РОЗРОБКА МЕТОДИК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МАНГІФЕРИНУ В М’ЯКІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ФОРМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/2312-0967.2022.3.13548

Ключові слова:

гель, мангіферин, ідентифікація, кількісне визначення, ТШХ, абсорбційна спектрофотометрія

Анотація

Мета роботи – розробка методик ідентифікації та кількісного визначення АФІ в складі антигерпетичного гелю.

Матеріали і методи. Об´єктами дослідження є зразки гелю з мангіферином. Для ідентифікації мангефірину використовували метод ТШХ з ТШХ-пластинками із шаром силікагелю, флуоресцентним індикатором F254 та СЗ мангіферину. Кількісне визначення проводили методом абсорбційної спектрофотометрії. Використовували спектрофотометр “Evolution 60s” (Thermo Fisher Scientific, США), аналітичні ваги “AXIS” (Польща), мірний посуд класу A, реактиви згідно вимог ДФУ.

Результати й обговорення. Мангефірин ідентифікували методом ТШХ після вилучення із гелю 70% спиртом у порівнянні зі СЗ мангіферину з використанням рухомої фази – суміші розчинників н-бутанол : оцтова кислота : вода (80 : 20 : 10), детектували в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм. Встановлено, що послідовність зон розчину порівняння та випробуваного розчину співпадають. Кількісне визначення мангіферину проводили методом абсорбційної спектрофотометрії в 70% етанолі за довжини хвилі 373 нм. Доведено, що підпорядкування розчинів мангефірину за довжини хвилі 373 нм закону Бугера-Ламберта-Бера спостерігається в межах концентрації від 0,002 мг/мл до 0,020 мг/мл. Розрахована прогнозована повна невизначеність результатів методики становить 1,21% £ 1,60% свідчить про коректність проведення випробувань в іншій лабораторії. При вивченні валідаційних характеристик методики встановлено, що методика робасна (Δt ≤ δmax = 0,51 %, досліджуваний розчин і розчин порівняння стійкі протягом не менше 1 години), специфічна (d 0,18 % £ 0,51%); лінійна (r 0,9999 ≥ min r 0,9981); прецизійна (% = 0,48 % ≤ 1,60 %) і правильна (виконується критерій практичної незначущості систематичної похибки 0,03 %).

Висновки. Для ідентифікації мангіферину в гелі запропоновано з метод ТШХ. Для кількісного визначення мангіферину розроблено метод абсорбційної спектрофотометрії у середовищі 70% етанолу за довжини хвилі 373 нм. Доведено, що за такими валідаційними характеристиками, як лінійність, прецизійність, правильність, робасність і специфічність розроблена методика є коректною і може бути використана в аналізі мангіферину в гелі.

Біографії авторів

M. V. Yaromiy , Національний фармацевтичний університет МОЗ України

аспірантка кафедри аптечної технології ліків

N. P. Polovko, Національний фармацевтичний університет МОЗ України

докторка фарм. наук, професорка кафедри аптечної технології ліків

N. Yu. Bevz, Національний фармацевтичний університет МОЗ України

канд.  фармац.  наук,  доцентка  кафедри  фармацевтичної  хімії

Посилання

Dandan Han, Chengjun Chen, Cong Zhang, Yu Zhang, Xing Tang. Determination of mangiferin in rat plasma by liquid–liquid extraction with UPLC–MS/MS. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2010;51(1): 260-3.

Romero DJA, Nuva-Paz L, López M, Ferrada C, Carballo C. Validation of a High Performance Liquid Chromatography technique for determination of man¬giferin content in Mangifera indica L. leaves. Revista Cubana de Plantas Medicinales. 2014;19(1): 167-78.

Jalalvand Ali R. Fabrication of a novel amperometric sensing platform for determination of mangiferin. Sens¬ing and Bio-Sensing Research. 2020;29. https://doi. org/10.1016/j.sbsr.2020.100352.

Tajik Somayeh, Taher Mohammad Ali, Beitollahi Hadi. The first electrochemical sensor for determination of mangiferin based on an ionic liquid–graphene nanosheets paste electrode. Ionics. 2014;20: 1155-61.

Joubert E, Otto F, Grüner S, Weinreich B. Reversed-phase HPLC determination of mangiferin, isoman¬giferin and hesperidin in Cyclopia and the effect of harvesting date on the phenolic composition of C. Genistoides. Eur Food Res Technol. 2003;216: 270-3 DOI: 10.1007/s00217-002-0644-5.

Rivai H, Rasyid R, Ruslan R, Mawaddah S. Quanti¬tative determination of mangiferin in methanol extract of bacang mango (Mangifera foetida L.) leaves by thin-layer chromatography densitometry. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2020;9(7): 1551-60. DOI: 10.20959/wjpps20207-16475.

Acosta1 J, Sevilla I, Salomón S, Nuevas L. Determi¬nation of mangiferin solubility in solvents used in the biopharmaceutical industry. Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research. 2016;4(2): 49-53.

The State Pharmacopoeia of Ukraine: in 3 vol. [Державна Фармакопея України: в 3 т.] Kharkiv: Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center of Quality of Medicinal Products. Ed.2. Kharkiv: Ukrainian Sci-entific Pharmacopoeia Center of Quality of Medicinal Products; 2015. Ukrainian.

Validation of processes. Good manufacturing practice. [Валідація процесів. Належна виробнича практика: настанова СТ-Н МОЗУ] 42-3.5:2016. Kyiv: Morion, 2016. Ukrainian.

European Pharmacopоeia 9.0 / European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM). 9th ed. Strasbourg : Council of Europe, 2017. URL: http:// online6.edqm.eu/ep900

United States Pharmacopoeia 41-NF 36/ United States Pharmacopeial Convention: Rockville, 2018. United States Pharmacopoeia, 2018. URL: https://www.usp. org

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-16

Як цитувати

Yaromiy , M. V., Polovko, N. P., & Bevz, N. Y. (2023). РОЗРОБКА МЕТОДИК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МАНГІФЕРИНУ В М’ЯКІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ФОРМІ. Фармацевтичний часопис, (3), 23–32. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2022.3.13548

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ