Віддалені ускладнення реваскуляризації у пацієнтів із поєднаним атеросклеротичним ураженням екстракраніальних артерій та аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла

  • I. S. Venher ДНВЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • M. O. Husak ДНВЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • S. Ya. Kostiv ДНВЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • N. I. Herasymiuk ДНВЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • S. A. Yemiasheva ДНВЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: облітеруючий атеросклероз, реваскуляризація, ускладнення реконструктивних втручань

Анотація

Мета роботи: встановити види та частоту віддалених післяопераційних ускладнень, розвиток яких можна було б попередити, застосувавши способи та методи оперативного втручання у складі реконструкції аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла.

Матеріали і методи. Прослідковано віддалені результати хірургічного лікування 491 пацієнта протягом 2006 – 2017 рр. Хірургічне втручання виконано 341 (69,4 %) пацієнту із атеросклеротичною оклюзією аорто-стегнової зони, з яких у 248 хворих мало місце порушення кровотоку по стегно-підколінному сегменті. Проведено операційне лікування у 150 (30,6 %) пацієнтів з приводу оклюзивно-стенотичного ураження клубово-стегнового сегмента, з яких у 94 мало місце порушення кровотоку по стегно-підколінному артеріальному руслі. У 92 (18,7 %) пацієнтів діагностовано гемодинамічно значимий стеноз екстракраніальних артерій, з них у 75 хворим було проведено операційне втручання на судинах шиї в умовах хірургічного лікування атеросклеротичного ураження аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла.

Результати досліджень та їх обговорення. Після 491 реконструктивного операційного втручання на аорто/клубово-стегно-підколінному артеріальному руслі у віддаленому післяопераційному періоді діагностовано 139 (28,3 %) пізніх ускладнень. Серед них у 42 (30,9 %) пацієнтів розвинувся пізній тромбоз бранші аорто/клубово-біфеморального алопротеза та пізній тромбоз клубово-стегнового сегмента контрлатеральної нижньої кінцівки, у 11 (7,9 %) пацієнтів діагностовано несправжні аневризми дистального та проксимального анастомозів аорто/клубово-біфеморального алошунта, у 78 (56,1 %) встановлено наростання хронічної ішемії нижніх кінцівок (ХАН ІІІА-Б ст. за класифікацією Fontaine R. з врахуванням критеріїв Європейської робочої групи (1992)), у 8 (5,8 %) – пізні інфекційні ускладнення у вигляді нориці ділянки дистального анастомозу.

Розвиток таких пізніх ускладнень, як тромбоз клубово-стегнового сегмента (6 спостережень) контрлатеральної нижньої кінцівки; пізній тромбоз однієї з бранш аорто-біфеморального алошунта (5 спостережень) в результаті блокування оклюзивним процесом анастомозів ПАС і ГАС із низхідною артерією коліна, підколінною артерією та гомілковими артеріями; несправжня аневризма проксимального анастомозу (2 спостереження) аорто-біфеморального алошунта як результат формування анастомозу в межах обмеженого кровопостачання країв серединного аортотомічного розрізу, чому можна запобігти застосувавши способи та методи операційного втручання у складі аорто/клубово-біфеморального алошунтування.

За наявності гемодинамічно значимого атеросклеротичного стенозу екстракраніальних артерій у пацієнтів із атеросклеротичною оклюзією аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла необхідно провести операційне втручання на судинах шиї до або одночасно із хірургічним втручанням на аорто/клубово-стегно-підколінній зоні.

Посилання

Belov, Yu.V., & Stepanenko, A.B. (2009). Povtornye rekonstruktyvnye operatsii na aorte i magistralnykh arteriyakh [Repeated reconstructions in patients with atherosclerosis obliterans with long-term complications]. Moscow: “Meditsinskoe informatsyonnoe agentstvo” [in Russian].

Venher, I.K., Kostiv, S.Ya., & Vaida, A.R. (2014). Preventyvni operatsii u viddalenomu pisliaoperatsiinomu periodi uchasnykamy rekonstruktsii aorto-stehnovoho sehmentu [Preventive operations in the remote postoperative period in patients with reconstruction of the aorto-femoral segment]. Shpytalna khirurhiia – Hospital Surgery, 3, 54-56 [in Ukrainian].

Gubka, V.A. (2012). Povtornyye rekonstruktsii u bolnykh obliteriruyushchim aterosklerozom s otdalennymi oslozhneniyami [Repeated reconstructions in patients with atherosclerosis obliterans with long-term complications]. Patologiya – Pathology, 2 (25), 43-45 [in Russian].

Hudz, I.M., & Baltser, K. (2004). Rekonstruktyvna i endovazalna khirurhiia infrarenalnoi aorty ta arterii nyzhnikh kintsivok [Reconstructive and endovascular surgery of infrarenal aorta and arteries of the lower limbs]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Dominiak, A.B., Yashchuk, Yu.L., Vlaikov, H.H., & Ratushniak, A.V. (2005). Povtorni rekonstruktyvni vtruchannia na cherevnii chastyni aorty ta peryferychnykh arteriiakh [Reconstructive intervention on the abdominal aorta and peripheral arteries]. Sertse i sudyny – Heart and Vessels, 1, 56-57 [in Ukrainian].

Kobza, I.I., Soroka, T.H., & Zhuk, R.A. (2004). Khirurhichne likuvannia patsiientiv pry infikuvanni sudynnykh proteziv aorto-stehnovoi zony [Surgical treatment of patients with infections of vascular prostheses of the aorto-femoral zone]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgary, 4-5, 89-90 [in Ukrainian].

Rusyn, V.I., Korsak, V.V., Rusyn, V.V., Horlenko, F.V., Kopolovets, I.I., Mashura, V.V., & Lanhazo, O.V. (2018). Profundoplastyka pry khronichnii ishemii nyzhnikh kintsivok [Profundoplasty in chronic lower limb ischemia]. Uzhhorod: Vseukrainske derzhavne vydavnytstvo “Karpaty” [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-03-25
Як цитувати
Venher, I. S., Husak, M. O., Kostiv, S. Y., Herasymiuk, N. I., & Yemiasheva, S. A. (2019). Віддалені ускладнення реваскуляризації у пацієнтів із поєднаним атеросклеротичним ураженням екстракраніальних артерій та аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1), 37-42. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.1.9910
Номер
Розділ
З ДОСВІДУ РОБОТИ