Аналіз клінічного перебігу та операційного лікування пацієнтів із критичною ішемією нижньої кінцівки

  • S. M. Vasyliuk Івано-Франківський національний медичний університет
  • N. M. Pavliuk Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: оклюзійні захворювання, критична ішемія нижніх кінцівок, ампутація

Анотація

Мета роботи: проаналізувати гендерні, клінічні, анамнестичні особливості перебігу оклюзійних захворювань артерій нижніх кінцівок у пацієнтів, яким були виконані нетравматичні ампутації.

Матеріали і методи. Проведений аналіз клінічного обстеження та лікування 189 пацієнтів з облітеруючими захворюваннями артерій нижніх кінцівок. У ретроспективний етап дослідження було включено 115 пацієнтів, яким було проведено ампутації нижніх кінцівок на різному рівні впродовж 2010–2014 рр. Проспективний етап дослідження включав 74 пацієнтів, в яких ампутація нижньої кінцівки була проведена впродовж 2015–2018 рр.

Результати досліджень та їх обговорення. Достовірно не відрізнялись основні причини хронічної ішемії нижньої кінцівки, які призвели до розвитку некротичних змін: частота облітеруючого атеросклерозу та цукрового діабету у хворих обох етапів була однакова. У пацієнтів проспективного етапу був менш тривалий анамнез захворювання (р<0,05), достовірно зменшилась кількість пацієнтів, у яких ампутацію виконували після невдалої відкритої чи ендоваскулярної реконструктивної операції на судинах (р<0,05). Зменшилась кількість ампутацій на рівні стегна (р<0,001), зросла частота ампутацій на рівні колінного суглоба (р<0,001). Частота проведення ощадних ампутацій стопи змінилась недостовірно (р>0,05). Недостовірно зменшилась кількість пацієнтів, у яких виникала потреба у реампутаціях (р>0,05).

Найбільш частою причиною нетравматичних ампутацій кінцівок є цукровий діабет типу 2. В період з 2015 по 2018 рр. зменшилась кількість ампутацій вище коліна. Недостовірно зменшилась кількість пацієнтів, у яких виникала потреба у реампутаціях (р>0,05).

Посилання

Kelly, D.A., Pedersen, S., Tosenovsky, P., & Sieunarine, K. (2017). Major lower limb amputation: Outcomes are improving. Ann. Vasc. Surg., 45, 29-34. doi: 10.1016/j.avsg.2017.05.039.

Manning, B.J. (2018). Lower extremity amputation: Analysis by postcode. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg., 28. pii: S1078-5884(18)30863-3.

Shi, E., Jex, M., Patel, S., & Garg, J. (2019). Outcomes of wound healing and limb loss after transmetatarsal amputation in the presence of peripheral vascular disease. J. Foot Ankle Surg., 58 (1), 47-51.

Bakker, K., Apelqvist, J., Lipsky, B.A., Van Netten, J.J., & Schaper, N.C. (2016). Manual and documents of Interna­tional Working Group on the Diabetic Foot 2015 for prevention and treatment of diabetic foot diseases: the achievement of argumentative consensus (Russian cut version). Wounds and wound infections. The Prof. B.M. Kostyuchenok Journal, 3 (2), 59-70. DOI: 10.17650/2408-9613-2016-3-2-59-70.

Higashi, Y., Miyata, T., Shigematsu, H., Origasa, H., Fujita, M., & Matsuo, H., et al. (2016). Baseline characterization of Japanese peripheral arterial disease patients- analysis of surveillance of cardiovascular events in antiplatelet-treated arteriosclerosis obliterans patients in Japan (SEASON). Circulation Journal, 80 (3), 712-721. DOI: 10.1253/circj.CJ15-1048.

Опубліковано
2020-01-21
Як цитувати
Vasyliuk, S. M., & Pavliuk, N. M. (2020). Аналіз клінічного перебігу та операційного лікування пацієнтів із критичною ішемією нижньої кінцівки. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (2), 92-96. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2020.2.10773
Номер
Розділ
З ДОСВІДУ РОБОТИ