Концепція математичної моделі прогнозування рецидиву гострих гастродуоденальних кровотеч

Автор(и)

  • Я. В. Качановський Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • І. Я. Дзюбановський Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2022.4.13604

Ключові слова:

гострі гастродуоденальні кровотечі, рецидив, гастродуоденальна кровотеча, виразкова хвороба шлунка, дванадцятипала кишка

Анотація

Мета роботи: розробити математичну модель прогнозування ймовірності рецидиву гострої гастродуоденальної кровотечі за умови хронічної активної гастродуоденальної виразки.

Матеріали і методи. Проаналізовано ендоскопічну картину у 378 хворих із хронічними кровоточивими виразками шлунка та ДПК за класифікацією Forest. Пацієнтів чоловічої статі було 257 (67,98 %), жіночої – 121 (32,02 %). Вік обстежених пацієнтів коливався від 20 до 89 років. Розподіл пацієнтів за ступенем попередньої крововтрати був таким: 102 (27,0 %) з І ст., 156 (41,3 %) з ІІ ст., 120 (31,7 %) з ІІІ ст.

Розподіл за типом активності кровотечі був такий: F IA – 27 осіб, F IB – 41, F IIA –62, F IIB – 63, F IIC – 38, F III – 147 осіб. З Forest ІA, IB, IIA, IIB, ІІС було 231 (61,11 %) пацієнтів, яким проводили ендоскопічний гемостаз (ін’єкційна терапія чи аргоноплазмова коагуляція). У 147 (38,89 %) пацієнтів гемостаз не проводили через ендоскопічну картину активності кровотечі за Forest III.

Індекс коморбідності оцінювали за M. E. Charlson та співавт. (1987). У обстежуваних пацієнтів групи індекс коморбідності Чарльсона дорівнював (3,07±0,61) бала.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати досліджень встановили фактори, які  мають вплив на ймовірність рецидиву гострої гастродуоденальної кровотечі,  а саме: ендоскопічні критерії за Forrest, тип попереднього гемостазу, локалізація виразок, кількість попередніх рецидивів гастродуоденальних кровотеч, об’єм попередньої крововтрати, стать, група крові за АB0(Rh) системою, індекс коморбідності за Чарльсоном, вік. Після розрахунку чутливості та специфічності даної математичної моделі за відповідними формулами ми встановили, що її чутливість становить 78 %, а її специфічність – 70 %. На основі отриманих статистично значимих прогностичних зв’язків запропоновано математичну модель прогнозування ймовірності рецидиву гострої гастродуоденальної кровотечі у хворих із хронічною активною гастродуоденальною виразкою, яка дозволить максимально ефективно запобігти розвитку повторних шлунково-кишкових кровотеч на всіх ланках медичної допомоги, а особливо у практиці лікаря-хірурга.

Посилання

Fomin, P.D., Bereznytskyi, Ya.S., & Boiko, V.V. (2012). Udoskonaleni alhorytmy diahnostyky ta likuvannya hostroho pankreatytu: metodychni rekomendatsiyi [Improved algorithms for diagnosis and treatment of acute pancreatitis: methodical recommendations]. Kyiv [in Ukrainian].

Lin, H.Y., Weng, S.F., Lin, H.J., Hsu, C.C., Wang, J.J., Su, S.B., ... & Huang, C.C. (2015). Peptic ulcer disease in healthcare workers: a nationwide population-based cohort study. PLoS One, 10(8), e0135456.

Kim, J., Chung, H.S., Choi, M.K., Roh, Y.K., Yoo, H.J., Park, J.H., ... & Moon, S. (2019). Association between serum selenium level and the presence of diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Diabetes & Metabolism Journal, 43(4), 447-460.

Chen, Y.C., Ho, C.C., Yi, C.H., Liu, X.Z., Cheng, T.T., & Lam, C.F. (2017). Exendin-4, a glucagon-like peptide-1 analogue accelerates healing of chronic gastric ulcer in diabetic rats. PloS One, 12(11), e0187434.

Chi, T.Y., Zhu, H.M., & Zhang, M. (2018). Risk factors associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)-induced gastrointestinal bleeding resulting on people over 60 years old in Beijing. Medicine, 97(18).

Yu, H., Dai, X.J., Zhang, H.B., Huang, Y.T., Ran, D.Z., Yang, Y., ... & Wu, L.P. (2017). Efficacy of two bariatric surgeries in type 2 diabetic patients with a body mass index of 25-27.5. Nan Fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University, 37(5), 693-697.

Peng, Y.L., Leu, H.B., Luo, J.C., Huang, C.C., Hou, M.C., Lin, H.C., & Lee, F.Y. (2013). Diabetes is an independent risk factor for peptic ulcer bleeding: A nationwide population-based cohort study. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 28(8), 1295-1299.

Wu, S.C., Chen, W.T.L., Fang, C.W., Muo, C.H., Sung, F.C., & Hsu, C.Y. (2016). Association of vagus nerve severance and decreased risk of subsequent type 2 diabetes in peptic ulcer patients: An Asian population cohort study. Medicine, 95(49).

Wei, F., & Lin, X. (2016). Diabetes increases morbidity and mortality rates in peptic ulcer bleeding: An updated systematic review and meta-analysis. The Turkish Journal of Gastroenterology: the Official Journal of Turkish Society of Gastroenterology, 27(4), 304-311.

Murata, A., Matsuda, S., Kuwabara, K., Ichimiya, Y., Fujino, Y., & Kubo, T. (2012). The influence of diabetes mellitus on short-term outcomes of patients with bleeding peptic ulcers. Yonsei Medical Journal, 53(4), 701-707.

Cho, K.S. Peptic ulcer. ILO Encyclopaedia of Occupational Health & Safety. Retrieved from: http://www.ilo.org/iloenc/part-i/digestive-system/item/250-peptic-ulcer.

Chou, L.P., Li, C.Y., & Hu, S.C. (2014). Job stress and burnout in hospital employees: comparisons of different medical professions in a regional hospital in Taiwan. BMJ Open, 4(2), e004185.

Chen, K.Y., Yang, C.M., Lien, C.H., Chiou, H.Y., Lin, M.R., Chang, H.R., & Chiu, W.T. (2013). Burnout, job satisfaction, and medical malpractice among physicians. International Journal of Medical Sciences, 10(11), 1471-1478.

Chen, Y.T., Huang, C.C., Weng, S.F., Hsu, C.C., Wang, J.J., Lin, H.J., ... & Juan, C.W. (2015). Acute myocardial infarction: a comparison of the risk between physicians and the general population. BioMed Research International, 2015.

Yates, P.J., Benson, E.V., Harris, A., & Baron, R. (2012). An investigation of factors supporting the psychological health of staff in a UK emergency department. Emergency Medicine Journal, 29(7), 533-535.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Качановський, Я. В., & Дзюбановський, І. Я. (2022). Концепція математичної моделі прогнозування рецидиву гострих гастродуоденальних кровотеч. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (4), 19–22. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2022.4.13604

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ