МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИСТКІВ СЕРПІЮ УВІНЧАНОГО (SERRATULA CORONATA L.)

  • S. M. Marchyshyn ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • T. O. Atamanchuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • D. B. Rakhmetov Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ
  • L. M. Sira Національний фармацевтичний університет
Ключові слова: серпій увінчаний, листки, морфолого-анатомічна будова, діагностичні ознаки.

Анотація

Мета роботи. Встановлення морфолого-анатомічних діагностичних ознак листків серпію увінчаного.

Матеріали і методи. Мікропрепарати виготовляли з висушених листків, фіксованих у суміші спирт-гліцерин-вода (1:1:1) і досліджували загальноприйнятими методами з використанням мікроскопа Item: PB -2610, фотофіксацію результатів здійснювали фотокамерою Samsung PL50.

Результати й обговорення. Листки розеткові і низові стеблові листки довгочерешкові, великі. В прикореневій розетці у середньому приблизно 6 непарноперистих листків з 4-7 парами довгасто-ланцетних бічних сегментів. Стеблові листки серединної формації почергові, короткочерешкові або сидячі, перисто-роздільні або розсічені, зісподу сизуваті, зверху темно-зелені або з червонуватим відтінком. Край жорсткий, нерівномірно-крупно-пилчастий, зубці на кінці з гострим білуватим хрящуватим шипиком. По жилках – рідке опушення.

Листкова пластинка стеблових листків за будовою гіпостоматична, дорсовентральна з достатньо диференційованим мезофілом. Головна жилки стеблового перисторозсіченого листка, що на ділянках між сегментами, сідлоподібної форми. Колатеральних провідних пучків 9, крупніші чергуються з дрібнішими. У бічних відрогах проходить по 2 маленьких концентричних пучечки.

На мікропрепаратах з поверхні клітини верхньої епідерми листкової пластинки ізодіаметричні, слабохвилясті, продихи відсутні.

Клітини епідерми нижньої сторони пластинки дрібніші, із більш звивистими оболонками. Продихів багато, округло-овальні, аномоцитного типу, оточені 3–5 клітинами епідерми. Подекуди вздовж жилок, зрідка між ними епідерма з довгими 3–5-клітинними, тонкими гострими волосками.

Висновки. Вивчено морфолого-анатомічні ознаки серпію увінчаного та визначено основні макро- та мікроскопічні діагностичні ознаки листків, які будуть використані при стандартизації лікарської сировини – розробці методів контролю «Серпію листя».

Біографії авторів

S. M. Marchyshyn, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач  кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

T. O. Atamanchuk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

D. B. Rakhmetov, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ

доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток)

L. M. Sira, Національний фармацевтичний університет

доцент кафедри ботаніки

Посилання

Samylina IA, Ermakova VA, Bobkova NV. Atlas: a tutorial: in 3 volumes. [Атлас: учебное пособие: в 3-х томах] Moscow: Geotar-Medicine; 2010. Russian.

Klimakhin GI. [Introduction - the basis for the development of medicinal plant growing]. 2012;1:23-8. Russian.

Komissarova Eyu, Vandyshev VV, Miroshnikova EA [Pharmacognostic study of the fruits of the venetian venous]. Vestnik RUDN. 2014;3:20. Russian.

Myagchilov AV. New flavonoids of the plant Serratula coronata L. [Новые флавоноиды растения Serratula coronata L.] Moscow. Russian.

Barykina RP, Veselova TD, Devyatovi AG. Handbook of botanical microtechnology. Basics and methods. [Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы] Moscow: MSU Publishing house; 2004. Russian.

Furst GP. Methods of anatomo-histochemical study of plant tissues [Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей] Moscow: Science; 1979. Russian.

Опубліковано
2018-09-17
Номер
Розділ
ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ