Інфекційні хвороби

Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал, у якому висвітлені найновіші досягнення у сфері медичної інфектології, досвід і перспективи боротьби з інфекційними хворобами, розробка та впровадження нових методів діагностики, лікування і профілактики інфекційних хвороб, сприяння співпраці із зарубіжними колегами та медичними організаціями.

ISSN 2414-9969 (Online), ISSN 1681-2727 (Print)


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 22868, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - медичні науки.

Журнал індексується Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ICV Index Copernicus 2014 - 44.54; 2015 - 58.90; 2016 - 67.23

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...