РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБАМИ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ COVID-19, НА ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2727.2021.1.11948

Ключові слова:

COVID-19, SARS-CoV-2, пацієнти

Анотація

Мета роботи – на підставі результатів практичної роботи первинної медико-санітарної ланки (сімейної поліклініки № 3 м. Самарканд) в умовах пандемії проаналізувати особливості поширення і клінічної картини COVID-19 у дорослого населення.

Матеріали і методи. Дослідження проводили в сімейній поліклініці № 3 м. Самарканд. Ретроспективно досліджено амбулаторні карти 100 хворих на COVID-19 старше 16 років. Статистичну обробку даних проводили на персональному комп’ютері з використанням Microsoft Excel-2003.

Результати. Проаналізовано перебіг хвороби у перших 100 пацієнтів з підтвердженим COVID-19: 58 (58,0 %) чоловіків і 42 (42,0 %) жінок. В 11 (11,0 %) пацієнтів, обстежених через контакт з хворим родичем, хвороба перебігала безсимптомно; у 89 % був легкий перебіг COVID-19 з незначними катаральними явищами. Найчисленнішу групу пацієнтів, які перенесли COVID-19, склали особи віком 30-55 років (65,0 %): у 20 % випадків хворіли особи, старші 65 років.

Висновки. У період пандемії COVID-19 велике навантаження лягає на лікарів амбулаторної ланки, тому що 80 % пацієнтів мають безсимптомний або легкий перебіг хвороби. Аналіз клінічної картини, даних лабораторних показників дозволяє поставити діагноз й оцінити тяжкість захворювання в максимально ранні терміни.

Біографії авторів

S.B. Kholboyev, Самаркандський державний медичний інститут (Узбекистан)

к. мед. н., асистент кафедри загальної лікарської практики / сімейної медицини факультету післядипломної освіти Самаркандського державного медичного інституту

Sh. A. Yusupov, Samarkand State Medical Institute (Uzbekistan)

д. мед. н., завідувач кафедри дитячої хірургії № 1

N. E. Yuldashova, Самаркандський державний медичний інститут (Узбекистан)

асистентка кафедри загальної лікарської практики / сімейної медицини факультету після­дипломної освіти Самаркандського державного медичного інституту

Посилання

WHO. (2020). WHO recommendations for the population in connection with the spread of coronavirus infection (COVID-19) [in Russian]. https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public#

Ministry of Health of Russia. (2020). Methodological recommendations “Prevention, diagnosis and treatment of new coronavirus infection COVID-19” (version 7 of 06/03/2020) [in Russian].

WHO. (2020). Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 16-24 February 2020. who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf.

ACR. (2020). ACR Recommendations for the use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection. Retrieved from: https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Sta-tements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection.

National Institutes of Health. (2020). COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Retrieved from: https://covid19treatmentguidelines.nih.gov

He, X., Lau, E. H., Wu, P., Deng, X., Wang, J., Hao, X., ... & Leung, G. M. (2020). Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nature Medicine, 26 (5), 672-675.

Ferran, M. (2020). Coronavirus tests are pretty accurate, but far from perfect. The Conversation. Available at: https://theconversation. com/coronavirus tests are pretty accurate but far from perfect 136671 (accessed 06.10. 2020).

Liu, R., Liu, X., Han, H., Shereen, M. A., Niu, Z., Li, D., ... & Zhu, C. (2020). The comparative superiority of IgM-IgG antibody test to real-time reverse transcriptase PCR detection for SARS-CoV-2 infection diagnosis. MedRxiv.

CDC. (2020). Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing. Retrieved from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/anti-body-tests-guidelines.html.

Adams, E., Ainsworth, M., Anand, R., Andersson, M. I., Auckland, K., Baillie, J. K., ... & Whitehouse, J. (2020). Evaluation of antibody testing for SARS-Cov-2 using ELISA and lateral flow immunoassays. MedRxiv.

Zhao, J., Yuan, Q., Wang, H., Liu, W., Liao, X., Su, Y., ... & Zhang, Z. (2020). Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019 Brief Title: Antibody responses in COVID-19 patients.

Tan, W., Lu, Y., Zhang, J., Wang, J., Dan, Y., Tan, Z., ... & Deng, G. (2020). Viral kinetics and antibody responses in patients with COVID-19. MedRxiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-13

Як цитувати

Kholboyev, S., Yusupov, S. A., & Yuldashova, N. E. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБАМИ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ COVID-19, НА ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Інфекційні хвороби, (1), 18–22. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2021.1.11948

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження