ІНТЕРЛЕЙКІН-6 – ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ МАРКЕР БАКТЕРІЙНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ХВОРИХ

Автор(и)

  • О. В. Цико Харківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2727.2022.3.13473

Ключові слова:

ВІЛ-інфекція, бактерійна пневмонія, ко-інфекція ВІЛ/ТБ, інтерлейкін-6

Анотація

Мета – дослідити рівень інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) у ВІЛ-інфікованих з бактерійним і туберкульозним ураженням легень та оцінити можливості його використання як диференційного маркера ранньої діагностики цих інфекцій у ВІЛ-позитивних осіб.

Матеріали і методи. За допомогою ретроспективного методу (випадок – контроль) проведене дослідження хворих на ВІЛ-інфекцію з бактерійним і туберкульозним (вперше діагностованим туберкульозом легень – ВДТБ) ураженням легень. Об’єктом дослідження був вміст ІЛ-6 у сироватці крові хворих на ВІЛ-інфекцію з патологією легень. Предметом дослідження став клінічний перебіг легеневої патології при ВІЛ-інфекції та ко-інфекції ВІЛ/ТБ. Для дослідження кількісного параметру ІЛ-6 у процесі виконання роботи використовували реагенти АТ «Вектор-Бест». Визначення показника проводили за допомогою імуноферментного методу. Вміст ІЛ-6 у дослідній сироватці визначали в пг/мл.

Статистичний аналіз отриманих даних проводився методами варіаційної та кореляційної статистики із застосуванням програмного забезпечення. Обчислювали середню величину ряду (М), похибку середньої арифметичної величини (m), середнє квадратичне відхилення (σ). Достовірні відмінності між середніми величинами (p) розраховували за критерієм Стьюдента (t). Також для оцінки відмінностей між групами застосовували критерій згоди, χ2 Пірсона. Для визначення взаємозв’язків між показниками, що вивчались, використано коефіцієнт кореляції (r). Статистичну обробку даних виконували за допомогою ПК з пакетом прикладних програм «Microsoft Excel 2007» (Microsoft Corporation) та додатковим набором програм статистичного аналізу (Statistica v 6.0 «StatSoft»).

Результати досліджень та їх обговорення. Під час обстеження пацієнтів обох груп на вміст ІЛ-6 в сироватці крові у групі хворих на ВІЛ-інфекцію з бактерійною пневмонією значення коливались у межах від 2,3 до 10,46 пг/мл та в середньому склали (5,77±0,32) пг/мл, тоді як в групі хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ТБ (ВДТБ) значення були значно вищими та коливались у межах 21,33-79,23 пг/мл та в середньому склали (47,94±2,95) пг/мл. Дані щодо вмісту ІЛ-6 у сироватці крові хворих на ВІЛ-інфекцію з бактерійною пневмонією та хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ТБ свідчать, що рівень ІЛ-6 був підвищеним у хворих обох груп (p1<0,001), але значно вищим у пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ. Проведений аналіз цього показника за Пірсоном дозволив встановити, що у хворих з пневмонією вміст ІЛ-6 у сироватці крові, що дорівнював 10,03 пг/мл або був меншим, траплявся частіше, ніж у хворих із туберкульозом (x²=65,5; p<0,001).

Висновок. Дослідження виявило підвищений рівень ІЛ-6 у групах хворих на ВІЛ-інфекцію з бактерійним і туберкульозним (ВДТБ) ураженням легень. За даними корелятивного аналізу визначено, що при ко-інфекції ВІЛ/ТБ рівень цього показника був достовірно вищим, ніж у групі ВІЛ-інфікованих з бактерійною пневмонією. Цей процес обумовлений особливостями патофізіологічного механізму запалення та дозволяє диференціювати досліджувані нозології в категорії хворих на ВІЛ-інфекцію з легеневою патологією.

Біографія автора

О. В. Цико, Харківський національний медичний університет

асистентка кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету

Посилання

Pasieshvili, T. M. (2020). The role of the cytokine link in the implementation of the inflammatory reaction in young people with gastroesophageal reflux disease and autoimmune thyroiditis. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny – Advances in clinical and experimental medicine, 2, 133-139 [in Ukrainian].

Nikitin, E. V. (2007). Modern ideas about the cytokine system. Infektsiini khvoroby – Infectious Diseases, 2, 64-69 [in Ukrainian].

Lysenko, S. A., Kirkilevskyi, S. I. (2021). Changes in the content of proinflammatory cytokines in the blood of lung cancer patients under the influence of special treatment. Klinichna onkolohiya – Clinical Oncology, 8 (4). Retrieved from https://www.clinicaloncology.com.ua/article/6223/zmini-vmistu-prozapalnix-citokiniv-u-krovi-xvorix-na-rak-legeni-pid-vplivom-specialnogo-likuvannya [in Ukrainian].

Guryev, S. O., Solovyov, O. S., Tanasienko, O. M. (2017). The role of interleukin-6 in the diagnosis of infectious complications in victims of polytrauma. Travma – Travma, 4 (18). DOI: http://dx.doi.org/10.22141/1608-1706.4.18.2017.109349 [in Ukrainian].

Shapoval, S. D., Savon, I. L., Trybushnyi, O. V., Maksimova, O. O., Sofilkanych, M. M. (2017). Cytokine status in patients with sepsis. Zaporizkyi medychnyi zhurnal – Zaporizhzhya Medical Journal, 4 (121), 515-519 [in Ukrainian].

State institution “Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine”, 2022. About HIV/AIDS. Retrieved from: https://phc.org.ua/dlya-pacientiv/pro-vilsnid [in Ukrainian].

State institution “Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine”, 2022. Opportunistic infections and accompanying diseases. Retrieved from https://phc.org.ua/zakhvoryuvannya-ta-informaciya/vilsnid/likuvannya-ta-profilaktika/oportunistichni-infekcii-ta-suputni-zakhvoryuvannya [in Ukrainian].

Tkachenko, T. V. (2010). HIV infection and diseases of the respiratory tract. Novosti meditsini i farmatsii – News of medicine and pharmacy, 6 (312). Retrieved from: http://www.mif-ua.com/archive/article/11875 [in Ukrainian].

Tsymbalista, O. L., Garijuk, L. I. (2013). Dynamics of markers of inflammation in young children with complicated pneumonia against the background of iron deficiency anemia. Perinatologiya i pediatriya – Perinatology and Pediatrics, 4 (56), 33-36 [in Ukrainian].

Kolotylo, T. R. (2019). Modern views on the immunopathogenesis of HIV infection and tuberculosis. Infektsiini khvoroby – Infectious Diseases, 2 (96), 58-65 [in Ukrainian].

Herman, A. O. (2014). Interleukin-6 in newly diagnosed pulmonary tuberculosis with different sensitivity to chemopreparations depending on indicators of thyroid homeostasis. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovynskyi Medical Bulletin, 4 (72), 12-14 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

Цико, О. В. (2023). ІНТЕРЛЕЙКІН-6 – ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ МАРКЕР БАКТЕРІЙНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ХВОРИХ. Інфекційні хвороби, (3), 18–23. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2022.3.13473

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження