СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ 3-[5-(5,7-ДИМЕТИЛ-2-ОКСО-ТІАЗОЛО[4,5-B]ПІРИДИН-3-ІЛМЕТИЛ)-[1,3,4]ОКСОДІАЗОЛ-2-ІЛСУЛЬФАНІЛ-ПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ АМІДІВ

Ключові слова: тіазоло[4,5-b]піридини, гідроліз, ацилювання, антиоксидантна активність

Анотація

Мета роботи. Здійснити синтез 3-[5-(5,7-диметил-2-оксо-тіазоло[4,5-b]піридин-3-ілметил)-[1,3,4]оксодіазол-2-ілсульфаніл-пропіонової кислоти та її амідів, а також провести первинний скринінг їх антиоксидантної активності.

Матеріали і методи. Органічний синтез, 1Н ЯМР-спектроскопія, елементний аналіз, фармакологічний скринінг.

Результати й обговорення. Отриманий нами раніше 3-[5-(5,7-диметил-2-оксо-тіазоло[4,5-b]піридин-3-ілметил)-[1,3,4]оксодіазол-2-ілсульфаніл-пропіонітрил піддали гідролізу, що привело до отримання 3-[5-(5,7-диметил-2-оксо-тіазоло[4,5-b]піридин-3-ілметил)-[1,3,4]оксодіазол-2-ілсульфаніл-пропіонової кислоти. Для трансформації за карбоксильною групою зазначеної сполуки одержано відповідний хлорангідрид, який введено у реакції ацилювання ароматичних амінів, що дозволило отримати ряд відповідних пропіонамідів. Для усіх синтезованих сполук проведений первинний скринінг антиоксидантної активності.

Висновки. У результаті структурної модифікації 3-[5-(5,7-диметил-2-оксо-тіазоло[4,5-b]піридин-3-ілметил)-[1,3,4]оксодіазол-2-ілсульфаніл-пропіонітрилу, одержано серію нових тіазоло[4,5-b]піридинів. Отримані результати первинного скринінгу антиоксидантної активності синтезованих сполук демонструють потенціал для пошуку антиоксидантних агентів серед тіазоло[4,5-b]піридин-2-онів.

Біографії авторів

T. I. Chaban, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

канд. фарм. н., доцент кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії

J. E. Matiichuk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

старший лаборант кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії

I. G. Chaban, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

канд. фарм. н., доцент, завідувач кафедри фармацевтичної хімії ФПДО

V. V. Ogurtsov, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

канд. фарм. н., доцент, завідувач кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії

V. S. Matiychuk, Львівський національний університет імені Івана Франка

д-р. хім. н., професор кафедри органічної хімії

Посилання

Apel K, Hirt H. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction. Annu. Rev. Plant. Biol. 2004; 8: 373–399.

Eberhardt MK. Reactive oxygen metabolites. CRC: Boca Raton, FL. 2000; 261–301.

Sies H. Biochemistry of oxidant defence. Eur. J. Biochem. 1993; 215: 213-219.

Lesyk RB, Zimenkovsky BS. 4-Thiazolidones: centenarian history, current status and perspectives for modern organic and medicinal chemistry. Current Organic Chemistry. 2004; 8 (16): 1547–1579.

Smirnova NG, Zavarzin IV, Krayushkin MM. Synthesis of condensed thiazoles. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2006; 42: 144–165.

Chaban TI, Ogurtsov VV, Chaban IG, Klenina OV, Komarytsia JD. Synthesis and antioxidant activity evaluation of novel 5,7-dimethyl-3H-thiazolo[4,5-b]pyridines. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2013; 188: 1611-1620.

Marzoog S, Thebeiti A. Synthesis of some new thiazolo[3,2-a]pyridines and related heterocyclic systems. Il Farmaco. 2000; 55: 109–118.

Chaban TI, Ogurtsov VV, Matiychuk VS, Chaban IG, Demchuk IL, Nektegayev IA. Synthesis, anti-inflammatory and antioxidant activities of novel 3H-thiazolo[4,5-b]pyridines. Acta Chimica Slovenica. 2019; 66:103-111.

Chaban, T.I., Panchuk, R.R., Klenina, O.V., Skorokhyd, N.R., Ogurtsov, V.V., Chaban I.G. 2012. Synthesis and evaluation of antitumor activity of some thiazolo[4,5-b]pyridines. Biopolymers and Cell. 28, 389-396.

Walczyn´ski K, Zuiderveld OP, Timmerman H. Non-imidazole histamine H3 ligands. Part III. New 4-n-propylpiperazines as non-imidazole histamine H3-antagonists. European Journal of Medicinal Chemistry. 2019; 40: 15–23.

Rao AU, Palani A, Chen X, Huang Y, Aslanian RG, West RE, Williams SM, We RL, Sondey C, Lachowicz J. Synthesis and structure–activity relationships of 2-(1,4′-bipiperidin-1′-yl)thiazolopyridine as H3 receptor antagonists. Bioorganic & Medicinal Chemitry Letters. 2009; 19(21): 6176-6180.

Kulkarni SS, NewmanAH. Discovery of heterobicyclic templates for novel metabotropic glutamate receptor subtype 5 antagonists. Bioorganic & Medicinal Chemisty Letters. 2007; 17: 2987-2992.

Chaban TI. Synthesis of some derivatives 3-(5-mercapto-[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)-5,7-dimethyl-3H-thiazolo[4,5-b]pyridin-2-one as potential biologically active compounds. Farmatsevtychnyy chasopys. 2019; 1: 19-24. Ukrainian.

Blois MS. Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature. 1958; 181: 1199–1200.

Molyneux P. The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. J. Sci. Technol. 2004; 26: 211–219.

Опубліковано
2019-09-30
Як цитувати
Chaban, T. I., Matiichuk, J. E., Chaban, I. G., Ogurtsov, V. V., & Matiychuk, V. S. (2019). СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ 3-[5-(5,7-ДИМЕТИЛ-2-ОКСО-ТІАЗОЛО[4,5-B]ПІРИДИН-3-ІЛМЕТИЛ)-[1,3,4]ОКСОДІАЗОЛ-2-ІЛСУЛЬФАНІЛ-ПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ АМІДІВ. Фармацевтичний часопис, (3), 13-20. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.3.10467
Номер
Розділ
СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК