ОЦІНКА ЩІЛЬНОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ БІОТОПІВ КЛІЩАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДЕКСУ ЗАСЕЛЕННЯ. ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ ЗАСОБІВ ЗБОРУ КЛІЩІВ

  • V. O. Panychev ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»
  • M. A. Andreychyn Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0003-0154-730X
  • M. O. Kashuba Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Ключові слова: кліщі, чисельність, індекс заселення, площа, система СІ, ефективність

Анотація

Дослідницька та практична діяльність, пов’язана з вивченням та оцінкою певних явищ і процесів, вимагає використання до них об’єктивних критеріїв. Якщо ці критерії виражаються числовими значенням і співвідносяться з об’єктами, явищами чи процесами, що характеризуються певними одиницями вимірювань, то останні повинні надаватися в одиницях інтернаціональної метричної системи (СІ).

Отримані результати мають бути відтворюваними та збіжними, тобто не залежати від суб’єктивних та інших обставин, що можуть на них впливати. Результати досліджень мають наукову цінність лише у випадку наявності можливостей їх відтворення та зіставлення. Це передбачає використання стандартизованих методів, а отримані кількісні показники мають відображатись у загальноприйнятій системі стандартів вимірів [1].

Мета роботи – дослідити можливість оцінки чисельності кліщів у природньому середовищі запропонованим нами індексом заселення, що виражається в кількості кліщів на одиницю площі. Порівняти ефективність збору кліщів запатентованих нами пристрою та способу їх відлову і традиційних методів.

Матеріали і методи. Використані матеріали власних польових досліджень, що проводились у біотопах природних та урбанізованих ландшафтів різних кліматичних районів Тернопільської області протягом 2017-2019 рр. із застосуванням традиційних та удосконалених нами засобів збору кліщів. Застосовані статистичні методи.

Результати. Статистична обробка матеріалів акаралогічних досліджень обґрунтовує можливість оцінки чисельності кліщів за індексом заселення. На відміну від традиційних показників, запропонований нами індекс базується на використанні одиниць системи СІ.

Ефективність запатентованих пристрою та способу відлову кліщів є достовірно вищою за традиційні методи.

Висновки. Індекс заселення точніше характеризує заселеність територій кліщами, придатний для порівняльного аналізу ситуації на окремих територіях у різні роки, є стандартизованим.

Біографії авторів

V. O. Panychev, ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»

заступник директора з дослідження біологічних факторів ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

M. A. Andreychyn, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

академік НАМНУ, д. мед. н., завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

M. O. Kashuba, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

докт. мед. наук, проф., завідувач кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Посилання

(2001). The Law of Ukraine «On Standardization». Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 31. 145 [in Ukrainian].

Biletska, H. V., Semenyshyn, O. B., Ben, I. I., & Shulhan, A. M. (2012). Modern parasitic tick-borne infection systems in Lviv region. Infectious Disease Strategy and Tactics: A Scientific Conference. Kharkiv [in Ukrainian].

Pasenko, Yu. A. (1982). Principles and methods in faunal studies. Moscow: Nauka [in Russian].

Semenyshyn, O. B. (2004). Ecological and epidemic characteristics of ixodic tick borreliosis in the western Ukrainian region. Candidate’s thesis [in Ukrainian].

Akimov, I. I., & Nebogatkin, I. V. (2016). Ixodid ticks of urban landscapes in Kiev. Kiev: Institute of Zoology named after I.I. Schmalhausen NAS of Ukraine: 158. Retrieved from: https:www.twirpx.com/file/2448322 [in Russian].

Yakimenko, V. V., Mankova, M. G., & Shpinov, S. N. (2013). Ixodid ticks of Western Siberia. Fauna, ecology, basic research methods. Omsk: Information Center «Omsk Scientific Herald», 239 [in Russian].

Yakimenko, V. V., & Galkova, M. G. (2011). Ixodid ticks: field research and differential diagnostics: A manual on the abundance, collection and determination of Ixodid ticks in the field. Omsk: Information Center «Omsk Scientific Herald», 56 [in Russian].

Panychev, V. O., Pavlyshyn, A. V., & Andreychyn, M. A. (2018). Patent 123825. Ukraine, IPC (2006), G01N 1/00, A61D 99/00 (2006). Device for catching mites. N u201709338; Newsletter 5/2018 [in Ukrainian].

Panychev, V. O., Pavlyshyn, A. V., Andreychyn, M. A. (2018). Patent 123848. Ukraine, (51) IPC (2006): A01M 5/00, A01M 1/00. A method of catching ticks in the natural environment. N u201709539; Newsletter 5/2018 [in Ukrainian].

Kiseliov, S. M. (2018). Basic principles of evidence-based medicine: A textbook. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Law of Ukraine (24.02.1994). 4004-XII “On ensuring sanitary and epidemic well-being” [in Ukrainian].

Podavalenko, A. P., Zadorozhna, V. I., Petrenko, T. S., & Podavalenko, O. V. (2016). Socio-hygienic monitoring in the state of epidemiological surveillance of airborne infections. Ukrainian Medical Journal, 111-І/ІІ. Retrieved from: www.umj.сom.ua [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine (2006). Resolution 182 of February 22, 2006. “On Approval of the Procedure for Social and Hygienic Monitoring”. Retrieved from: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2006п [in Ukrainian].

Milton, M. (2018). Use of the laws of nature to establish the laws of measurement. Message on the occasion of World Metrology Day. Retrieved from: www.metrology.kharkov.ua/fildmin/user_upioaed/nevs/wmd2018/Direktors_messadge_WMD_2018_Milton_Unr.pdf [in Ukrainian].

Why is the metric system so important [TED-Ed]? Retrieved from: https/www.youtube com/watch?v=0_1ki3_h?Не [in Ukrainian].

Novikov, G. F. (1999). Field studies, ecology of terrestrial vertebrates. Soviet science, 238 [in Russian].

Holiachenko, M. (2011). Social medicine and health care organization. Kyiv: VSV «Medicine» [in Ukrainian].

Zastavetska, O. V., Zastavetsky, B. I., & Tkach, D. V. (2008). Geography of Ternopil region. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Panychev, V. O., Sverstiuk, A. S., Avsiukevych, O. Ye., Velychko, S. V., Savchuk, I. M. (2019). Comparison of the effectiveness of tick pickers depending on the design of the flag. Infectious Diseases, 4 (94), 20-25 [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-14
Як цитувати
Panychev, V. O., Andreychyn, M. A., & Kashuba, M. O. (2020). ОЦІНКА ЩІЛЬНОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ БІОТОПІВ КЛІЩАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДЕКСУ ЗАСЕЛЕННЯ. ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ ЗАСОБІВ ЗБОРУ КЛІЩІВ. Інфекційні хвороби, (1), 20-26. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2020.1.11093
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження