Вплив збільшення об’єму позаклітинного простору на систему кровообігу у хворих на тяжкий сепсис, компенсований рідинною ресусцитацією та дофамінергічною підтримкою

Автор(и)

  • V. M. Konovchuk
  • A. V. Andrushchak

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.1.5876

Анотація

програмі інтенсивної терапії сепсисіндукованої гіпотензії, корегованої дофамінергічною підтримкою (5–10 мкг/кг∙хв) досліджували вплив  збільшення об’єму позаклітинного простору інфузією розчину Рінгера (7–8 мл/кг зі швидкістю 18–20 мл/хв) на показники кардіо- та гемодинаміки. Умовою реалізації проекту було створення компенсаторного гемодинамічного плато за показниками середнього артеріального тиску, хвилинного об’єму кровообігу, хвилинної роботи лівого шлуночка. Контрольні дослідження – пацієнти із синдромом системної запальної відповіді (SIRS), які мали 2–3 ознаки в стадії А. Встановлено, що серед дизрегуляторних змін системи гомеостазу в пацієнтів із тяжким сепсисом спостерігається депресія барорефлекторної регуляції волюморегуляторної функції системи кровообігу.

Посилання

Абдомінальний сепсис: сучасний стан проблеми / Р. І. Сидорчук, П. Д. Фомін, О. Й. Хомко [та ін.] // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. 10, № 3(37). – С. 176–183.

Козлов В. К. Сепсис: этиология, иммунопатогенез, концепция современной иммунотерапии / В. К. Козлов. – К. : “Анна-Т”, 2007. – 296 с.

Кузнецов В. А. Современная диагностика хирургического сепсиса / А. А. Кузнецов // Сучасні медичні технології. – 2010. – № 1. – С. 59–61.

Курсов С. В. Гемодинамічна відповідь на рідинну ресусцитацію у хворих з абдомінальним сепсисом / С. В. Курсов // Медицина неотложных состояний. – 2011. – № 3(34). – С. 76–85.

Малый В. П. Сепсис в практике клинициста : монография / В. П. Малый. – Х. : Прапор, 2008. – 584 с.

Мальцева Л. А. Сепсис: эпидемиология, патогенез, диагностика, интенсивная терапия / Л. А. Мальцева, Л. В. Усенко, Н. Ф. Мосенцев. – Д. : АРТ-ПРЕСС, 2004. – 160 с.

Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение : практическое руководство / под ред. В. С. Савельева, Б. Р. Гельфанда. – 2-е изд. доп. и перер. – М. : ООО “Мед. информ. агентство”, 2010. – 352 с.

Сидорчук Р. І. Абдомінальний сепсис / Р. І. Сидорчук. – Чернівці : Вид-во при Бук. держ. мед. ун-ті, 2006. – 482 с.

Shenoy S. Dopamine versus norepinephrine in septic shock: a meta-analysis / S. Shenoy, A. Ganesh, A. Rishi [et al.] // Critical Care Medicine. – 2011. – Vol. 15. – Suppl. 1. – P. 89.

Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008 / R. P. Dellinger, M. M. Levy, J. M. Carlet [et al.] // Intensive Care Medicine. – 2008. – Vol. 34, № 1. – P. 17–60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-01

Як цитувати

Konovchuk, V. M., & Andrushchak, A. V. (2016). Вплив збільшення об’єму позаклітинного простору на систему кровообігу у хворих на тяжкий сепсис, компенсований рідинною ресусцитацією та дофамінергічною підтримкою. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1). https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.1.5876

Номер

Розділ

З ДОСВІДУ РОБОТИ