Хірургічна реабілітація пацієнтів при нетипових анатомічних і функціональних станах після радикальних органозберігальних операціях із приводу непухлинних захворювань товстої кишки

  • V. M. Melnyk Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  • O. I. Poida Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  • Abdulrakhman Abdul Kadir Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Ключові слова: хірургічна реабілітація, непухлинні захворювання товстої кишки, реконструктивно-відновні операції

Анотація

Мета роботи: показати сучасні можливості та шляхи забезпечення реабілітації пацієнтів після радикального хірургічного лікування непухлинних захворювань товстої кишки при наявних нетипових анатомічних і функціональних станах.

Матеріали і методи. Розроблено систему заходів хірургічної реабілітації, яку було використано у 32 пацієнтів із наявними нетиповими анатомічними і функціональними станами після радикальних органозберігальних операцій при непухлинних захворюваннях товстої кишки. Вони спрямовані на виконання достатньо радикальних, реконструктивно-відновних операцій, прогнозування та профілактику післяопераційних ускладнень, покращення функціональних результатів, зменшення частоти виникнення та ступеня вираженості тяжких форм діарейного та постколектомічного синдромів.

Результати досліджень та їх обговорення. У 2 (6,3 %) пацієнтів виникли ускладнення, зумовлені виконанням реконструктивно-відновного етапу хірургічного втручання. Вони призвели до необхідності виконання екстирпації кукси анального каналу, видалення ілеоендоанального анастомозу, формування довічної ілеостоми. У 30 (93,7 %) пацієнтів отримано сприятливі функціональні результати, досягнуто значного рівня хірургічної та соціально-трудової реабілітації.

Значний рівень реабілітації оперованих пацієнтів було досягнуто за рахунок виконання достатньо радикальних та розроблених реконструктивно-відновних операцій, які попереджували рецидив захворювання, виникнення патологічних станів, зумовлених видаленням товстої кишки; прогнозування та цілеспрямованої профілактики тяжких післяопераційних ускладнень, етапного моніторингу стану оперованих пацієнтів.

Посилання

1. Decision on Issuing a Declarative Patent for a Utility Model 20036/ЗУ/18, Ukraine. МПК А 61 В 17/00. Method of Formation of Small Intestine Pelvic Reservoir. V.M. Melnyk, O.I. Poida, Abulrakhman Abdul Kadir. (Ukraine). – National Medical University named after O.O. Bohomolets. u 2018 02861– Rep. on 21.03.2018. Issued on 18.07.2018 [in Ukrainian].
2. Patent 127364 Ukraine. МПК А 61 В 17/00. Method of Ileoendoanal Anastomosis. V.M. Melnyk, O.I. Poida, Abulrakhman Abdul Kadir. (Ukraine). National Medical University named after O.O. Bohomolets U 201802283 – Rep. on 5.03.2018; Publ. on 25.07.2018. // Rep. № 14 [in Ukrainian].
3. Patent 71956 Ukraine. МПК А 61 В 17/00. Method of Dislocation of Dmall Intestine Transplant into the Small Pelvic Cavity. /V.М. Melnyk, O.I. Poida, Abulrakhman Abdul Kadir. – National Medical University named after O.O. Bohomolets. u201203875. Rep. on 30.03.12; Publ. on 25.07.12. // Rep. № 14 [in Ukrainian].
4. Patent 128180 Ukraine. МПК А 61 В 17/00. Method of Mobilization of Small Intestine Transplant. V.M. Melnyk, O.I. Poida, Abulrakhman Abdul Kadir. (Ukraine). – National Medical University named after O.O. Bohomolets U 201802253 – Rep. on 5.03.2018; Publ. on 10.09.2018. // Rep. № 17 [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-16
Як цитувати
Melnyk, V. M., Poida, O. I., & Kadir, A. A. (2018). Хірургічна реабілітація пацієнтів при нетипових анатомічних і функціональних станах після радикальних органозберігальних операціях із приводу непухлинних захворювань товстої кишки. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), 38-43. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2018.3.9439
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження