СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧАННЯ СУЛЬФАТІАЗОЛУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ АЗОРЕАГЕНТІВ

  • М. Я. Бойко
  • І. Я. Коцюмбас
  • О. Я. Коркуна
  • С. М. Мелікян
  • Т. Я. Врублевська
  • Г. Ю. Тесляр

Анотація

розроблено методику спектрофотометричного визначення вмісту супьфатіазолу з використанням моноазобарвника тропеоліну О та гетероциклічної азосполуки 4-(2-піридилазо) резорцину в сироватці крові при антибактеріальній терапії хворих. Пробопідготовка зразка передбачає видалення білків з реакційної суміші осадженням перхлоратною кислотою. Аналітична реакція ґрунтується на утворенні забарвленого продукту взаємодії діазосолі сульфатіазолу з азореагентами. Отримані результати спектрофотометричного визначання сульфатіазолу з азореагентами підтверджуються результатами високоефективної рідинної хроматографії.

Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Бойко, М. Я., Коцюмбас, І. Я., Коркуна, О. Я., Мелікян, С. М., Врублевська, Т. Я., & Тесляр, Г. Ю. (2014). СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧАННЯ СУЛЬФАТІАЗОЛУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ АЗОРЕАГЕНТІВ. Фармацевтичний часопис, (3). https://doi.org/10.11603/2312-0967.2014.3.3296
Номер
Розділ
АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ