Хірургічна тактика лікування гострого некротичного панкреатиту

  • I. V. Khomiak ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова”, Київ
  • O. V. Rotar ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
  • V. I. Rotar ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
  • A. I. Khomiak ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова”, Київ
  • A. S. Palianytsia ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
  • B. V. Petriuk ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
Ключові слова: гострий некротичний панкреатит, мініінвазивні втручання, ехо-відеоендоскопія, покрокова тактика

Анотація

Мета роботи: оцінити ефективність розробленої хірургічної тактики лікування гострого некротичного панкреатиту.

Матеріали і методи. Проведений аналіз результатів лікування 317 хворих на гострий некротичний панкреатит, в яких протягом 2013–2019 рр. використовували запропоновану тактику проведення хірургічних втручань. Для оцінки ефективності лікування вивчали вперше виявлену органну недостатність після операції, тривалість інтенсивної терапії, післяопераційні ускладнення та летальність.

Результати досліджень та їх обговорення. Застосовували покрокову тактику хірургічного лікування, яка розпочиналася з діапевтичних транскутанних втручань у 48,2 % та ендоскопічних – у 46,2 % спостережень. Транскутанні втручання супроводжувалися меншою частотою ускладень у хворих із гострими некротичними скупченнями, а ендоскопічні – у пацієнтів із відмежованими вогнищами панкреатичного некрозу. Широкі лапаротомні некрсеквестректомії виконані в 14,5 % спостережень після 4 тижня від початку захворювання. Загальна летальність становила 3,5 %, післяопераційна – 6,5 %.

Використання покрокової хірургічної тактики лікування хворих на гострий некротичний панкреатит зменшує потребу в широких лапаротомних некрсеквестректоміях та сприяє зниженню рівня післяопераційних ускладнень.

Посилання

Peery, A.F., Dellon, E.S., Lund, J., Crockett, S.D., McGowan C.E., & Bulsiewicz, W.J. (2012). Burden of gastrointestinal disease in the United States, 2012 update. Gastroenterology, 143 (5), 1179-1187.

Usenko, O.Y., Kopchak, V.M., Khomiak, I.V., Kho­miak, A.I., Malik, A.V. (2019). Rezultaty khirurhichnoho likuvannia paraduodenalnoho (groove) pankreatytu [Results of surgical treatment of paraduodenal (groove) pancreatitis]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgery, 85 (11), 5-8 [in Ukrainian].

Dronov, О.І., Nastashenko, І.L., Susak, Ya.М., Tsymba­liuk, R.S., Тiuliukin, І.О. (2018). Khirurhichne likuvannia khvorykh z hostrym biliarnym pankreatytom ta zhovchnoiu hipertenziieiu [Surgical treatment of patients, suffering an acute biliary pancreatitis and biliary hypertension]. ]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgery, 85 (4), 5-8 [in Ukrainian].

Boiko, V.V., Lykhman, V.M., Shevchenko, O.M., Merkulov, A.O., & Polikov, H.O. (2019). Likuvalno-diahnostychna taktyka pry ridynno-kistoznykh utvorenniakh pidshlunkovoi zalozy [Tactics of diagnosis and treatment in liquid-cystic growth in pancreatic gland]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgery, 86 (3), 3-6 [in Ukrainian].

Alsfasser, G., Schwandner, F., Pertschy, A., Hauenstei, K., Foitzik, T., Klar, E. (2012). Treatment of necrotizing pancreatitis, redefining the role of surgery. World J. Surg., 36 (5), 1142-1147.

Banks, P.A., Bollen T.L., Dervenis C., Gooszen, H.G., Johnson, C.D., & Sarr M.G. (2013). Classification of acute pancreatitis 2012, revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut., 62 (1), 102-111.

Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. (2013). Pancreatology, 13 (1), 1-15.

Rotar, O., Khomiak, I., Nazarchuc, M., Rotar, V., Kho­miak, A., Taneja, K., Railianu, S. (2019). Utility of Presepsin for diagnosis of infected acute necrotizing pancreatitis. JOP. J. Pancreas. (Online), 20 (2), 67-71

Shevchuk, I.M., Pylypchuk, V.I., Khrunik, A.D., & Hedzik, S.M. (2017). Khirurhichne likuvannia khvorykh z pryvodu khronichnoho pankreatytu z biliarnoiu hipertenziieiu [Surgical treatment of chronic pancreatitis with biliary hypertension]. Kli­nichna khirurhiia – Clinical Surgery, 84 (8), 27-30 [in Ukrainian].

Savoliuk, S.I., Svyrydiuk, B.V., & Ivanko, O.V. (2018). Otsinka yakosti zhyttia khvorykh pokhyloho ta starechoho viku pislia miniinvazyvnykh operatyvnykh vtruchan z pryvodu hostroho kalkuloznoho kholetsystytu ta kholedokholitiazu [Estimation of quality of life in elderly and senile patients after miniinvasive operative interventions for an acute calculous cholecystitis and choledocholithiasis]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgery, 85 (9), 15-18 [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-01-21
Як цитувати
Khomiak, I. V., Rotar, O. V., Rotar, V. I., Khomiak, A. I., Palianytsia, A. S., & Petriuk, B. V. (2020). Хірургічна тактика лікування гострого некротичного панкреатиту. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (2), 97-101. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2020.2.10774
Номер
Розділ
З ДОСВІДУ РОБОТИ