ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНИХ ФАКТОРІВ ПРИ СТВОРЕННІ ТАБЛЕТОК ЕКСТРАКТІВ ЛИСТЯ ЧОРНИЦІ І ТРАВИ КОЗЛЯТНИКА ТА ТАУРИНУ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРЕСУВАННЯ

  • O. Z. Barchuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • T. A. Hroshovyi Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • O. M. Zalis’ka Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • V. Yа. Shalata ПАТ «Галичфарм»
  • N. M. Maksymovych Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: таблетки, фармако-технологічні показники порошкових мас для таблетування і таблеток, екстракти, чорниця звичайна, козлятник лікарський, таурин, цукровий діабет

Анотація

Мета роботи. Вивчення впливу 7-ми кількісних факторів на властивості мас для таблетування і основні показники таблеток при розробці нового комбінованого таблетованого лікарського засобу з гіпоглікемічною активністю на основі сухих екстрактів листя чорниці і трави козлятника в комбінації з таурином.

Матеріали і методи. Активними фармацевтичними інгредієнтами були сухі екстракти листя чорниці і трави козлятника, таурин, допоміжні речовини (ДР). Дослідження впливу 7-ми кількісних факторів ДР на такі показники, як процес пресування, однорідність маси таблеток, стійкість таблеток до роздавлювання, стираність і розпадання таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину методом прямого пресування проводили відповідно до вимог Державної фармакопеї України (ДФУ), 2 видання. Досліджували також процес заповнення матриці таблетної машини порошковою масою для таблетування та середню масу зпресованих таблеток як показники, що найбільше характеризують придатність порошкової маси до прямого пресування.

Результати й обговорення. За допомогою методу випадкового баласу вивчено вплив кількостей 7-ми ДР на основні показники порошкових мас і таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину. Для кожного із показників будували діаграми розсіювання. Аналіз діаграм розсіювання показав, що із збільшенням кількості лактози покращується однорідність маси таблеток та зменшується час розпадання. Із збільшенням кількості маніту погіршується однорідність маси таблеток та збільшується час розпадання. Збільшення кількості натрій карбоксиметилкрохмалю в складі таблеток веде до суттєвого погіршення однорідності маси і в межах вивчених інтервалів зменшує час розпадання.

При збільшенні кількості неусіліну US 2 в складі таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину покращується однорідність маси, підвищується стійкість до роздавлювання, зменшується стираність, проте дещо збільшується час розпадання. Збільшенння кількості кальцій карбонату в складі таблеток веде до погіршення однорідності маси, підвищення стійкості таблеток до роздавлювання, зменшення їх стираності, однак призводить до суттєвого збільшення часу розпадання. Збільшення кількості натрій кроскармелози в складі таблеток покращує однорідність дозування та суттєво зменшує час розпадання таблеток.

Висновки. За допомогою методу випадкового балансу вивчено вплив 7-ми кількісних факторів на фармако-технологічні показники таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину. За сукупністю основних показників кращими ДР для створення таблеток на основі екстрактів листя чорниці і трави козлятника в комбінації з таурином відібрано таблетозу, неусілін US 2, натрій кроскармелозу, МКЦ 200 та магній стеарат.

Біографії авторів

O. Z. Barchuk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

магістр фармації, асистент кафедри організації економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО

T. A. Hroshovyi, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

д. фарм. н., професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

O. M. Zalis’ka, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

д-р фарм. н., проф., завідувач кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки

V. Yа. Shalata, ПАТ «Галичфарм»

 кандидат фармацевтичних наук, начальник технологічної лабораторії Дослідного центру АТ «Галичфарм» Корпорації «Артеріум»

N. M. Maksymovych, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ст. викладач, кандидат фармацевтичних наук, кафедра організації економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО

Посилання

Vronska LV, Tymoftevych NZ, Ezhned MA, Barchuk OZ. [Reviw of plant which exhibit hypoclycemic activity]. Farmatsevt chasop.2013;2: 142–148. Ukrainian.

Kurylo KhI, Klishch IM, Volska IM, Barchuk OZ. [Research of hypoglycemic properties of dry extract of Vaccinium myrtillus L.]. Medical and Clinical Chemistry. 2016;Vol.18., No.2:38-41. Ukrainian.

Barchuk OZ, Kurylo KhI, Hroshovyi TA, Yatskova GYu. [ Actuality of development and creation of antidiabetic drugs based on fitoextract of goa’s rue (Galega officinalis L.)]. Phitoterapy chasop. 2016; 4: 41-46. Ukrainian.

Zvorska OZ, Hroshovyi TA. Vaccinium myrtillus as perspective raw materials for creating medicines. Farmatsevt chasop. 2009;3(9): 29-33. Ukrainian.

Palit P, Furman BL, Gray AI. Novel weight-reducing activity of Galega officinalis in mice. J Pharm Pharmacol.1999; 51:1313-9.

Barchuk OZ, Vronska LV. The determination of the biologicaly active substances in leaves Vaccnium myrtillus extracts. Farmatsevt chasop. 2012;1: 60-63. Ukrainian.

Experimental study of goat’s rue (Galega Officinalis L.) herb and its liquid extracts / OZ Barchuk, RM Lysiuk, AI Denys [and others] // The Pharma Innovation Journal. – 2017. - 6(11).- P 393-397.

Barchuk OZ, Groshovyi TA, Zaliska OM, Shalata VJа, Revyatsky Revyatsky IYu. Development of optimal composition and technology of tablets based on the exstracts of goat’s rue herd, exstracts of bilberry leaves and taurine by direct compression method. Farmatsevt chasop. 2017;4(44): 30-40. Ukrainian.

Barchuk OZ, Groshovyi TA, Zaliska OM, Shalata VJа. Study of the influence of excipients on pharmaco-technological properties of tablets based on the extract of bilberry leaves, extract of goat’s rue herbs and taurine obtained by direct compression method. Farmatsevt chasop. 2018;1: 47-56. Ukrainian.

Barchuk OZ, Groshovyi TA, Zaliska OM, Leleka MV, inventors; Danylo Halytsky Lviv National Medical University, assignee. Medicinal product based on herbal extracts and taurine with hypoglycemic effect in the form of tablets. UA 2018 01870 (Patent) 2018 Aug 10. Ukrainian.

Hroshovyi TA, Martsenyuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Huryeyeva CM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. Ukrainian.

State Pharmacopoeia of Ukraine. [Державна Фармакопея України: в 3 т., 2-e вид.] Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr»; 2015. Ukrainian

Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати
Barchuk, O. Z., Hroshovyi, T. A., Zalis’ka, O. M., Shalata, V. Y., & Maksymovych, N. M. (2018). ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНИХ ФАКТОРІВ ПРИ СТВОРЕННІ ТАБЛЕТОК ЕКСТРАКТІВ ЛИСТЯ ЧОРНИЦІ І ТРАВИ КОЗЛЯТНИКА ТА ТАУРИНУ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРЕСУВАННЯ. Фармацевтичний часопис, (4), 42-48. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2018.4.9706
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ