ВИЗНАЧЕННЯ СЕРТИНДОЛУ В КРОВІ МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКРОСКОПІЇ

  • S. І. Davydovych Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • І. Y. Halkevych Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • О. V. Shamlian Центральна науково-дослідна лабораторія, лабораторія промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Ключові слова: сертиндол, кров, флуоресценція, ізолювання

Анотація

Незважаючи на прогрес у лікуванні психічних захворювань, лікування таким сучасним антипсихотичнимзасобом, як сертиндол досі асоціюється з токсичними і летальними наслідками. У статті наведено результативизначення сертиндолу в крові, використовуючи флуоресціюючі властивості даного препарату. У 96 % етаноліспектр флуоресценції сертиндолу характеризується збудженням молекули при 310 нм і емісією при 345 нм. Векстрактах із крові було визначено до 87 % сертиндолу. Межа кількісного визначення сертиндолу в крові становить12 нг / мл при відносній похибці 2,41 %.

Біографії авторів

S. І. Davydovych, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
аспірант кафедри токсикологічної та аналітичної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
І. Y. Halkevych, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
завідувач кафедри токсикологічної та аналітичної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
О. V. Shamlian, Центральна науково-дослідна лабораторія, лабораторія промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

науковий співробітник  Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології

Посилання

Pae C. U. Sertindole: dilemmas for its use in clinical practice / C. U. Pae // Expert opinion on drug safetyro - 2013. - Vol. 12, №3. - Р. 321-326.

Waldman W. Acute poisoning with sertindole - a case report / W. Waldman, K.Kaletha, J. Sein Anand // Przeglad Lekarski. - 2013. - Vol. 70, №8. - P. 669- 670.

Drug safety and efficacy evaluation of sertindole for chizophrenia. / E. Karamatskos, M. Lambert, С. Mulert [et al.] // Expert opinion on drug safety. - 2012. - Vol. 11, № 6. - P. 1047-1062.

Stability-Indicating Chromatographic Methods for the Determination of Sertindole / N. A. El-Ragehy, N. Y. Hassan,M. Abdelkawy [et al.] // Journal of chromatographic science. - 2014. - Vol. 52. №6. - P. 559-565.

Determination of the concentration of sertindole in human plasma by RP-HPLC with UV detection / W. Z. Liu, Q. X. Chen, H. M. Shi [et al.] // Chinese Journal of Hospital Pharmacy. - 2010. - №18. - P. 19-22.

Micelle enhanced and native spectrofluorimetric methods for determination of sertindole using sodium dodecyl sulfate as sensitizing agent / A. M. El-Kosasy, L. A. Hussein, N. G. Sedki [et al.] // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - 2016. - №153. - P. 422-427.

Опубліковано
2016-10-28
Як цитувати
DavydovychS. І., HalkevychІ. Y., & ShamlianО. V. (2016). ВИЗНАЧЕННЯ СЕРТИНДОЛУ В КРОВІ МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКРОСКОПІЇ. Фармацевтичний часопис, (3), 18-21. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2016.3.6816
Номер
Розділ
АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ