ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА МЕДИКО-СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГОСТРОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ COVID-19 У ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (ПЕРШИЙ РІК ПАНДЕМІЇ: 2020-2021)

Автор(и)

  • А. М. Нагорна Національна академія медичних наук України
  • Д. В. Варивончик Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика
  • Л. В. Харчук Державна служба України з питань праці
  • Н. В. Медведовська Національна академія медичних наук України
  • І. Г. Кононова ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України»
  • В. А. Гвоздецький ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2727.2021.2.12160

Ключові слова:

гостре професійне захворювання, COVID-19, галузь охорони здоров’я, причини інфікування SARS-CoV-2

Анотація

У 2020 р. проблема зараження коронавірусом людини (2019-nCoV/SARS-CoV-2) стала актуальною у всьому світі. 11.03.2020 р. ВООЗ оголосила пандемію SARS-CoV-2. За один рік пандемії у світі (станом на 12.03.2021 р.) зареєстровано 120,1 млн випадків зараження SARS-CoV-2, з яких внаслідок COVID-19 померли 2,7 млн осіб. В Україні зареєстровано – 1,451 млн інфікованих SARS-CoV-2 (в т.ч. 68,3 тис. працівників галузі охорони здоров’я (ГОЗ)); з яких внаслідок COVID-19 померли 28,1 тис. осіб (в т.ч. працівників ГОЗ – 612 осіб). На сьогодні однією з найвагоміших науково-практичних проблем залишається оцінка ризиків і профілактика цієї гострої професійної патології.

Матеріали і методи. Використані офіційні статистичні дані МОЗ України щодо нормативного регулювання епідемічного розслідування COVID-19, організації розслідування COVID-19 у сфері охорони здоров’я, у сфері охорони праці, обліку випадків захворювання на COVID-19. Отримані та проаналізовані статистичні дані захворюваності на COVID-19 (за інформацією територіальних підрозділів Фонду соціального страхування України, Державної служби України з питань праці) за 2020 р. – березень 2021 р. Використовувались загальноприйняті статистичні методи дослідження для характеристики даних, отриманих для суцільної вибірки в Україні.

Результати досліджень та їх обговорення. Проаналізовані нормативно-правові акти процедури розслідування випадків гострого професійного захворювання на COVID-19, а саме Наказ МОЗ України від 25.02.2020 № 521 «Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб, Інструкція № 374 «Про застосування переліку професійних захворювань», затвердженої спільним наказом МОЗ, Національної Академії медичних наук України, Мінпраці від 29.12.2000 р. № 374/68/33», Наказ МОЗ України від 15.07.2020 № 1604 щодо Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанова КМУ від 13.05.2020 № 394 розділ V Переліку професійних захворювань, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2000 № 1662, доповнено гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка стосується тільки роботи «медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Визначені медико-статистичні закономірності інфікування SARS-CoV-2 та захворювання на COVID-19 працівників галузі охорони здоров’я. Кількість повідомлень про випадки інфікування SARS-CoV-2 на робочому місці (підозра на гостре професійне захворювання), що надійшли до Держпраці України (12.03.2021 р.), становила – 43 130 працівників, в т.ч. випадків смертей від COVID-19 – 522. Загалом повнота надходження повідомлень про гостре професійне захворювання становила (відносно зареєстрованих випадків інфікування ПОЗ): для інфікування SARS-CoV-2/захворювання на COVID-19 – 63,5 (4,8-219,3) %; випадків смерті від COVID-19 – 85,6 (36,4-450,0) %. Коливання рівнів захворюваності на COVID-19 значно відрізняються по областях, причини потребують ретельнішого аналізу, вони багатопланові, але виявлені закономірності можуть слугувати певною основою для ухвалення управлінських рішень щодо обліку, реєстрації, профілактики і лікування цієї патології.

Висновки. Кількість хворих на гостре професійне захворювання COVID-19 постійно збільшується, має хвилеподібний характер, відповідно до загального перебігу епідемії в популяції населення України. Кумулятивний ризик інфікування SARS-CoV-2 працівниками галузі охорони здоров’я вищий в 2,5 рази, ніж серед загального населення, а смерті від COVID-19 – в 1,1 разу.

Домінуючі причини інфікування SARS-CoV-2 працівників галузі охорони здоров’я: надання медичної допомоги хворим на COVID-19 зі здійсненням інтервенційних процедур (46,3 %); наявні організаційні недоліки в забезпечені інфекційного контролю в ЗОЗ (33,7 %); психофізіологічні причини, які обумовлені роботою працівників в екстремальних умовах надання стаціонарної допомоги хворим на COVID-19 («червона зона») (14,0 %); технічні (4,5 %); техногенні, природні, екологічні та соціальні (1,4 %).

Нормативне регулювання встановлення гострого професійного захворювання на COVID-19 регламентовано тільки для працівників галузі охорони здоров’я і потребує розповсюдження його й на інші види економічної діяльності в Україні (працівники освіти, соціальної допомоги тощо).

Є суттєві організаційні та ресурсні (кадрові) недоліки: з надання повідомлень до Держпраці України щодо підозри гострого професійного захворювання на COVID-19 та смерті від нього; щодо об’єктивної статистичної реєстрації випадків захворювання працівників галузі охорони здоров’я на COVID-19; щодо своєчасного та повного розслідування зв’язку захворювання (смерті) з умовами праці тощо.

Подальші дослідження будуть спрямовані на удосконалення системи оцінки ризиків та убезпечення роботи працівників галузі охорони здоров’я, в умовах епідемії SARS-CoV-2/COVID-19 в Україні.

Біографії авторів

А. М. Нагорна, Національна академія медичних наук України

д. мед. н., проф., член-кореспондент Національної академії медичних наук Ук­раїни

Д. В. Варивончик, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

д. мед. н., проф., Національний медичний університет охорони здоров’я імені П.Л. Шупика, завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології

Л. В. Харчук, Державна служба України з питань праці

Державна служба України з питань праці

Н. В. Медведовська, Національна академія медичних наук України

д. мед. н., проф., начальник науково-координаційного управління НАМН України

І. Г. Кононова, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України»

к. мед. н, ст. н. с., т. в. о. вченого секретаря ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України»

В. А. Гвоздецький, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

к. мед. н., ст. н. с. відділу профпатології

Посилання

Parry, J. (2020). “Pneumonia in China: lack of information raises concerns among Hong Kong health workers”, BMJ., 368. DOI:10.1136/bmj.m56.

Wikipedia. (2021). COVID-19 pandemic. Retrieved from: https://cutt.ly/nxgsQhR.

(2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. WHO Country & Technical Guidance – Coronavirus disease (COVID-19). Retrieved from: https://cutt.ly/zxgeQa2.

(2020). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March. 2020. WHO. Retrieved from: https://cutt.ly/Rxggg3W.

(2020). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. WHO. Retrieved from: https://cutt.ly/bxgiUM3.

(2020). International guidelines for the identification and coding of COVID-19 as a cause of death. Based on the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) on April 20, 2020. WHO. Retrieved from: https://cutt.ly/Xxgjxdk.

(2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. WHO. Retrieved from: https://covid19.who.int.

(2021). National Health Service of Ukraine. Operational monitoring of the situation around COVID-19. Retrieved from: https://cutt.ly/DxgzRMY.

(2020). COVID-19 crisis and the health sector. ILO. Retrieved from: https://cutt.ly/ojUFNDY.

(2020). ILO standards and COVID-19 (Coronavirus). ILO. Retrieved from: https://cutt.ly/fjUGdAf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Нагорна, А. М., Варивончик, Д. В., Харчук, Л. В., Медведовська, Н. В., Кононова, І. Г., & Гвоздецький, В. А. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА МЕДИКО-СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГОСТРОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ COVID-19 У ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (ПЕРШИЙ РІК ПАНДЕМІЇ: 2020-2021). Інфекційні хвороби, (2), 17–28. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2021.2.12160

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження