Лікування синдрому Міріззі

  • V. I. Rusyn ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
  • K. E. Rumiantsev ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • F. M. Pavuk ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: синдром Міріззі, механічна жовтяниця, холедохолітіаз, спонтанні внутрішні біліарні нориці

Анотація

Мета роботи: визначення способу лікування спонтанних внутрішніх біліарних нориць (СВБН) при синдромі Міріззі (СМ).

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз результатів лікування 8200 пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою в Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. Андрія Новака (ЗОКЛ) з 1997 до 2018 р. Із загальної кількості у 199 пацієнтів спостерігали СВБН. Частота, з якою траплялися СВБН, склала 2,4 %.

Результати досліджень та їх обговорення. Пацієнтам із СМ 1 типу виконували холецистектомію із зашиванням широкої і короткої міхурової протоки. У 30 хворих із СМ 2 типу виконали холецистектомію від дна з висіканням норицевого ходу і зашиванням дефекту в загальній жовчній протоці (ЗЖП) на Т-подібній трубці. У 14 хворих із СМ 3 типу варіантом вибору була холецистектомія з пластикою ЗЖП залишками стінки жовчного міхура (ЖМ) і зовнішнім дренуванням Т-подібною трубкою. У 9 хворих із синдромом Міріззі 4 типу виконали холецистектомію “від дна” із повним пересіканням ЗЖП. Дев’ятнадцяти хворим із холедохо-дуоденальними норицями 1 типу виконано ендоскопічну папілофістулотомію з метою надійного дренування ЗЖП, евакуації конкрементів з неї і ліквідації внутрішнього отвору нориці. Метою операції при спонтанних внутрішніх біліарних норицях є видалення жовчного міхура, забезпечення відтоку жовчі у просвіт травної трубки і пасажу хімусу по ній. При наявності нориці в порожнистому органі виконується її висікання з ушиванням отвору, окремих випадках резекційні способи ліквідації нориць.

Посилання

Syplyviy, V., Ievtushenko, D., Petrenko, G., & Ievtushenko, A. (2016). Surgical management of patients with Mirizzi syndrome. HPB, 18, e674-e675. doi: 10.1016/j.hpb.2016.01.033

Dutka, Y., & Chooklin, S. (2016). The special features of surgical treatment of patients with the Mirizzi syndrome. HPB, 18, e820. doi: 10.1016/j.hpb.2016.01.389

Artiushenko, M., Tumak, І., & Kohut, L. (2012). Bіlіodyhestyvnі norytsі і neprokhіdnіst kyshkіvnyka, sprychynena zhovchevymy kameniami, v praktytsі urhentnoi endoskopіi: ohliad lіteratury і vlasnyi dosvіd [Bio-digestive figures and intestinal intes tination caused by gallstones, in practice of urgent endoscopy: literature review and own experience]. Ukrainskyi zhurnal maloinvazyvnoi ta endoskopichnoi khirurhii – Ukrainian Journal of Minimally Invasive and Endoscopic Surgery, 16 (2), 20-22 [in Ukrainian].

Oter, V. (2017). Surgical outcomes of mirizzi syndrome: a single institution’s experience of 34 cases. Laparoscopic Endoscopic Surgical Science. doi: 10.14744/less.2017.79664

Zaporozhchenko, B., Bondarets, D., Borodaev, I., Kachanov, V., Muravyov, P., Zubkov, O., & Gorbunov, A. (2018). Modern diagnostic methods and approaches to the surgical treatment of Mirizzi syndrome. Ukrainian Journal of Surgery, 35 (4), 33-37. doi: 10.22141/1997-2938.4.35.2017.118890

Chen, H., Siwo, E., Khu, M., & Tian, Y. (2018). Current trends in the management of Mirizzi syndrome. Medicine, 97 (4), e9691. doi: 10.1097/md.0000000000009691

Beltrán, M. (2012). Mirizzi syndrome: History, current knowledge

and proposal of a simplified classification. World Journal of Gastroenterology, 18 (34), 4639. doi: 10.3748/wjg.v18.i34.4639

Rayapudi, K., Gholami, P., & Olyaee, M. (2013). Mirizzi syndrome with endoscopic ultrasound image. Case Reports in Gastroenterology, 7 (2), 202-207. doi: 10.1159/000351170

Valderrama-Treviño, A., Granados-Romero, J., Espejel-Deloiza, M., Chernitzky-Camaño, J., Barrera Mera, B., & Estrada-Mata, A. (2017). Updates in Mirizzi syndrome. Hepatobiliary Surgery and Nutrition, 6 (3), 170-178. doi: 10.21037/hbsn.2016.11.01

Lee, K. (2018). Mirizzi syndrome: a new approach to an old problem. Hepatobiliary Surgery and Nutrition, 7 (1), 56-57. doi: 10.21037/hbsn.2017.12.09

Опубліковано
2019-09-10
Як цитувати
Rusyn, V. I., Rumiantsev, K. E., & Pavuk, F. M. (2019). Лікування синдрому Міріззі. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (2), 5-10. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.2.10411
Номер
Розділ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ