Хірургічна тактика при поєднаному стенотично-оклюзивному ураженні екстракраніальних артерій та аорто/клубово-стегнової зони

  • I. K. Wenger Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • O. B. Kolotylo Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”
  • S. Ya. Kostiv Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • N. I. Gerasimyuk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • V. Y. Kachmar ОКУ “Лікарня швидкої медичної допомоги”, Чернівці
Ключові слова: реваскуляризація, екстракраніальні артерії, аорто/клубово-стегновий сегмент

Анотація

Мета роботи: попередити розвиток неврологічних ускладнень при хірургічному лікуванні поєднаного атеросклеротичного ураження екстракраніальних артерій та аорто/клубово-стегнової зони.

Матеріали і методи. Обстежено та прооперовано 133 пацієнти із поєднаним стенотично-оклюзивним ураженням екстракраніальних артерій (ЕКА) та аорто/клубово-стегнового сегмента (АКСС). У 102 пацієнтів діагностовано різні варіанти атеросклеротичної оклюзії АКСС. Проблемна нижня кінцівка у вказаної групи пацієнтів у 64 спостереженнях характеризувалась ІІІБ-ІV ст. хронічної критичної ішемії нижньої кінцівки (ХКІНК), у 33 – ІІІА ст., у 7 – ІІБ ст. хронічної артеріальної недостатності (ХАН) (за класифікацією Fontaine R. з врахуванням критеріїв Європейської робочої групи 1992), контрлатеральна нижня кінцівка – ІІБ ст. ХАН. У 29 пацієнтів діагностовано різні варіанти атеросклеротичної оклюзії клубово-стегнового артеріального русла. Нижня кінцівка із оклюзією клубово-стегнового сегмента у 15 спостереженнях характеризувалась ІІБ ст. ХАН, у 16 – ІІІА ст. ХАН, контрлатеральна нижня кінцівка – ІІА ст. ХАН.

У 133 пацієнтів діагностовано оклюзійно-стенотичний процес ЕКА. Ізольоване ураження внутрішньої стегнової артерії (ВСА) діагностовано у 94 спостереженнях, зовнішньої стегнової артерії (ЗСА) – у 25 хворих. У 81 хворого воно поєднувалось із стенотичним процесом на рівні 22–34 % контрлатеральної ВСА. Поширений оклюзивно-стенотичний процес у БЦС та біфуркація ЗСА і ВСА – діагностовано в 12 спостереженнях. У двох пацієнтів стеноз біфуркации ЗСА поєднувався із оклюзією ПкА. У 51 (38,4 %) встановлено компенсовану стадію недостатності мозкового кровообігу, у 82 (61,7 %) спостереженнях – стадію відносної компенсації.

Результати досліджень та їх обговорення. При проведенні реконструктивно-відновних операцій при поєднаному оклюзивно-стенотичному ураженні ЕКА та А/КСС застосували хірургічну тактику, при якій здійснюється одномоментне хірургічне втручання на обох артеріальних зонах із врахуванням домінуючого ураження одного із артеріальних басейнів та можливої післяопераційної трансформації центральної гемодинаміки.

При проведенні реконструктивно-відновних операцій при поєднаному оклюзивно-стенозуючому ураженні ЕКА та А/КСС ранній післяопераційний період характеризувався розвитком транзиторної ішемічної атаки (ТІА) у 12 (9,2 %) спостереженнях, порушенням ритму і провідності серцевого м’яза – у 10 (7,5 %) спостереженнях, минущою нирковою недостатністю – у 11 (8,3 %) спостереженнях та інтерстиціальним набряком легень – у 2 (1,5 %).

Посилання

Cherniak, V.A. (2013). Khirurhichne likuvannia krytychnoi ishemii nyzhnikh kintsivok [Surgical treatment of critical ischemia of the lower extremities.]. Sertse i sudyny – Heart and Vessels, 1, 54-63 [in Ukrainian].

Hallett, J.V., Bower, T.C., & Cherry, K.J. (2009). Selection and preparation of high-risk patients for repair of abdominal aortic aneurysm. Mayo Clsn., 69 (8), 763-768.

Nikulnikov, P.I. Ratushnyuk, A.V., Furkalo, S.N., & Guch, A.A. (2012). Taktika lecheniya multyfokalnogo ateroskleroza [Tactics for the treatment of multifocal atherosclerosis]. Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Bulletin of the Ukrainian Medical Dental Academy, 9 (1), 318- 321 [in Russian].

Kalmykov, E.L., Skrypnik, D.A., Vinogradov, R.A., & Gaibov, A.D. (2017). 30 Kongress Yevropeyskogo obshchestva khirurgov [The 30 Congress of the Europeans Society of Surgeons]. Copenhagen, Denmark, September 28-30; 2016. Angiologiya i sosud. Khirurgiia – Angiology and Vessel Surgery, (1), 143-147 [in Russian].

Poluektov, L.V., Poluektov, V.L., & Dudarev, V.E. (2000). Vybor metoda rekonstruktsii pri mnozhestvennom okklyuziruyushchem porazhenii brakhiotsefalnykh arteriy [The choice of reconstruction method for multiple occlusive lesions of the brachiocephalic arteries.] Angiologiya i sosud. Khirurgiia – Angiology and Vessel Surgery, 3, 131–135 [in Russian].

Goncharuk, N.D. (2014). K metodike opredeleniya tipov tsentralnoy gemodinamiki [On the methodology for determining the types of central hemodynamics]. Naukovі pratsі. Tekhnolohіchna bezpeka – Scientific works. Technology Security, 238, 226, 40-44 [in Russian].

Опубліковано
2019-11-04
Як цитувати
Wenger, I. K., Kolotylo, O. B., Kostiv, S. Y., Gerasimyuk, N. I., & Kachmar, V. Y. (2019). Хірургічна тактика при поєднаному стенотично-оклюзивному ураженні екстракраніальних артерій та аорто/клубово-стегнової зони. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), 19-23. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.3.10542
Номер
Розділ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ