СТАВЛЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ САМОЛІКУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ДО- ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ (ЗГІДНО З РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

  • N. I. Zaremba Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • A. B. Zimenkovsky Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: соціологічне дослідження, самолікування, здобувачі вищої медичної освіти на до- та післядипломному етапі, лікарські засоби, поліпрагмазія.

Анотація

Мета роботи. Попередження негативних наслідків самолікування на основі його вивчення та аналізу поведінки щодо даного питання здобувачів вищої медичної освіти та курсантів-медиків.

Матеріали і методи. Дослідження проводили за результатами соціологічного опитування 400 (p<0,05) здобувачів освіти на до- та післядипломному етапі у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Отриманий шляхом анкетування первинний науковий матеріал був проаналізований з використанням статистичного та структурно-логічного методів із врахуванням принципів системності. При статистичному аналізі отриманих даних було проведено розрахунок відносних величин та їх похибок. Використано методи системного аналізу, статистичний, соціологічний, порівняння.

Результати й обговорення. За результатами соціологічного дослідження встановлено, що більшість здобувачів вищої медичної освіти на до- та післядипломному етапі самостійно призначала лікування. Підставами для придбання ліків при гострих та хронічних захворюваннях найчастіше є призначення лікаря та особистий досвід опитаних. Третина анкетованих самостійно збільшували дозу ліків. Кожен 2-й респондент визнав, що змінював призначені лікарем лікарські засоби на більш дешеві аналоги. Кожен 2-й опитаний вважає, що за рецептом мають відпускатися зокрема оральні гормональні контрацептиви та антибіотики.

Висновки. Отримані та проаналізовані результати виконаного соціологічного дослідження засвідчують, що більшість анкетованих (91,50±1,39) % ствердили, що займались самолікуванням. За даними їх самооцінки, з-поміж них у 64,5 % не відбулося досягнення терапевтичного ефекту ліків. Більшість респондентів (64,00±2,40) % визнали, що зазвичай приймають більше одного лікарського засобу одночасно. Перед прийманням ліків інструкцію до медичного застосування лікарського засобу вивчає більшість респондентів. Отримані результати, на нашу думку, повинні стати основою у комплексній моделі програми попередження негативних наслідків самолікування, особливо серед молоді.

Біографії авторів

N. I. Zaremba, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
асистент кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
A. B. Zimenkovsky, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Посилання

Kubzina ER. [Self-medication is harm or benefit?] Bulletin of Medical Internet Conferences 2014;4: 860. Russian.

Andreyeva I. [Prevalence of self-medication in the world]. Visnyk farmakolohii ta farmatsii 2010;3:14-24. Russian.

Okonenko LB, Antropova GA, Egorova ES, Bryzhakhin GG. [Sale without a prescription and self-medication]. Vestnik RUDN. Seriya Meditsina 2009;4:42-46. Russian.

Andreyeva IV. [Self-medication - terra incognita of drug therapy]. Clinical Pharmacology and Therapy 2007;16: 90-96. Russian.

Masheiko AM, Podpletnia OA, Zaiarskyi MI. [The role of the pharmacist in the successful implementation of the concept of responsible self-medication]. Farmatsevtychnyi zhurnal 2011;3: 27-33. Ukrainian.

[Self-medication - the pros and cons]. Available from: http://ronmb.org.ua/articles/samolikuvannya-plyusi-ta-minusi.html. Ukrainian

Zupanets IA. [Pharmacy guardianship of responsible self-medication: A way from acute discussions to mutual understanding]. Therapia Ukrainskyi medychnyi visnyk. 2012;2: 4-8. Russian.

Podpletnya OA. [Results of implementation of the concept of responsible self-medication in Dnipropetrovsk]. Odeskyi medychnyi zhurnal 2011;5:27-30. Ukrainian.

Опубліковано
2018-09-11
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА