Оптимізація фіксації сітчастого імплантату при трансабдомінальній преперитонеальній алопластиці у хворих на пахвинну грижу

  • Ya. P. Feleshtinsky Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
  • A. V. Kokhanevich Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Ключові слова: пахвинна грижа, сітчастий імплантат, ТАРР, рецидив, клейова фіксація, післяопераційний біль

Анотація

Мета роботи: підвищити ефективність трансабдомінальної преперитонеальної алопластики (ТАРР) у хворих на пахвинну грижу шляхом оптимізації фіксації сітчастого імплантату.

Матеріали і методи. За період від 2010 по 2017 р. прооперовано 178 хворих на пахвинну грижу з використанням класичної та удосконаленої ТАРР. Залежно від методики ТАРР хворих розділили на дві групи. У І групі (89 хворих) виконували класичну методику ТАРР. В ІІ групі (89 хворих) за розробленим нами способом ТАРР із комбінованою фіксацією сітчастого імлантату (патент на корисну модель №113997 від 27.02.2017р.).

Результати досліджень та їх обговорення. Безпосередні результати показали: у 6 хворих (6,7 %) І групи спостерігався виражений післяопераційний біль, в ІІ групі в 1 хворого (1,1 %). У хворих І групи серома передочеревинного простору пахвинної ділянки виникла – у 5 пацієнтів (5,6 %), у ІІ групі – у 4 пацієнтів (4,5 %). Гематома калитки у І групі спостерігалася у 2 хворих (2,2 %), а у ІІ групі – у 3 пацієнтів (3,4 %). Віддаленні результати лікування: І група (81 хворий) – хронічний післяопераційний пахвинний біль спостерігався у 5 (6,1%), ІІ група (82 хворих) – у 2 (2,73 %). У 7 (8,6 %) хворих І групи (81 хворий) виявлено рецидив пахвинної грижі. ІІ група (82 хворих) – рецидив пахвинної грижі виявлено в одного хворого (1,2 %).

Посилання

Hrubnik, V.V., Buhrіdze, Z.D., & Vorotintseva, K.O. (2009). Laparoskopіchna hernіoplastyka yak metod vyboru khіrurhіchnoho lіkuvannia retsydivnykh pahvynnykh hryzh [Laparoscopic hernioplasty as a method of choosing surgical treatment for recurrent inguinal hernias]. Lvіvskyi medychnyi chasopys – Lviv Medical Herald, 3, 39-42 [in Ukrainian].

Nichitaylo, M.E. & Bulik, I.I. (2010). Sovremennye aspekty endovideo khirurgicheskogo lecheniya slozhnykh i retsidivnykh pakhovykh grizh [Modern aspects of endovideo surgical treatment of complex and recurrent inguinal hernias]. Klіnіchna khіrurhіia – Clinical Surgery, 3, 10-16 [in Russian].

Feleshtynskyi, Ya.P., Kokhanevych, A.V., & Vatamaniuk, V.F. (2017). Optymіzatsіia transabdomіnalnoi preperitonealnoi aloplastyky pakhvynnykh hryzh [Optimization of transabdominal preperitoneal aloplasty of inguinal hernias]. Patent No. 113997 Ukraine, MPK A61V 17/56 (2006.01), u2016 08656; opubl. 27.02.2017, Biul. №4 – 12 p. [in Ukrainian]

Bansal, V.K., Misra, M.C., & Babu, D. (2013). A prospective, randomized comparison of long-term outcomes: chronic groin pain and quality of life following totally extraperitoneal (TEP) and transabdominal preperitoneal (TAPP) laparoscopic inguinal hernia repair. Surg. Endosc., 27, 2373-2382.

Meyer A., Blanc, P., Kassir, R., & Atger, J. (2014). Laparoscopic hernia: Umbilical pubis length versus technical difficulty. Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 18 (3), 1-4.

Griffin, K.J., Harris, S., & Tang, T.Y. (2010). Incidence of contralateral occultinguinal hernia found at the time of laparoscopic transabdominal preperitoneal (TAPP) repair. Hernia, 14, 345-349.

Nocceti, A., Ratto, E.L., & Perata, O. (2011). Transabdominal preperitoneal hernioplasty with microlaparoscopy and mesh fixation with biological glue. Hernia, 15, 044.

Bradley, J.F., Williams, K.B., & Wormer, B.A. Value of glue fixation on long term Quality of Life (QOL) in Laparoscopic Inguinal Hernia Repair LIHR). Hernia, 17, 118.

Fortelny, R.H., Petter-Puchner, A.H., & May, C. (2012). The impact of atraumatic fibrin sealant vs. staple mesh fixation in TAPP hernia repair on chronic pain and quality of life: results of a randomized controlled study. Surg. Endosc., 26, 249-254.

Alessia Ferrarese, Marco Bindi, Matteo Rivelli, Mario Solej, Stefano Enrico & Valter Martino (2016). Self-gripping mesh versus fibrin glue fixation in laparoscopic inguinal hernia repair: a randomized prospective clinical trial in young and elderly patients. Open Med., 11, 497-508.

Опубліковано
2019-03-25
Як цитувати
Feleshtinsky, Y. P., & Kokhanevich, A. V. (2019). Оптимізація фіксації сітчастого імплантату при трансабдомінальній преперитонеальній алопластиці у хворих на пахвинну грижу. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1), 5-9. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.1.9903
Номер
Розділ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ