Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу

  • A. I. Tsvyakh ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • I. Ya. Dziubanovskyi ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • A. Ya. Hospodarskyy ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • R. S. Drevnitskyy КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”
Ключові слова: скелетно-абдомінальна травма, цитокіни, імунологічний статус

Анотація

Мета роботи: зниження летальності та хірургічних ускладнень постраждалих зі скелетно-абдомінальною травмою шляхом оптимізації лікувально-діагностичної тактики з врахуванням даних імунологічного статусу.

Матеріали і методи. Концентрацію цитокінів, а саме інтерлейкіну 2 (ІЛ-2), інтерлейкіну 10 (ІЛ-10), фактора некрозу пухлин альфа (ФНП-α) та інтерферону гама (ІФН-γ) у сироватці крові визначали за допомогою імуноферментних тест-систем. Дослідження імунологічного статусу проводили до постраждалих при госпіталізації в стаціонар та на 7 і 14 доби.

Результати досліджень та їх обговорення. При госпіталізації постраждалих зі скелетно-абдомінальною травмою концентрація прозапальних цитокінів ФНП-α та ІФН-γ зростали, відповідно, у 4,5 та у 2,2 раза. Одночасно ми спостерігаємо падіння протизапальних внутрішньоклітинних месенджерів ІЛ-2 у 4,1, а ІЛ-10 – у 9,5 разів. На 7-му добу все ще спостерігається зростання вмісту ФНП-α на 16,7 %. Вміст протизапальних захисних цитокінів ІЛ-2 та ІЛ-10 на 7 добу підвищувався на 79,8 % та 147,6 %. На 14-ту добу концентрація ФНП-α залишалася на 96,3 % вище порівняно з показниками на день госпіталізації. Вміст ІФН-γ на 51,9 % відрізнявся від даних у день госпіталізації. Концентрація  ІЛ-2 на 14 добу була вище на 163,9 % порівняно з первинними даними та на 46,8 % порівняно з показниками пацієнтів на 7 добу. Вміст ІЛ-10 зростав на 159,0 % порівняно із 7-ю добою та був на 541,3 % (у 5,4 раза) вище від показників на час госпіталізації аналіз імунологічного статусу підтвердив високу ймовірність смерті хворого скелетно-абдомінальною травмою в результаті інтраопераційних порушень метаболізму при тривалих оперативних втручаннях, ніж в результаті цілеспрямованого скорочення операції.

Посилання

1. Borys, R.M. (2013). Porushennia tsytokinovoho profiliu u dynamitsi eksperymentalnoi kranio-skeletnoi travmy ta yoho korektsiia fetalnymy nervovymy klitynamy [Violation of the cytokine profile in the dynamics of experimental cranio-skeletal trauma and its correction by fetal nerve cells]. Aktualnye problemy transportnoy meditsyny – Actual Problems of Transport Medicine, 2, II (32-II), 134-139 [in Ukrainian].
2. Tsviakh, A.I., Yavorska, I.V., Hospodarskyi, I.Ya. & Hospodarskyi A.Ya. (2014). Dysbalans tsytokinovoi rehuliatsii u khvorykh z politravmoiu [Imbalance of cytokine regulation in patients with polytrauma]. Imunolohiia ta alerholohiia: nauka i praktyka – Immunology and Allergology: Science and Practice, 2, 80-84 [in Ukrainian].
3. Nikitin, Ye.V., Chaban, T.V. & Servetskyi S.K. (2007). Suchasni uiavlennia pro systemu tsytokiniv [Presentations on the system of cytokines]. Infektsiini khvoroby – Infectious Diseases, 2, 64-69 [in Ukrainian].
4. Ryndenko, V.H., Ryndenko, S.V. & Feskov, O.E. (2007). Khirurhichna taktyka pry politravmi z zastosuvanniam kontseptsii Damage control [Surgical tactics with polytrauma using the concept Damage control]. Meditsyna neotlozhnykh sostoyaniy – Medicine of Emergency Conditions, 5 (12), 26-31 [in Ukrainian].
5. Mkhoyan, G.G., Ter-Pogosyan, Z.R. & Gasparyan, M.G. (2009). Immunoreaktivnost i tsitokinovoy status pri politravme [Immunoreactivity and cytokine status in polytrauma]. Anesteziologiya i reanimatologiya – Anesthesiology and Resuscitation, 4, 60-65 [in Russian].
6. Kudryavtsev, B.P., Garkavy, A.V. & Yakovenko, L.M. (2014). Taktika “DAMAGE CONTROL” v khirurgii katastrof [Tactics “DAMAGE CONTROL” in the surgery of catastrophes]. Meditsyna katastrof – Medicine of Catastrophes, 2, 31-33 [in Russian].
7. Volpin, G., Cohen, M., Assaf, M., Meir, T., Katz, R. & Pollack, Sh. (2014). Cytokine levels (IL-4, IL-6, IL-8 and TGFβ) as potential biomarkers of systemic inflammatory response in trauma patients. International Orthopaedics, 38, 6, 1303-1309.
8. Lecky, F.E., Bouamra, O., Woodford, M. & Giannoudis, P.V. (2010). Epidemiology of polytrauma. Damage control management in the polytrauma patient. Springer, 13-24.
9. Hranjec, T. & Swenson, B.R. (2010). Diagnosis-dependent relationships between cytokine levels and survival in patients admitted for surgical critical care. J. Am. Coll. Surg, 210, 5, 833-846.
10. Jonker, M.A. & Hermsen, J.L. (2011). Injury induces localized airway increases in pro-inflammatory cytokines in humans and mice. Surg. Infect. (Larchmt), 12, 1, 49-56.
11. Pape, H.-C., Peitzman, A.B., Schwab, C.W. & Giannoudis, P.V. (2010). Pelvic fractures in polytrauma patients. Damage Control Management in the Polytrauma Patient. New York: Springer.
12. Kopf, M., Bachmann, M. & Marsland, B. (2010). Averting inflammation by targeting the cytokine environment. Nature reviews. Drug Discovery, 9, 9, 703-718.
13. Pape, H-C., Dienstknecht, T. & Giannoudis, P.V. (2012). Damage control orthopedics in the polytrauma patient. External fixation in orthopedic traumatology. London: Springer.
14. Baker, T.A., Romero, J., Bach, H.H., Strom, J.A., Gamelli, R.L. & Majetschak, M. (2012). Systemic release of cytokines and heat shock proteins in porcine models of polytrauma and hemorrhage. Critical Care Medicine, 40, 3, 876-895.
15. Ter-Pogosyan, Z.R. (2011). Parameters оf cytokine regulation as additional criterion of immunodiagnosis. Biopolymers and Cell, 27, 5, 404-407.
16. Stoecklein, V.M. (2012). Trauma equals danger – damage control by the immune system. J. Leukoc. Biol., 92, 3, 539-551.
Опубліковано
2018-10-16
Як цитувати
Tsvyakh, A. I., Dziubanovskyi, I. Y., Hospodarskyy, A. Y., & Drevnitskyy, R. S. (2018). Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), 70-74. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2018.3.9442
Номер
Розділ
З досвіду роботи