Тактичнi та технiчнi особливостi застосування мембранного плазмаферезу в комплекснiй терапiї гострого деструктивного панкреатиту

Автор(и)

  • Г. Ю. Коритна
  • Б. С. Запорожченко
  • А. Л. Дехтяр
  • О. Б. Зубков О. Б.
  • П. Т. Муравйов
  • В. Г. Шевченко

Анотація

Незважаючи на вдосконалення методів сучасної діагностики та лікування, загальна летальність при гострому панкреатиті коливається від 4,5 до 15 %, при деструктивних формах складає 24—60 %, а післяопераційна сягає 70 % та не має тенденції до зниження. Проведено аналіз комплексного лікування 139 хворих на гострий деструктивний панкреатит, які отримали лікування в обласному центрі гепатопанкреатології за період з 2006 до 2011 року, з них 51 жінка та 86 чоловіків віком від 18 до 80 років. Основну групу спостереження (67 (48,2 %) хворих) склали хворі, яким одночасно з інфузійною терапією та оперативними методами лікування проводився мембранний плазмаферез. У контрольній групі (72 (51,8 %) хворих) корекція синдрому ендогенної інтоксикації проводилась без застосування екстракорпоральної детоксикації. В основній групі спостерігалось більш швидке зменшення больового синдрому, поліпшення загального стану. Рівень амілази зменшився на 53 % до кінця другої доби. При застосуванні мембранного плазмаферезу, на другій добі лікування, спостерігали зниження рівнів сечовини та креатиніну на 62 та 56 % порівняно з вихідними значеннями. В контрольній групі значної динаміки рівнів амілази, сечовини, креатиніну протягом 48 год не спостерігали. Застосування мембранного плазмаферезу в комплексному хірургічному лікуванні гострого деструктивного панкреатиту дозволяє суттєво зменшити прояви синдрому ендогенної інтоксикації, гострої ниркової недостатності та знизити кількість гнійно-некротичних ускладнень з 33,3 до 8,9 % і загальну летальність з 27,7 до 11,9 %.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-29

Як цитувати

Коритна, Г. Ю., Запорожченко, Б. С., Дехтяр, А. Л., Зубков О. Б., О. Б., Муравйов, П. Т., & Шевченко, В. Г. (2013). Тактичнi та технiчнi особливостi застосування мембранного плазмаферезу в комплекснiй терапiї гострого деструктивного панкреатиту. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3). Retrieved із https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery/article/view/1954

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ