НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • А. V. Kaydalovа Національний фармацевтичний університет
  • О. V. Posylkina Національний фармацевтичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/2312-0967.2016.3.6830

Ключові слова:

система якості вищої фармацевтичної освіти, методологічний концепт, наукові підходи до забезпечення якості

Анотація

У статті здійснено науково-теоретичний аналіз підходів та обґрунтування методологічного концепту побудови та функціонування системи якості вищої фармацевтичної освіти.

Біографії авторів

А. V. Kaydalovа, Національний фармацевтичний університет

Національний фармацевтичний університет

О. V. Posylkina, Національний фармацевтичний університет

Національний фармацевтичний університет

Посилання

Verbickiy А. А. Kontekstnoe obuchenie : teoriya i technologii / А. А. Verbickiy // Novie metody I sredstva obucheniya. – 2009. – № 2. – S. 51-54.

Naukovi pidhody do pedagogichnyh doslidgen : Monografiya / za zag. red. V. І. Lozova. – Kharkiv : «Apostrof», 2012. – 348 s.

Masich S. Metodologichni pidhody yak pidgruntya stanovlennya sistemy pidgotovky vykladacha vyschogo navchalnogo zakladu // Zbirnyk naukovyh prac «Pedagogika i Psyhologiya». – Kharkiv, 2014. – № 46 S. 86-96.

Dubasenyuk О. Konceptualni pidhody do profesiyno-pedagogichnoi pidgotovki pedagoga. – Gitomir. 2011. – 114 s.

Schapran Yu. Konceptualni pidhody do stvorennya inovaciynogo osvitnjgj seredovyscha / Visnyk Institutu rozvytku dytyny. – Кyiv. 2010. – № 11. – S. 121-124.

Korchagina G. Меtodychniy pidhid do formuvannyai ocinyuvannya profesiynoi kultury upravlinskogo personalu // Visnyk Odeskogo nacionalnogo universitetu. Seria: Ekonomika. – Оdesa: 2014. – Т. 19, 3/2. – S. 100-104.

Formuvannya profesiynoi kompetentnosti maybutnih fahivciv na osnovi integrativnogo pidhodu : metod. rekom. / І. М. Kozlovska, Ya. М. Sоbkо, О. О. Stechkevich i in. – Lviv . 2012. – 64 s.

Zinchenko V. О. Меtodychniy zasadi upravlinnya yakistyu vischoi osvity : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2011_58_1/3.pdf.

Konceptualni zasady upravlinnya yakistyu vischoi osvity v koteksti fundamentalizacii profesiynoi pidgotovki u vyschih navchalnih zakladah Ukraine / Dmitrichenko М.F., Yazvinska О.М. // Visnyk NTU. – К.: NTU. – 2012. – Vipusk. 26. – S. 24-30.

Kaydalova L. G. Provesiyna pidgotovka fahivciv farmacevtychnogo profile u vyschih navchalnih zakladah: monografiya / L. G. Kaydalova. – Kharkiv. : NFaU, 2010. – 364 s.

Tolochko V. М. Naukove obgruntuvannya i rozrobka modeley kompetenciy specialistiv farmacii: metod. rekom.. – Кyiv, 2009. – 23 s.

Bogma О. S., Yarmosch V. V. Suchasni pidhody do pobudovy sistemy upravlinnya yakistyu na pidpriemstvah / Visnyk GDTU. – 2012. – № 4 (62) – S. 274-276.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-28

Як цитувати

Kaydalovа А. V., & Posylkina О. V. (2016). НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ. Фармацевтичний часопис, (3), 68–74. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2016.3.6830

Номер

Розділ

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА