Порівняльна оцінка якості життя пацієнтів оперованих методом лапароскопічної апендектомії та із застосуванням системи комп’ютерної автоматизованої діагностики та гармонійного скальпеля

  • D. M. Bayazitov Одеський національний медичний університет
Ключові слова: аппендектомія, лапароскопічна хірургія, якість життя, компʼютерна діагностика, гармонійний скальпель

Анотація

Мета роботи: порівняння якості життя (ЯЖ) пацієнтів, яким було виконано лапароскопічну апендектомію за традиційним методом та апендектомію із застосуванням комп’ютерної автоматизованої діагностики (КАД) та гармонійного ультразвукового скальпеля.

Матеріали і методи. Спостереження виконано за 95 пацієнтами після виконання традиційної лапароскопічної (ТЛ) апендектомії та 73 пацієнтами, яким застосовували КАД та гармонійний скальпель. Оцінку ЯЖ проводили за допомогою опитувальника MOS-SF-36 в термін місяць з моменту апендектомії.

Результати досліджень та їх обговорення. Загальне число відмінних та добрих результатів в групі із ТЛ склало 69,5 % (66 із 95 пацієнтів), тоді як аналогічний показник в групі пацієнтів, яким застосовували КАД та УЗ-скальпель, склало 89,0 % – 65 із 73 пацієнтів (Р<0,01). У пацієнтів з добрим результатом лікування, яким застосовували КАД та гармонійний скальпель, спостерігалось зростання досліджуваних показників ЯЖ за всіма шкалами опитувальника MOS-SF-36, тоді як у пацієнтів із добрим результатом після ТЛ за шкалами фізичного та психологічного функціонування покращення не спостерігалось. У пацієнтів із задовільним результатом лікування, яким застосовували КАД та гармонійний скальпель, покращення відбувалось за пʼятьма із восьми шкал (за винятком рольового фізичного функціонування, загального та психологічного здоровя), а при ТЛ – тільки за шкалами болю та життєдіяльності.

Посилання

Baiazitov D.M., Kresiun N.V., Buzynovskyi A.B. (2017). Avtomatyzovana kompiuterna diahnostyka apendytsytu pid chas laparoskopichnoho vtruchannia [Automated computer diagnosis of appendicitis during laparoscopic intervention]. Klinichna khirurhiia – Clinical Surgery, 8 (904), 21-23 [in Ukrainian].

Vasyliuk, S.M., Labiak, I.R., & Hudyvok, V.I. (2011). Yakist zhyttia khvorykh pislia tradytsiinoi i laparosokpichnoi apendektomii [Quality of life of patients after traditional and laparoscopic appendectomy]. Suchasni medychni tekhnolohii – Modern Medical Technologies, 3-4, 60-62 [in Ukrainian].

Ivanko O.V., & Kalyna, R.A. (2012). Porivnialna otsinka yakosti zhyttia khvorykh pislia vidkrytoi ta laparoskopichnoi apendektomii [Comparative assessment of the quality of life of patients after open and laparoscopic appendectomy]. Shpytalna khirurhiia – Clinical Surgery, 3, 26-29 [in Ukrainian].

Stoiko, Iu.M., Novik, A.A., & Levchuk, A.L. (2010). Kachestvo zhizni bolnykh posle laparoskopicheskoy appendektomii [Quality of life of patients after laparoscopic appendectomy]. Endosko­picheskaya khirurgiya – Endoscopic Surgery, 1, 3-7 [in Russian].

Skiba, V.V. Ivanko, R.A., & Kalina, A.V. (2014). Sravnitelnaya otsenka effektivnosti razlichnykh metodov laparoskopicheskoy appendektomii [Comparative evaluation of the effectiveness of various methods of laparoscopic appendectomy]. Khіrurhіia Ukrainy – Surgery of Ukraine, 2, 33–36 [in Russian].

Nazir, A., Farooqi, S.A., & Chaudhary, N.A. (2019). Comparison of open appendectomy and laparoscopic appendectomy in perforated appendicitis. Cureus, 9 (7), 5105.

Tiwari, M.M., Reynoso, J.F., Tsang, A.W., & Oleynikov, D. (2011). Comparison of outcomes of laparoscopic and open appendectomy in management of uncomplicated and complicated appendicitis. Ann. Surg., 254 (6), 927-932.

Kapischke, M., Pries, A., & Caliebe, A. (2013). Short term and long term results after open vs. laparoscopic appendectomy in childhood and adolescence: a subgroup analysis. BMC Pediatr., 13, 154-160.

Lee, S.H., Lee, J.Y., Choi, Y.Y., & Lee, J.G. (2019). Laparoscopic appendectomy versus open appendectomy for suspected appendicitis during pregnancy: a systematic review and updated meta-analysis. BMC Surg., 19 (1), 41-55.

Ferranti, F., Corona, F., & Siani, L.M. (2012). Laparoscopic versus open appendectomy for the treatment of complicated appendicitis. G. Chir., 33 (8-9), 263-267.

Опубліковано
2019-11-04
Як цитувати
Bayazitov, D. M. (2019). Порівняльна оцінка якості життя пацієнтів оперованих методом лапароскопічної апендектомії та із застосуванням системи комп’ютерної автоматизованої діагностики та гармонійного скальпеля. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), 24-29. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.3.10543
Номер
Розділ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ