РОЗРОБКА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ CУЛЬФАДИМІДИНУ У ТАБЛЕТКАХ

  • L. O. Burun Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • V. V. Ogurtsov Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: сульфадимідин, 3-α, γ-дикарбоксипропілроданін, спектрофотометрія, валідація.

Анотація

Мета роботи. Розробка методики спектрофотометричного визначення кількісного вмісту сульфадимідину в лікарській формі «Сульфадимезин», що ґрунтується на реакції його взаємодії з 3-α,γ-дикарбоксипропілроданіном, а також валідація розробленої методики.

Матеріали і методи. У роботі використовували такі реагенти і розчинники: робочий стандартний зразок (РСЗ) сульфадимідину, таблетки «Сульфадимезин» 500 мг (ТОВ «Агрофарм», Україна, серія 020217), 3-α,γ-дикарбоксипропілроданін кваліфікації «ч», розчин натрій нітриту та натрій фосфату готували розчиненням точної наважки реактивів кваліфікації «ч.д.а.», розчини хлоридної кислоти готували розведенням концентрованої кислоти кваліфікації «ч.д.а.».

Аналітичне обладнання: спектрофотометр СФ-46, ваги електронні RADWAG WPA 40/160/C/1, мірний посуд класу A.

Результати й обговорення. Розроблено методику спектрофотометричного визначення кількісного вмісту сульфадимідину в таблетованій лікарській формі «Сульфадимезин» на основі реакції його взаємодії з 3-α,γ-дикарбоксипропілроданіном. Методами насичення та неперервних змін встановлено стехіометричне співвідношення реагентів, яке виявилось рівним 1:1. Показано, що за такими валідаційними характеристиками, як лінійність, прецизійність, правильність та робасність розроблена методика є коректною і може бути використана у відділах контролю якості хіміко-фармацевтичних підприємств.

Висновки. Досліджено реакцію взаємодії попередньо діазотованого сульфадимідину з 3-α,γ-дикарбоксипропілроданіном, в результаті якої утворюється забарвлена азосполука. На основі вказаної реакції розроблено методику кількісного спектрофотометричного визначення сульфадимідину в складі таблетованої лікарської форми «Сульфадимезин» промислового виробництва та проведено її валідацію за такими валідаційними характеристиками, як лінійність, діапазон застосування, прецизійність, правильність та робасність.

Біографії авторів

L. O. Burun, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

асистент кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії

V. V. Ogurtsov, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії

Посилання

Kovalenko VN. Compendium. Medicines. [Компендиум. Лекарственные препараты] Kyiv: Morion; 2013. Russian.

Malaiyandi M, Barrette JP. Spectrophotometric determination and thin-layer separation of sulfamethazine and procaine penicillin in medicated feeds. Journal of Chromatography. A. 1968;38:160-3.

Díez R, Sarabia L, Ortiz MC. Rapid determination of sulfonamides in milk samples using fluorescence spectroscopy and class modeling with n-way partial least squares. Analytica Chimica Acta. 2007;585(2):350-60.

Babić S, Mutavdzić Pavlović D, Asperger D, Perisa M, Zrncić M, Horvat AJM, Kastelan-Macan M. Determination of multi-class pharmaceuticals in wastewater by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS-MS). Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2010;398(3):1185-94.

Mutavdžić Pavlović D, Pinušić T, Periša M, Babić S. Optimization of matrix solid-phase dispersion for liquid chromatography tandem mass spectrometry analysis of 12 pharmaceuticals in sediments. Journal of Chromatography. A. 2012;1258:1-15.

Babić S, Asperger D, Mutavdzić D, Horvat AJM, Kastelan-Macan M. Solid phase extraction and HPLC determination of veterinary pharmaceuticals in wastewater. Talanta. 2006;70(4):732-8.

Fernandez-Torres R, Consentino MO, Lopez MAB, Mochon MC. Simultaneous determination of 11 antibiotics and their main metabolites from four different groups by reversed-phase high-performance liquid chromatography-diode array-fluorescence (HPLC-DAD-FLD) in human urine samples. Talanta. 2010;81(3):871-80.

Lin CY,. Huang SD. Application of liquid-liquid-liquid microextraction and high-performance liquid-chromatography for the determination of sulfonamides in water. Analytica Chimica Acta. 2008;612(1):37-43.

Maudens KE, Zhang GF, Lambert WE. Quantitative analysis of twelve sulfonamides in honey after acidic hydrolysis by high-performance liquid chromatography with post-column derivatization and fluorescence detection. Journal of Chromatography. A. 2004;1047(1):85-92.

Yu H, Tao Y, Chen D. Development of a high performance liquid chromatography method and a liquid chromatography-tandem mass spectrometry method with the pressurized liquid extraction for the quantification and confirmation of sulfonamides in the foods of animal origin. Journal of Chromatography. B. Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2011;879(25):2653-62.

The State Pharmacopoeia of Ukraine. [Державна фармакопея України] Kharkiv: Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center of Quality of Medicinal Products. 1ed. Х; 2001; 556 p. Ed. 1. 2004; Ed. 2. Kharkiv: Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center of Quality of Medicinal Products.2008; 620 p. Ed 3. 2009; 280 p. Ed. 4.2011; Ukrainian.

Grisodub AI. [Standardized procedures for the validation of drug quality control methods. Kharkiv: Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center of Quality of Medicinal Products]. 2016. Russian.

Bulatov MI, Kalinkin IP. Practical guide on photometric methods of analysis. 5 ed. [Практическое руководство по фотометрическим методам анализа – 5-е изд.] Leningrad: Chemistry; 1986. Russian.

Grisodub AI, Evolinskaya NN, Arhipova NN. [Reproducibility of pharmacopeia spectrophotometric methods of quantitative determination of drugs in different laboratories]. Farmakom. 2004;2:20-4. Ukrainian.

Опубліковано
2018-09-25
Номер
Розділ
АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ