Селекція отриманої студентами медичного факультету наукової інформації для окреслення смислового поля основних поданих позицій

  • V. M. Matskevych ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”
  • D. B. Solomchak ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”
Ключові слова: емпіричний цикл, пошуковий запит, семантичне поле

Анотація

Мета роботы: визначення вправності пошуку літературних джерел із вибором відомостей, які мають оптимальну доказову базу, та здатності до виокремлення квінтесенції наукового повідомлення з подальшим розвитком аналітичного мислення у студентів факультетів природничих наук.

Матеріали і методи. Протягом 2016–2018 рр. у дослідженні брали участь 80 студентів медичного факультету, яким було дано тему для пошуку та опрацювання з встановленням найінформативніших матеріалів у межах встановленого часу, визначення семантичного поля статті, критичної оцінки тексту та написанні власного рейтингу опрацьованих статей згідно з наявною доказовою базою. Вивчено кількість опрацьованих статей респондентами, витрату продуктивного часу на матеріал, який опосередковано належить до пошукового запиту, правильність вибору квінтесенції текстів, визначення компонентів емпіричного циклу наукових досліджень.

Результати досліджень та їх обговорення.  Протягом відведеного часу 42,5 % анкетованих осіб опрацювали 10 і більше статей, 51,25 % – від 5 до 9 статей, 6,25 % – від 1 до 4 статей. Щодо заданих ключових слів у пошукових запитах, то 7,5 % студентів відвели близько третини часу на розгляд інформації, яка не була пов’язана з конкретним запитанням. З правильним вибором квінтесенції текстів справились 57 студентів (71,25 %). Визначили компоненти емпіричного циклу 24 особи (30 %).

Посилання

Gastel, B., & Day, R.A. (2016). How to write and publish a scientific paper. Santa Barbara, California: 8-th ed. Greenwood.

Greenhalgh, T. (2014). How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. Oxford: 5-th ed. John Wiley & Sons.

Boon, M., & Van Baalen, S. (2019). Epistemology for interdisciplinary research – shifting philosophical paradigms of science. European Journal for Philosophy of Science, 9 (16). Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s13194-018-0242-4.

Bolotnova, N.S., & Kuryanovich, A.V. (2009). Novoe v izuchenii semantiki i pragmatiki slova v khudozhestvennom i publitsysticheskom diskursakh [The new in studying the semantics and pragmatics of the word in artistic and journalistic dicourses]. Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – The Siberian Journal of Philology, 1, 226-230 [in Russian].

Wallas, M., & Wray, A. (2016). Critical reading and writing for postgraduates. – London: 3-rd ed. SAGE.

Опубліковано
2019-03-26
Як цитувати
Matskevych, V. M., & Solomchak, D. B. (2019). Селекція отриманої студентами медичного факультету наукової інформації для окреслення смислового поля основних поданих позицій. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1), 105-107. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.1.9921
Номер
Розділ
Проблеми вищої школи