ISSN 2414-9969   ISSN 1681-2727

Журнал індексується

          

 

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 22868, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - медичні науки.

ICV Index Copernicus 2014 - 44.54; 2015 - 58.90; 2016 - 67.23