Труднощі діагностики та лікування атипового біліарного синдрому в пацієнтів похилого та старечого віку

  • O. Yu. Ioffe Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • M. M. Stets Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • V. R. Antoniv Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • O. P. Stetsenko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • V. M. Perepadia Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • I. M. Molnar Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • Yu. P. Tsiura Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
Ключові слова: механічна жовтяниця, мініінвазивні транспапілярні втручання, токсикосептичний біліарний синдром

Анотація

Мета роботи: покращення діагностики та лікування хворих похилого та старечого віку з механічною жовтяницею.

Матеріали і методи. З 2014 по 2019 р. у Київській міській клінічній лікарні № 3 було проліковано 471 пацієнта з механічною жовтяницею різного генезу. В структурі хворих із синдромом жовтяниці механічний генез непухлинного походження виявився у 357 (76,0 %) випадках, бластоматозного генезу – 114 (24,0 %). Середній вік хворих (складав 64+1,7) року. З них жінок було 330 (70,0 %), чоловіків – 171 (30,0 %). У всіх хворих були прояви токсикосептичного біліарного синдрому (ТСБС), який був зумовлений обструкцією жовчних шляхів, жовтяницею, гіпербілірубінемією, порушенням гемодинаміки печінки і цитолізом, накопиченням продуктів тканинної деструкції, і супроводжувались лихоманкою, енцефалопатією, токсичною кардіоміопатією, болем у правому підребер’ї, посвітлінням випорожнень та темною сечею. Атиповий перебіг гнійного холангіту, зумовленого холедохолітіазом, мав місце у 27 пацієнтів, а у 6 з бластоматозним ураженням гепатобіліарної системи. Оцінку стану ендогенної інтоксикації визначали шляхом встановлення лейкоцитарного індексу інтоксикації, гематологічного індексу інтоксикації, коефіцієнта де Рітіса, цитолітичної активності цільної сироватки крові, токсинозв’язувальної активності автологічної сироватки крові.

Результати досліджень та їх обговорення. Транспапілярні втручання було виконано у 357 хворих із холедохолітіазом: з них – у 311 літоекстракцію, а у 46 – літотріпсія з літоекстракцією. З 114 хворих із механічною жовтяницею бластоматозного генезу у 75 хворих вдалося ліквідувати холангіт транспапілярним стентуванням, у 39 хворих довелося долати холангіт за допомогою черезшкірної холангіостомії під контролем ультразвукового сканування. Методом вибору лікування хворих із токсикосептичним біліарним синдромом залишаються мініінвазивні ендобіліарні втручання.

Посилання

Ivanko, O.V., Svyrydiuk, B.V., & Boris R.A. (2016). Maloinvazyvni vtruchannia v khirurhii hostroho kalkuloznoho khole­tsystytu v poiednanni z kholedokholitiazom u khvorykh pokhyloho ta starechoho viku (Ohliad literatury) [Minimally invasive interventions in surgery for acute calculous cholecystitis in combination with choledocholithiasis in elderly and senile patients (Literature review)]. Fitoterapiia – Phytotherapy, 2, 18-25 [In Ukrainian].

Kanikovskyi, O.Ye., Karyi, Ya.V., & Babiichuk, Yu.V. (2015). Vybir taktyky likuvannia uskladnenykh form zhovchnokamianoi khvoroby u pokhylomu i starechomu vitsi [Choosing tactics for the treatment of complicated forms of gallstone disease in the senile and the elderly]. Shpytalna khirurhiia. Zhurnal imeni L.Ya. Kovalchuka – Hospital Surgery. Journal named after L.Ya. Kovalchuk, 2, 24-26 [in Ukrainian]

Kanikovskyi, O.Ye., Karyi, Ya.V., & Babiichuk, Yu.V. (2017). Sposoby biliarnoi dekompresii pry mekhanichnii zhovtianytsi u vikovomu aspekti [Methods of biliary decompression in mecha­nical jaundice in the age aspect]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia – Clinical Anatomy and Operative Surgery Chernivtsi, 16 (2), 52-55 [in Ukrainian].

Nychytailo, M.Yu., & Dziubanovskyi, O.I. (2017). Dynamika kholestatychnykh pokaznykiv syrovatky krovi i temp dekompresii zhovchnykh shliakhiv pislia endoskopichnoho transpapi­liarnoho vtruchannia u khvorykh z obturatsiinoiu zhovtianytseiu na hrunti kholedokholitiazu [Dynamics of cholestatic indicators of blood levels and the rate of decompression of women’s hands in endoscopic transparencies in patients with obstructive germs on the ground of choledocholithiasis]. Suchasni dosiahnennia endoskopichnoi khirurhii: Materialy II nauk.-prakt. konf. z mizhnar. Uchastiu – Modern Achievements of Endoscopic Surgery: Materials of II Scientific and Practical Conference with Internatio­nal Participation. March 23, Vinnytsia (pp. 55-57) [in Ukrainian].

Nychytailo, M.Yu., Kanikovskyi, O.Ye., Karyi, Ya.V., & Babiichuk, Yu.V. (2017). Sposoby biliarnoi dekompresii pry obtura­tsiinii zhovtianytsi u khvorykh povazhnoho viku [Methods of biliary decompression in obstructive jaundice in patients of advanced age]. Klin. khirurhiia – Clinical Surgery, 7, 10-12 [in Ukrainian].

Nychytailo, M.Yu., Hutsuliak, A.I., & Bulyk, I.I. (2015). Kholanhit yak khirurhichna problema, onovlenyi pohliad zhidno z Tokiiskymy klinichnymy rekomendatsiiamy 2013 r. (TG13). [Cholangitis as a surgical problem, updated view according to the Tokyo Clinical Guidelines 2013 (TG13)]. Shpytalna khirurhiia. Zhurnal imeni L.Ya. Kovalchuka – Hospital Surgery. Journal named after L.Ya. Kovalchuk, 1, 5-9 [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-01-20
Як цитувати
Ioffe, O. Y., Stets, M. M., Antoniv, V. R., Stetsenko, O. P., Perepadia, V. M., Molnar, I. M., & Tsiura, Y. P. (2020). Труднощі діагностики та лікування атипового біліарного синдрому в пацієнтів похилого та старечого віку. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (2), 46-49. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2020.2.10763
Номер
Розділ
З ДОСВІДУ РОБОТИ