“Свіжі” пошкодження позапечінкових жовчних проток

Автор(и)

  • P. A. Askarov Самаркандський державний медичний інститут, Республіка Узбекистан

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2018.1.8854

Ключові слова:

холецистектомія, ятрогенні пошкодження магістральних жовчних проток, фактори ризику, профілактика, хірургічне лікування.

Анотація

У статті проведено аналіз клінічних спостережень (вітчизняних та закордонних) з початку 1990 років щодо причин, сприятливих обставин, факторів ризику, профілактики та лікування ятрогенних пошкоджень позапечінкових жовчних проток, в тому числі так званих “свіжих”. Наведено різні класифікації, фактори ризику цього ускладнення. Узагальнено можливості інструментальних методів діагностики (черезшкірна черезпечінкова холангіографія, ендоскопічна ретроградна панкреатохолангіографія, магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ультразвукове дослідження) та методів профілактики, особливості їх застосування. Також наведено способи та методи лікування інтраопераційних пошкоджень жовчних проток.

Як свідчать отримані дані, ні тривалість захворювання, ні характер операційного втручання (планове чи ургентне), ні діаметр протоки, ні навіть професійний стаж хірурга не впливають на ймовірність пошкодження жовчних протоків.

Вказані обставини вказують на необхідність подальшого удосконалення системного розгляду даної проблеми.

Біографія автора

P. A. Askarov, Самаркандський державний медичний інститут, Республіка Узбекистан

 

соискатель кафедры хирургических болезней №1 Самаркандского государственного медицинского института.

e-mail: pulic76@mail.ru телефон: +998 93 334 05 13

Посилання

Akbarov, M.M., Kurbaniyazov, Z.B., & Rakhmanov, K.E. (2014). Sovershenstvovaniye khirurgicheskogo lecheniya bolnykh so svezhimi povrezhdeniyami magistralnykh zhelchnykh protokov [Improvement of surgical treatment of patients with fresh “damage to the main bile ducts]. Shpytalna khirurhiia – Hospital Surgery, (4), 39-44 [in Russian].

Askarov, P.A., & Akbarov M.M. (2017). A differentiated approach for bile duct damage. Scientific Discussion, (16)1, 10-22.

Belekov, Zh.O., & Dzhapiyev, U.Kh. (2015). Khirurgicheskaya taktika pri yatrogennykh povrezhdeniyakh i rubtsovykh strukturakh vnepechenochnykh zhelchnykh protokov [Surgical tactics with iatrogenic lesions and cicatricial strictures of extrahepatic bile ducts]. Vestnik Almatinskogo gosudarstvennogo instituta usovershenstvovaniya vrachey – Bulletin of the Almaty State Institute for Advanced Training of Physicians, (1-2), 12-17 [in Russian].

Galperin, E.I., & Chevokin, A.Yu. (2009). Faktory, opredelyayushchiye vybor operatsii pri “svezhikh” povrezhdeniyakh magistralnykh zhelchnykh protokov [Factors determining the choice of surgery for “fresh” lesions of the main bile ducts]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii – Annals of Surgical Hepatology, 14 (1), 49-56 [in Russian].

Galperin, E.I., & Chevokin, A.Yu. (2010). “Svezhiye” povrezhdeniya zhelchnykh protokov ["Fresh" bile duct damage]. Khirurgiya. Zhurnal im. N.I Pirogova – Surgery. Journal named after N.E. Pirogov, (10), 4-10 [in Russian].

Davlatov, S.S., & Askarov, P.A. (2013). Rezultaty lecheniya bolnykh s zhelcheistecheniyem posle kholetsistektomii [Results of treatment of patients with bile cystitis after cholecystectomy]. Molodoy organizator zdravookhraneniya: sb. Nauch. St. studentov – The Young Organizer of Public Health, 68 [in Russian].

Davlatov, S.S. (2013). Novyy metod detoksikatsii plazmy putem plazmafereza v lechenii kholemicheskogo endotoksikoza [A new method of plasma detoxification by plasmapheresis in the treatment of cholemic endotoxicosis]. Byulleten Severnogo Gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta – Bulletin of the Northern State Medical University, 1, 6-7 [in Russian].

Kotelnikova, L. P., Burnyshev, I. G., & Bazhenova, O. V. (2014). Khirurgicheskaya taktika pri povrezhdeniyakh vnepechenochnykh zhelchnykh protokov [Surgical tactics for lesions of extrahepatic bile ducts]. Permskiy meditsinskiy zhurnal – Perm Medical Journal, 31 (4), 26-32 [in Russian].

Kurbaniyazov, Z.B., Makhmudov, T.B., Sulaymonov, S.U., & Davlatov, S.S. (2012). Khirurgicheskoye lecheniye bolnykh s sindromom Mirizzi [Surgical treatment of patients with Mirizzi syndrome]. Vrach-aspirant – Doctor- Postgraduate, 51 (2.1), 135-138 [in Russian].

Kurbaniyazov, Z.B., Zayniyev, A.F., Rakhmatova, L.T., Saidmuradov, K.B., Rakhmanov, K.E., & Davlatov, S.S. (2013). Khirurgicheskiy podkhod k lecheniyu bolnykh s posttravmaticheskimi rubtsovymi strukturami magistralnykh zhelchnykh protokov [Surgical approach to the treatment of patients with posttraumatic cicatricial strictures of the main bile ducts]. Akademicheskiy zhurnal Zapadnoy Sibiri – Academic Journal of Western Siberia, 9 (2), 14-14 [in Russian].

Kurbaniyazov, Z.B., Davlatov, S.S., Saydullayev, Z.Ya., & Kholbutayev, O.I. (2013). Effektivnost ispolzovaniya miniinvazivnykh metodov khirurgicheskogo lecheniya bolnykh s ostrym destruktivnym kholetsistitom [Efficiency of using minimally invasive methods of surgical treatment of patients with acute destructive cholecystitis]. Akademicheskiy zhurnal Zapadnoy Sibiri – Academic Journal of Western Siberia, 9 (4), 56-57 [in Russian].

Maystrenko, N.A., Stukalov, V.V., & Sheyko, S.B. (2005). Novyye tekhnologii v rekonstruktivnoy khirurgii “svezhikh” povrezhdeniy zhelchnykh protokov [New technologies in reconstructive surgery of “fresh” bile duct lesions]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii – Annals of Surgical Hepatology, 10 (2), 59.

Nazyrov, F.G., Akbarov, M.M., Kurbaniyazov, Z.B., Nishanov, M.Sh., & Rakhmanov, K.E. (2011). Povrezhdeniya magistralnykh zhelchnykh protokov (chastota prichiny povrezhdeniy, klassifikatsiya, diagnostika i lecheniye) [Damage to the main bile ducts (frequency of cause of damage, classification, diagnosis and treatment)]. Khirurgiya Uzbekistana – Surgery of Uzbekistan, (4), 66-73 [in Russian].

Saidmuradov, K.B., Rakhmanov, K.E., Davlatov, S.S., & Zayniyev, A.F. (2013). Khirurgicheskoye lecheniye bolnykh s posttravmaticheskimi rubtsovymi strukturami magistralnykh zhelchnykh protokov [Surgical treatment of patients with posttraumatic cicatricial strictures of the main bile ducts]. Akademicheskiy zhurnal Zapadnoy Sibiri –Academic Journal of Western Siberia, 9 (1), 27-28 [in Russian].

Sobirov, B.U., Kurbaniyazov, Z.B., Soliyev, A.M., & Khuzhabayev, S.T. (2004). Sovershenstvovaniye taktiki khirurgicheskogo lecheniya ostrogo kholetsistita [Perfection of tactics of surgical treatment of acute cholecystitis]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii – Annals of Surgical Hepatology, 9 (2), 151-152 [in Russian].

Shalimov, A.A., Kopchak, V.M., Serdyuk, V.P., Khomyak, I.V., & Dronov, A.I. (2000). Rubtsovyye striktury zhelchnykh protokov: nash opyt khirurgicheskogo lecheniya [Cicatricial strictures of the bile ducts: our experience in surgical treatment.]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii – Annals of Surgical Hepatology, 5 (1), 85-89 [in Russian].

Shapovalyants, C.G., Orlov, S.Yu., Mylnikov, A.G., Pankov, A.G., Budzinskiy, S.A., & Matrosov, A.L. (2005). Endoskopicheskoye lecheniye “svezhikh” povrezhdeniy zhelchnykh protokov [Endoscopic treatment of «fresh» bile duct lesions]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii – Annals of Surgical Hepatology, 10 (3), 50-54 [in Russian].

Akbarov, M., Askarov, P., & Kurbaniyazov, Z. (2017). Optimization of surgical treatment of “fresh” injuries of the main bile ducts. European Multi Science Journal, (10), 7-12.

Davlatov, S.S., Kasymov, S.Z., Kurbaniyazov, Z.B., Rakhmanov, K.E., & Ismailov, A.O. (2013). Plasmopheresis in the treatment of cholemic endotoxicosis. Akademicheskiy zhurnal Zapadnoy Sibiri – Academic Journal of Western Siberia, 9 (1), 30-31.

Davlatov, S.S., Kasymov, S.Z., Kurbaniyazov, Z.B., & Azimov, R.R. (2013). A New method of detoxification plasma by plasmapheresis in the treatment of endotoxemia with purulent cholangitis. Akademicheskiy zhurnal Zapadnoy Sibiri – Academic Journal of Western Siberia, 9(2), 19-20.

Rakhmanov, K.E., Kurbaniyazov, Z. B., Akbarov, M. M., & Davlatov, S. S. (2013). The treatment of patients with major bile duct injuries Akademicheskiy zhurnal Zapadnoy Sibiri –Academic Journal of Western Siberia, 9(1), 33-34.

Kasimov, S., Abdurakhmanov, Z., Davlatov, S., & Aripova, J. (2013). Haemosorption in complex management of hepatargia. The International Journal of Artificial Organs, 36 (8), 548.

Kurbaniyazov, Z., Akbarov, M., Nishanov, M., & Rahmanov, K. (2012). Improvement of surgical treatment of intraoperative injuries of magistral bile ducts. Medical Health and Science Journal, 10(1), 41-46.

Kurbaniyazov, Z.B., Saidmuradov, K.B., Rakhmanov, K.E. Rezultaty khirurgicheskogo lecheniya bolnykh s posttravmaticheskimi rubtsovymi strikturami magistralnykh zhelchnykh protokov i biliodigestivnykh anastomozov [The results of surgical treatment of patients with posttraumatic cicatricial strictures of the main bile ducts and biliodigestive anastomoses]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia – Clinical Anatomy and Operative Surgery, 13(4), 39-45 [in Russian].

Malik, A., Yoshida, Y., Erkin, T., Salim, D., & Hamajima, N. (2014). Hypertension-related knowledge, practice and drug adherence among inpatients of a hospital in Samarkand, Uzbekistan. Nagoya Journal of Medical Science, 76 (3-4), 255.

Way, L.W., Stewart, L., Gantert, W., Liu, K., Lee, C.M., Whang, K., & Hunter, J.G. (2003). Causes and prevention of laparoscopic bile duct injuries: analysis of 252 cases from a human factors and cognitive psychology perspective. Annals of Surgery, 237 (4), 460.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-05

Як цитувати

Askarov, P. A. (2018). “Свіжі” пошкодження позапечінкових жовчних проток. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1), 78–86. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2018.1.8854

Номер

Розділ

ОГЛЯДИ