Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій яєчка при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу

  • M. S. Hnatjuk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • L. V. Tatarchuk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • S. O. Konovalenko Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: артерії, яєчко, пострезекційна легенева артеріальна гіпертензія

Анотація

Мета роботи: вивчити особливості структурної перебудови артерій яєчків при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії.

Матеріали і методи. Морфологічними методами досліджено структурну перебудову артерій яєчок 45 щурів, які були розділені на 3 групи. 1-ша група включала 15 інтактних тварин, 2-га – 20 щурів з артеріальною гіпертензією у малому колі кровообігу і компенсованим легеневим серцем, 3-тя – 10 експериментальних тварин з легеневою артеріальною гіпертензією і декомпенсованим легеневим серцем. Пострезекційну легеневу артеріальну гіпертензію і легеневе серце моделювали шляхом виконання у щурів правосторонньої пульмонектомії. Через місяць від початку досліду здійснювали евтаназію щурів кровопусканням в умовах тіопенталового наркозу. Проводили окреме зважування камер серця, їх планіметрію. З яєчок вирізали шматочки, які фіксували в 10 % розчині формаліну, проводили через етилові спирти зростаючої концентрації та поміщали у парафін. Мікротомні зрізи після депарафінізації фарбували різними барвниками. У лівому та правому яєчках вимірювали зовнішній і внутрішній діаметри артерій дрібного калібру, товщину медії, індекс Керногана, висоту ендотеліоцитів, діаметр їх ядер, ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах, відносний об’єм ушкоджених клітин. Кількісні показники обробляли статистично.

Результати досліджень та їх обговорення. Морфометрично виявлено, що при декомпенсації пострезекційного легеневого серця просвіт артерій дрібного калібру лівого яєчка зменшився на 12,6 %, індекс Керногана – на 11,7 %, а правого – відповідно на 9,5 та 9,9 %. Відносний об’єм ушкоджених ендотеліоцитів досліджуваних судин у лівому яєчку при правошлуночковій недостатності зріс у 11,6 раза, а правому – у 9,3 раза. Встановлено, що в умовах змодельованої патології виражено потовщується стінка, звужується просвіт досліджуваних артерій, пошкоджуються ендотеліоцити, порушується структурний клітинний гомеостаз, що ускладнюється їх дисфункцією, погіршанням кровопостачання органа, гіпоксією, дистрофічними, некробіотичними змінами клітин і тканин, осередками інфільтрації та склерозу. Структурні зміни артерій переважали у лівому яєчку та при декомпенсації легеневого серця.

Посилання

Amosova, K.M., Konoplova, L.F., & Mazur, I.D. (2009). Klinichnyi perebih ta stan miokarda z khronichnym lehenevym sertsem unaslidok khronichnoi obstruktyvnoi patolohii lehen zalezhno vid naiavnosti lehenevoi hipertenzii [Clinical course and condition of myocardium with cor pulmonale due to chronic obstructive pulmonary pathology depending on the presence of pulmonary hypertension]. Sertse i sudyny – Heart and Vessels, 2, 48-52 [in Ukranian].

Tatarchuk, L.V. (2011). Morfometrychnyi analiz remodeliu­vannia kamer sertsia pislia pulmonektomii [Morphometric analysis of remodeling of cardiac chambers after pulmonectomy]. Zdobutky klinichnoi ta eksperymentalnoi medytsyny – Achievements of Clinical and Experimental Medicine, 2 (15), 123-126 [in Ukranian].

Simonnean, G., Galie, N., & Rubin, l. (2014). Clinical classification of pulmonary hypertension. Y. Am. Cell. Cardiol., 12, 55-125.

Truskavetskyi, B.L. (2011). Zistavlennia ekhokardiohrafichnykh ta renthenolohichnoho metodiv u diahnostytsi patolohichnykh zmin pravoho shlunochka [Comparison of echocardiographic and radiological methods in the diagnosis of pathological changes of the right ventricle]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia "Medytsyna" – The Scientific Bulletin of Uzhhorod University, series "Medicine", 40, 148-151 [in Ukrainian].

Avtadnilov, G.G. (2002). Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii [Basis of quantitative pathological anatomy]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Hnatiuk, M.S., Tatarchuk, L.V., & Slabyi, O.B. (2011). Morfometrychna otsinka osoblyvostei remodeliuvannia arterii shlunochkiv sertsia pry postrezektsiinii arterialnii lehenevii hipertenzii [Morphometric evaluation of features of ventricular artery remodeling in postresection arterial pulmonary hypertension]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Problems in Bio­logy and Medicine, 2, 57-60 [in Ukranian].

Horalskyi, L.P., Khomych, V.T., & Kononskyi, O.I. (2011). Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohii [Fundamentals of histological technique and morphofunctional methods of research in normal and pathology]. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian].

Lapach, S.N., Gubenko, A.V., & Babich, P.N. (2001). Statistichieskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh Excell [Statistical methods in medicobiological investigations Excell]. Kyiv: Morion [in Ukrainian].

Nepomnyashchikh, L.M. (2001). Morfogenez vazhneyshikh obshchepatologicheskikh protsessov v sertse [Morphogenesis of the most important pathological processes in the heart]. Novosibirsk: Nauka [in Russian].

Hrytsuliak, B.V., Spaska, A.M., & Hrytsuliak, V.B. (2010). Orkhoepidydymit [Orchiepididymitis]. Ivano-Frankivsk: Prykarpattia National University [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-11-04
Як цитувати
Hnatjuk, M. S., Tatarchuk, L. V., & Konovalenko, S. O. (2019). Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій яєчка при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), 30-35. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.3.10544
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ