АМІНОКИСЛОТНИЙ ПРОФІЛЬ СТУЛОК КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ТА СУХОГО ЕКСТРАКТУ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

Ключові слова: стулки квасолі звичайної, сировина, екстракт, амінокислотний профіль, ВЕРХ, кількісне визначення

Анотація

Мета роботи. Вивчення амінокислотного профілю стулок квасолі звичайної і екстракту на їхній основі.

Матеріали і методи. П’ять зразків сировини стулок квасолі звичайної (кущові сорти із білим насінням) були зібрані у Тернопільській і Волинській областях, сухий екстракт стулок квасолі був отриманий згідно розробленої раніше технології. Вивчення амінокислотного складу сировини стулок квасолі та екстракту на їхній основі здійснювали методами тонкошарової хроматографії (ТШХ) і високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ).

Результати та обговорення. Краще розділення амінокислот при ТШХ-дослідженні сировини стулок квасолі звичайної спостерігали у системі розчинників ізопропанол – мурашина кислота – вода (40:2:10). В результаті дослідження було ідентифіковано аспарагінову і глутамінову кислоти, гліцин, валін, тирозин і лейцин.

Амінокислотний профіль досліджуваних зразків сировини є достатньо однорідний за складом: 7 незамінних амінокислот – гістидин, треонін, валін, метіонін, фенілаланін, ізолейцин і лейцин та 8 замінних – аспарагінова і глутамінова кислоти, аргінін, серин, гліцин, аланін, тирозин і пролін; лізин було виявлено серед зв’язаних амінокислот в 4 зразку сировини. В усіх зразках сировини серед вільних амінокислот пролін домінує. Серед зв’язаних амінокислот найбільший вміст глутамінової кислоти, яка є продуктом гідролізу глутаміну. Також високим є вміст гліцину і серину, аланіну. Серед незамінних амінокислот, в порядку зменшення вмісту, визначено: лейцин, фенілаланін, гістидин, треонін, ізолейцин, валін.

Кількісне визначення амінокислот в екстракті стулок квасолі показало, що вміст проліну є найвищим – 12,47 мг/г, вміст деяких сполук також є високим: аспарагінової (5,41 мг/г) і глутамінової (3,41 мг/г) кислот, аргініну (5,10 мг/г; як у вільній так і зв’язаній формах), гліцину (1,02 мг/г) і серину (1,04 мг/г). З незамінних амінокислот в екстракті незначно відрізняються кількості валіну (0,80 мг/г), фенілаланіну (0,67 мг/г), треоніну (0,66 мг/г), лейцину (0,63 мг/г) та ізолейцину (0,58 мг/г). Загальний вміст амінокислот в екстракті становить 3,2 %.

Висновки. 1. Методом ВЕРХ вивчено амінокислотні профілі п’яти зразків стулок квасолі звичайної. Встановлено, що склад є достатньо однорідним, а загальний вміст коливається в межах 0,7-1,1 %.

2. У сухому екстракті стулок квасолі визначено вміст 5 незамінних та 7 замінних амінокислот. Вміст вільних амінокислот в екстракті – 0,52 %, сумарний вміст вільних і зв’язаних амінокислот – 3,2 %.

3. При дослідженні стабільності і встановленні терміну придатності сухого екстракту стулок квасолі необхідно враховувати присутність вільних амінокислот і білкових речовин.

Біографії авторів

L. V. Vronska, Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль

канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри фармації 

A. Ye. Demyd, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри загальної хімії

Посилання

Kovalev SV, Kovalev VM, Bezugla OM. [Amino acid and mineral composition of some species of Phaseolus L.] Visnyk farmatsiyi. 2011; 2(66):41-4. Ukrainian.

Gonzalez-Castro MJ, Lopez-Hernandez J, Simal-Lozano J, Oruna-Concha MJ. Determination of Amino Acids in Green Beans by Derivatization with Phenylisothiocianate and High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection. Journal of Chromatographic Science. 1997; 35(4):181-5. DOI: 10.1093/chromsci/35.4.181

Vronska LV, Dub AI, Hroshovyj TA, Klishch IM, Demyd AY, inventors; Ternopil State Medical University, assignee. Method for obtaining of of phaseolus vulgaris pods dry extract with hypoglycemic effect UA 130960 (Patent) 2019 Jan 10. Ukrainian.

Vronska LV, Dub AI, Hroshovyj TA, Klishch IM, Demyd AY.[Study of flavonoids composition and hypoglicemic effect of dry extracts of phaseolus vulgaris pods]. Ukr. Biopharm. J. 2018;2:62-9. Ukrainian. DOI: 10.24959/ubphj.18.163

Dub AI, Klishch IM, Vronska LV, Stechyshyn IP. [Research the hypoglycemic activity of the herbal remedy that contains dry extracts of white mulberry leaves, common bean shells and blueberry sprouts]. Med. and klin. chem. 2018;3:43-8. Ukrainian. DOI: 10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i3.9313

Vronska LV. [Standardization of phaseolus vulgaris pods dry extract on the content of flavonoids]. Med. and klin. chem. 2018;1:123-9. Ukrainian. DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i1.8786

Henderson JW, Ricker RD, Bidlingmeyer BA, Woodward C. Rapid, Accurate, Sensitive, and Reproducible HPLC Analysis of Amino Acid. Amino Acid Analysis Using Zorbax Eclipse-AAA Columns and the Agilent 1100 HPLC. Agilent Technical Note. 1999;5980:1193E.

Vronska LV. [Substantiation of the choice of extractant of biologically active substances of common phaseolus vulgaris pods]. ScienceRise. 2015;17:47-53. Ukrainian. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.57434

Jajic I, Krstovic S, Glamocic D, Jaksic S, Abramovic B. Validation of an HPLC method for the determination of amino acids in feed. J. Serb. Chem. Soc. 2013;78(6):839-50. DOI: 10.2298/JSC120712144J

Thakur S, Shrivastava S-K, Shrivastava M. Amino acid profile of some new varieties of leguminous seeds. The IIOABJ. 2017;8(4):48-53.

Bartolomeo M-P, Maisano F. Validation of a Reversed-Phase HPLC Method for Quantitative Amino Acid Analysis. J. Biomol. Tech. 2006;17(2):131–13.

Spano N, Piras I, Ciulu M, Floris I, Panzanelli A, Pilo MI, et al. Reversed-Phase Liquid Chromatographic Profile of Free Amino Acids in Strawberry-tree (Arbutus unedo L.) Honey. The IIOABJ. 2009;92(4):1145-56.

Опубліковано
2019-04-03
Як цитувати
Vronska, L. V., & Demyd, A. Y. (2019). АМІНОКИСЛОТНИЙ ПРОФІЛЬ СТУЛОК КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ТА СУХОГО ЕКСТРАКТУ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ. Фармацевтичний часопис, (1), 40-48. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.1.9949
Номер
Розділ
ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ