Аналіз результатів лікування ушкоджень тонкої та товстої кишки при бойовій травмі живота

Автор(и)

  • В. О. Шапринський Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • О. Є. Каніковський Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • Є. В. Шапринський Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • І. П. Марцинковський Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону
  • А. В. Ордатій Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону
  • А. В. Коробко Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону
  • О. В. Москалюк Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону
  • В. Ф. Білощицький Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова Вінницької обласної ради”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2022.4.13619

Ключові слова:

вогнепальні поранення, тонка кишка, товста кишка

Анотація

Мета роботи: аналіз результатів лікування хворих з ушкодженнями кишки при бойовій травмі живота для удосконалення та вибору належної діагностично-лікувальної тактики для мінімізації післяопераційних ускладнень.

Матеріали і методи. Досліджено результати лікування 69 поранених з ускладненнями бойової травми живота у вигляді ушкодження кишки за 2022 рік. Причинами бойової травми живота були: вибухова травма з осколковими пораненнями – в 62 поранених, а в 7 – кульові поранення. Ізольована травма живота спостерігалась в 25 випадках, а в 44 випадках спостерігались поєднані поранення. Ушкодження тонкої кишки виникло у 16 хворих, товстої кишки – в 25, поєднане поранення тонкої та товстої кишки – в 28 хворих, поранення шлунка та товстої кишки – в 5 хворих. Всі поранені підлягали повному клініко-лабораторному дообстеженню, проведенню FAST протоколу, спіральній комп’ютерній томографії органів черевної та грудної порожнини, діагностичній лапароскопії за показаннями, а також в окремих випадках фіброезофагогастродуоденоскопії та колоноскопії.

Результати досліджень та їх обговорення. У ранньому післяопераційному періоді спостерігались ускладнення: нагноєння післяопераційної рани – у 15, серома післяопераційної рани – у 21, неспроможність кишкових швів з розвитком післяопераційного перитоніту – у 4 та у 2 – неспроможність стоми у вигляді її провалювання, формування міжкишкових абсцесів – у 4 хворих, рання спайкова післяопераційна кишкова непрохідність – у 5 хворих, неповна зовнішня товстокишкова нориця – у 1, евентерація – у 2 хворих. За наявних ускладнень виконані релапаротомії: у 4 випадках з приводу неспроможності кишкових швів із ререзекцією сегмента кишки з виведенням кишкової стоми, у 2 – ліквідація неспроможної підвісної стоми з формуванням двостовбурової сигмостоми; у 4 – розкриття та дренування міжкишкових абсцесів, у 5 – ліквідація ранньої спайкової кишкової непрохідності, у 1 – ушивання евентерації, у 1 – формування лапаростоми з накладанням абдомінальної ВАК-пов’язки.

Таким чином, серед бойової травми живота вогнепальні поранення кишки складають 35,6 % та залишаються на високому рівні, незважаючи на використання удосконалених засобів захисту та вимагають активної хірургічної тактики. Раннє використання FAST протоколу, спіральної комп’ютерної томографії, тактики хірургії контролю ушкоджень дозволяє вести хворих у тяжкому та вкрай тяжкому стані та зменшити післяопераційну летальність до мінімуму. Серед післяопераційних ускладнень домінують гнійно-запальні, пов’язані з неспроможністю кишкових швів, формуванням міжпетльових абсцесів та рання спайкова кишкова непрохідність. Питання об’єму та способу завершення операційного втручання при вогнепальних ушкодженнях товстої кишки потребують проведення подальших досліджень.

Посилання

Boiko, V.V., Taraban, I.A., & Hroma, V.H. (2011). Khirurhichna taktyka i likuvannia postrazhdalykh iz hostrymy porushenniamy bryzhovoho krovotoku, sprychynenymy ushkodzhenniamy kyshechnyku i yoho bryzhi pry abdominalnii travmi [Surgical tactics and treatment of victims with acute mesenteric blood supply disturbance caused by damage of the intestine and mesentery in abdominal trauma]. Kharkivska khirurhichna shkola – Kharkiv Surgical School, 1(46), 5-8 [in Ukrainian].

Yenin, R.V., Herasymenko, O.S., Khoroshun, E.M., Haida, Ya.I., & Koshykov, M.O., Kvasnevskyi, Ye.A. (2019). Zastosuvannia endovideokhirurhichnykh tekhnolohii v likuvanni boiovoi travmy zhyvota v umovakh zbroinoho konfliktu [Application of endovideosurgical technologies in the treatment of combat trauma of the abdomen in conditions of armed conflict]. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi viiskovo-medychnoi akademii – Problems of military health care. Collection of scientific works of the Ukrainian Military Medical Academy, 51, 77-84 [in Ukrainian].

Yenin, R.V., Herasymenko, O.S., Khoroshun, E.M., Haida, Ya.I., Koshykov, M.O., & Kvasnevskyi, Ye.A. (2019). Endovideokhirurhiia v likuvanni poranen i travm zhyvota v umovakh lokalnoho konfliktu [Endovideosurgery in the treatment of abdominal wounds and injuries in conditions of local conflict]. Kharkivska khirurhichna shkola – Kharkiv Surgical School, 1(94), 153-155 [in Ukrainian].

Khomenko, I.P., Korol, S.O., Khalik, S.V., Shapovalov, V.Yu., Yenin, R.V., Herasymenko, O.S., & Tertyshnyi, S.V. (2021). Klinichno-epidemiolohichnyi analiz struktury boiovoi khirurhichnoi travmy pry provedenni Antyterorystychnoi operatsii / operatsii Obiednanykh syl na skhodi Ukrainy [Clinical and epidemiological analysis of the structure of combat surgical injury during anti-terrorist operation / joint forces operation]. Ukrainskyi zhurnal viiskovoi medytsyny – Ukrainian Journal of Military Medicine, 2(2), 5-13 [in Ukrainian].

Khomenko, I.P., Herasymenko, O.S., Yenin, R.V., Halushka, A.M., & Kazmirchuk, A.P. (2018). Osoblyvosti khirurhichnoho likuvannia vohnepalnykh poranen zhyvota [Peculiarities of surgical treatment of the abdominal gunshot woundings]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgery, 85(9), 71-74 [in Ukrainian].

Humeniuk, K.V., Martsynkovskyi, I.P., Bohush, H.L., & Verdesh, V.H. (2021). Rezultaty khirurhichnoho likuvannia vohnepalnykh poranen tovstoi kyshky [Results of surgical treatment of gunshot wounds of colon]. Kharkivska khirurhichna shkola – Kharkiv Surgical School, 5-6 (110-111), 52-56 [in Ukrainian].

Shaprynskyi, V.O., Verba, A.V., Shaprynskyi, Ye.V., & Khoroshun, E.M. (2022). Tonko- ta tovstokyshkovi stomy: etiolohiia ta vydy uskladnen [Thin and thick bowl stomas: etiology and types of complications]. Art of Medicine, 2(22), 109-112 [in Ukrainian].

Ollerton, J. E., Sugrue, M., & Balogh, Z. (2006). Prospective study to evaluate the influence of FAST on trauma patient management. J. Trauma, 60, 785-791.

Sander, A., Spence, R., Ellsmere, J., Hoogerboord, M., Edu S., Nicol, A., & Navsaria, P. (2022). Penetrating abdominal trauma in the era of selective conservatism: a prospective cohort study in a level 1 trauma center. Eur. J. Trauma Emerg. Surg., 48(2), 881-889.

Kashtalyan, M.A., Tkachenko, A.Ye., Kvasnevskyi, Ye. A., & Honcharuk, V.S. (2020). Surgical care to the wounded with large bowel battle trauma during the antiterrorist operation. Journal of Education, Health and Sport, 10(5), 290-300.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Шапринський, В. О., Каніковський, О. Є., Шапринський, Є. В., Марцинковський, І. П., Ордатій, А. В., Коробко, А. В., Москалюк, О. В., & Білощицький, В. Ф. (2022). Аналіз результатів лікування ушкоджень тонкої та товстої кишки при бойовій травмі живота. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (4), 74–78. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2022.4.13619

Номер

Розділ

З ДОСВІДУ РОБОТИ