Поточний номер

№ 3 (2018)
Опубліковано: 2018-10-26

Весь випуск

Передова стаття

Переглянути всі випуски

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 22868, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - медичні науки.

Журнал індексується Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ICV Index Copernicus 2014 - 44.54; 2015 - 58.90; 2016 - 67.23