КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО МІКСТ-ІНФІКУВАННЯ У НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

Ключові слова: новонароджений, вроджена цитомегаловірусна інфекція, сепсис, мікст-інфікування

Анотація

Мета – проаналізувати клінічний випадок внутрішньоутробного мікст-інфікування у новонародженої дитини.

В останні роки відзначається зростання частоти та поширеності внутрішньоутробних інфекцій, які є провідними у структурі захворюваності та смертності немовлят. Серед них провідну роль посідає родина герпесвірусів, до яких належить й цитомегаловірус (ЦМВ). Здатність вірусу спричиняти тяжке ураження плода можливе у будь-якому триместрі вагітності, особливо у випадках первинного зараження під час вагітності. У 5-18 % немовлят розвивається маніфестна вроджена цитомегаловірусна інфекція, яка характеризується тяжким ступенем з високою летальністю. Вірус володіє здатністю викликати супресію практично всіх ланок імунітету, а саме: дисфункцію макрофагів, дисбаланс синтезу інтерлейкінів, пригнічувати активність Т-лімфоцитів, спричиняти зниження співвідношення CD4/CD8, синтезу інтерферонів й активності природних кілерів, що створює передумови для нашарування бактерійних генералізованих інфекційно-запальних процесів.

Наведено особливості клініки та перебігу внутрішньоутробного мікст-інфікування у новонародженої дитини.

Біографії авторів

N. M. Kretsu, Буковинський державний медичний університет

асистент кафедри педіат­рії та дитячих інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

L. V. Koliubakina, Буковинський державний медичний університет

к. мед. н., доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Посилання

Vasylenko, N. V., Volman, T. V. (2016). Congenital cytomegalovirus infection: practical aspects of the problem. Family Medicine, 2, 154-156 [in Ukrainian].

Kochkina, S. S., Sitnikova, E. P. (2013). Clinical “masks” of congenital cytomegalovirus infection in children. Bulletin of Modern and clinical Medicine, 6 (1), 31-33 [in Russian].

Barycheva, L. Yu., Golubeva, M. V., Kabulova, M. A. (2014). The formation of malformations in children with congenital cytomegalovirus infection. Fundamental Researches, 4-2, 237-241 [in Russian].

Krasnov, V. V., Obriadina, A. P. (2012). Clinical and laboratory characteristics of cytomegalovirus infection in children. Practical Medicine, 7, 137-139 [in Russian].

Golubeva, M. V. (2000). Clinical and immunological manifestations of congenital cytomegalovirus infection in children. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Germanenko, I. G., Kudin, A. P. (2009). Cytomegalovirus infection in children. Minsk: BGMU [in Russian].

Опубліковано
2020-05-13
Як цитувати
Kretsu, N. M., & Koliubakina, L. V. (2020). КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО МІКСТ-ІНФІКУВАННЯ У НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ. Інфекційні хвороби, (1), 64-67. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2020.1.10783
Номер
Розділ
Короткі повідомлення