ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ “ЛЕТКИХ” ОТРУТ В КУРСІ “ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ” В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

  • І. В. Ніженковська
  • О. В. Вельчинська
  • О. І. Головченко
  • О. В. Манченко

Анотація

Одним із сучасних діагностико-контролюючих інструментів для оцінки діяльності студентів в умовах кредитно-мо-
дульної системи є тестовий контроль знань. Під час вивчення студентами курсу “Токсикологічна хімія”, який викла-
дається на фармацевтичному факультеті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, тестовий
контроль – це лідер перевірки знань студентів. Токсикологічна хімія є однією серед фармацевтичних дисциплін, яка
вивчає властивості отруйних і сильнодіючих речовин, їх поведінку в організмі й трупному матеріалі, способи виділення,
методи якісного виявлення та кількісного визначення отрут та їх метаболітів. Під час вивчення цього курсу проводиться
тестовий контроль за принципом “від загального до спеціального, від спеціального до загального”. Одним із важливих
класів отруйних речовин є “леткі” отрути (аліфатичні спирти, альдегіди і кетони, синильна кислота, феноли, карбонові
кислоти тощо). Тестовий контроль за загальною темою містить питання, які стосуються загальних характеристик “лет-
ких” отрут: об’єкти дослідження, спосіб ізолювання з досліджуваного матеріалу, загальні закономірності токсикодинамі-
ки і токсикокінетики, загальні методи ідентифікації, узагальнена схема метаболізму. Тестовий контроль за спеціальни-
ми темами містить питання щодо специфічних і додаткових характеристик кожного представника класу. Узагальненню
знань з цієї дисципліни допомагає проведення підсумкового тестування з курсу.
Опубліковано
2013-07-15
Як цитувати
Ніженковська, І. В., Вельчинська, О. В., Головченко, О. І., & Манченко, О. В. (2013). ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ “ЛЕТКИХ” ОТРУТ В КУРСІ “ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ” В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ. Медична освіта, (3). https://doi.org/10.11603/me.v0i3.979
Номер
Розділ
Статті