Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок

Автор(и)

  • T. V. Romaniuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • S. Y. Zaporozhan
  • A. V. Mahnitskyi
  • A. Ye. Burak
  • I. R. Nazarko

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.3.6796

Анотація

У роботі вивчено вплив комплексної антикоагулянтної профілактики тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок, на зміни коагуляції та тканинної мікроциркуляції. Виявлено суттєве покращення тканинної мікроциркуляції за рахунок медикаментозної гіпокоагуляції, зниження ризиків тромбоемболічних ускладнень.

Посилання

Bereznytsʹkyy YA. S. Efektyvnistʹ tromboprofilaktyky u khvorykh iz hostroyu abdominalʹnoyu patolohiyeyu (analiz 5 rokiv) / YA. S. Bereznytsʹkyy, H. YU. Khapatʹko, S. M. Kurylyak // Lʹvivsʹkyy medychnyy chasopys. – 2008. – T. XIV, № 3. – S. 11–13.

Havrylenko A. V. Rezulʹtaty kompleksnoho lechenyya bolʹnykh s khronycheskoy yshemyey nyzhnykh konechnostey s yspolʹzovanyem hennykh tekhnolohyy stymulyatsyy anhyoheneza / A. V. Havrylenko, D. A. Voronov // Anhyolohyya y sosudystaya khyrurhyya. – 2013. – T. 19. – S. 66–67.

Kyryenko A. Y. Trombozy y tromboémbolyy. Profylaktyka venoznykh tromboémbolycheskykh oslozhnenyy v khyrurhycheskoy praktyke / A. Y. Kyryenko // Consil med. – 2006. –Vol. 8 (7). – P. 1–5.

Matviychuk B. O. Otsinka ryzyku venoznykh tromboziv i emboliy v urhentniy abdominalʹniy khirurhiyi / B. O. Matviychuk, N. R. Fedchyshyn, O. B. Matviychuk // Ukrayinsʹkyy zhurnal khirurhiyi. – 2009. – № 1. – S. 85–89.

Neotlozhnaya khyrurhyya orhanov bryushnoy polosty (klyny¬cheskoe rukovodstvo) / [Akhmetyshyn R. L., Boldyzhar A. A., Boldyzhar P. A. y dr.] ; pod red. P. H. Kondratenko, V. Y. Rusyna. – Donetsk : Yzdatelʹ Zaslavskyy A. YU., 2013. – S. 157–158.

Prevention of venous thromboembolism / W. H. Geerts, J. A. Heit, G. P. Clagett [et al.] // Chest. – 2001. – Vol. 119. – P. 132–175.

Prevention of Venous Thromboembolism. The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy / W. H. Geerts, G. F. Pineo, J. A. Heit [et al.] // CHEST. – 2004. – Vol. 126. – P. 338–400.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-02

Як цитувати

Romaniuk, T. V., Zaporozhan, S. Y., Mahnitskyi, A. V., Burak, A. Y., & Nazarko, I. R. (2016). Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3). https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.3.6796

Номер

Розділ

З ДОСВІДУ РОБОТИ