У першій групі (діти з легким ступенем інфекції) позитивний результат на наявність IgG до правцевого токсину був у 76,5 %, у другій групі (діти із середньотяжким та тяжким ступенем захворювання) – у 14,3 %.

Клініко-лабораторними особливостями легкого ступеня COVID-19 у дітей (І група спостереження) є достовірно менша тривалість гіпертермічного синдрому, достовірно нижчі рівні прозапальних маркерів (ШОЕ, рівень CРБ, кількість лейкоцитів), D-димеру та тривалості лікування, у ІІ групі спостереження зазначені показники відповідно статистично вагомо вищі.

Висновок. У групі дітей із проявами COVID-19 спостерігався достовірно вищий відсоток негативного результату тесту на наявність IgG проти правцевого токсину, порівняно з контрольною групою, що вказує на нижчий рівень гуморального протиправцевого імунітету у цій групі. У дітей з легким ступенем хвороби відзначали достовірно більший відсоток позитивного результату тесту на наявність протиправцевих IgG (що свідчить про вищий рівень відповідного гуморального імунітету), порівняно з групою дітей із середньотяжким та тяжким ступенем недуги. На фоні відсутності специфічних IgG до правцевого токсину відзначається зростання рівня прозапальних маркерів (кількості лейкоцитів, ШОЕ, СРБ) і D-димеру, тривалості гіпертермічного синдрому та тривалості лікування, що також свідчить про тяжкий ступінь COVID-19, тобто на фоні нижчого рівня гуморального імунітету проти правцевого токсину зростає ступінь тяжкості коронавірусної хвороби.

 

Біографії авторів

О. І. Панченко, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

аспірантка кафедри педіатрії № 2 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Г. А. Павлишин, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

д. мед. н., професорка, завідувачка кафедри педіатрії № 2 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Посилання

Ministry of Health of Ukraine. (2020). Current information about COVID-19 and vaccination against it (for patients and doctors). https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov [in Ukrainian].

Monereo-Sánchez, J., Luykx, J. J., Pinzón-Espinosa, J., Richard, G., Motazedi, E., Westlye, L. T., ... & van der Meer, D. (2021). Vaccination history for diphtheria and tetanus is associated with less severe COVID-19. medRxiv. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.06.09.21257809 DOI: https://doi.org/10.1101/2021.06.09.21257809

Monereo-Sanchez, J., Luykx, J. J., Pinzon-Espinosa, J., Richard, G., Motazedi, E., Westlye, L. T., ... & van der Meer, D. (2021). Diphtheria and tetanus vaccination history is associated with lower odds of COVID-19 hospitalization. Frontiers in Immunology, 3934. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.749264. DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.749264

Rickett, C.D., Maschhoff, K.J., & Sukumar, S.R. (2021). Does tetanus vaccination contribute to reduced severity of the COVID-19 infection? Medical Hypotheses, 146, 110395. DOI:10.1016/j.mehy.2020.110395. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.110395

Ietto, G. (2020). SARS–CoV-2: Reasons of epidemiology of severe ill disease cases and therapeutic approach using trivalent vaccine (tetanus, diphtheria and Bordetella pertussis). Medical Hypotheses, 141, 109779. DOI: 10.1016/j.mehy.2020.109779. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109779

Yamada, T., Wakabayashi, M., Yamaji, T., Chopra, N., Mikami, T., Miyashita, H., & Miyashita, S. (2020). Value of leukocytosis and elevated C-reactive protein in predicting severe coronavirus 2019 (COVID-19): a systematic review and meta-analysis. Clinica Chimica Acta, 509, 235-243. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.06.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.06.008

Shareef, R.H., Zwain, Z.D., & Mahbuba, W.A. (2021). Superiority of lymphocyte ratio over total leukocyte count in detecting the severity of COVID-19 pneumonia. Heliyon, 7(11), e08412. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08412 DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08412

Palladino, M. (2021). Complete blood count alterations in COVID-19 patients: A narrative review. Biochemia Medica, 31 (3), 0-0.DOI: https://doi.org/10.11613/BM.2021.030501 DOI: https://doi.org/10.11613/BM.2021.030501

Lippi, G., & Favaloro, E.J. (2020). D-dimer is associated with severity of coronavirus disease 2019: a pooled analysis. Thrombosis and Haemostasis, 120 (05), 876-878. DOI: 10.1055/s-0040-1709650 DOI: https://doi.org/10.1055/s-0040-1709650

Oran, D. P., & Topol, E. J. (2021). The proportion of SARS-CoV-2 infections that are asymptomatic: a systematic review. Annals of Internal Medicine, 174 (5), 655-662. DOI: 10.7326/M20-6976 DOI: https://doi.org/10.7326/M20-6976

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Як цитувати

Панченко, О. І., & Павлишин, Г. А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРОТИ ПРАВЦЯ . Інфекційні хвороби, (1), 12–17. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2023.1.13920

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження