СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛОМОВНИМ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Автор(и)

  • Т. S. Zayikina Харківський національний медичний університет
  • N. G. Ryndina Харківський національний медичний університет
  • G. Yu. Тitova Харківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9558

Ключові слова:

викладання клінічних дисциплін, англомовні студенти, дистанційне навчання, єдиний мовний іспит, онлайн-платформи

Анотація

Мета роботи – проаналізувати існуючі труднощі при викладанні клінічних дисциплін англомовним іноземним студентам та розробити можливі шляхи їх вирішення.

Основна частина. У статті продемонстровано, що головними проблемами при здобутті медичної освіти англомовними іноземцями на сьогоднішній день залишаються мовний бар’єр, недостатнє володіння викладачами сучасними педагогічними методиками, інноваційними технологіями дистанційного навчання, доволі низький рівень володіння практичними навичками при спілкуванні та проведенні діагностичних процедур хворим.

Дієвими шляхами подолання цих проблем ми вважаємо якнайшвидше впровадження єдиного мовного іспиту для студентів-іноземців, фінансове заохочення викладачів з високим рівнем мовної підготовки, розвиток університетських клінік, залучення міжнародних онлайн-платформ з викладання базових та клінічних дисциплін у медичних вишах.

Висновки. Імплементація вищезазначених підходів сприятиме підвищенню якості вищої медичної освіти, формуванню позитивного іміджу вітчизняних вишів в очах іноземних абітурієнтів та, безумовно, збільшенню фінансових надходжень.

Посилання

Official website of the UNESCO permanent mission in Ukraine. Retrieved from: https://unesco.mfa.gov.ua/ua

Official website of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/tag/inozemnim-studentam

Maksymenko, S.D., & Filonenko, M.M. (2014). Pedahohika vyshchoi medychnoi osvity [Pedagogics of higher medical education]. Kyiv: “Tsentr uchbovoi literatury” [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-19

Як цитувати

Zayikina Т. S., Ryndina, N. G., & Тitova G. Y. (2019). СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛОМОВНИМ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Медична освіта, (1), 61–63. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9558

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти