ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ НЕРВОВИХ ХВОРОБ

  • О. А. Kozyolkin Запорізький державний медичний університет
  • S. О. Medvedkova Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: навчально-дослідна робота студентів, неврологія

Анотація

Мета роботи – вдосконалення професійного навчання студентів шляхом формування навичок самостійної навчально-дослідної роботи.

Основна частина. Навчально-дослідна робота студентів сьогодні займає важливе місце в освітньому процесі. Багато складнощів у студентів виникають під час оволодіння навичками самостійної роботи, часто вони пов’язані з питаннями методологічного характеру. Тому завдання викладача – допомогти студентам у виборі теми, постановці мети і завдань дослідження, а також визначити масштаб, матеріал і методи дослідження. Виконання студентами навчально-дослідної роботи під керівництвом викладача розширює їхній науковий світогляд і дає можливість оволодіти суттєвими науковими поняттями та уявленнями.

Висновок. При написанні навчально-дослідної роботи у студентів розвиваються навички аналізувати, систематизувати, порівнювати, узагальнювати і класифікувати наукові літературні дані, а також отримані результати проведеного дослідження.

Біографії авторів

О. А. Kozyolkin, Запорізький державний медичний університет

 MD, Professor, Head of the Department of Nervous Diseases, Zaporizhzhya State Medical University.

S. О. Medvedkova, Запорізький державний медичний університет

Ph.D., associate professor of the Department of Family Medicine, Therapy, Cardiology and Neurology of the Faculty of Postgraduate Education of State Medical University of Zaporizhzhya, Mayakovsky ave., 26, 69035, Zaporizhya; e-mail: s.medvedkova@gmail.com; tel.: +380676142032.

Посилання

Maksymenko, S.D., & Filonenko, M.M. (2013). Metodychni rekomendatsii “Naukovo-doslidnytska diialnist studentiv dlia slukhachiv FPK i vykladachiv I-IV r. a. VMNZ Ukrainy [Methodological recommendations “Research activity of students” for students of the DPE and teachers accreditation level I-IV of higher medical schools of Ukraine]. Kyiv: Druk.

Bilousov, L.I. (Ed). (2010). Naukovo-doslidna robota studentiv yak chynnyk udoskonalennia profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [Research work of students as a factor in improving the professional training of the future teacher]. Kharkiv: Fakt [in Ukrainian].

Chukhrai, Z.B. (2013). Rozvytok doslidnytskykh zdibnostei studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u protsesi navchannia matematyky [Development of research abilities of students of economic specialties in the process of teaching mathematics]. Candidate’s Extended abstract. Cherkasy: Druk [in Ukrainian].

National University of Water Environmental Engineering (2013). Osnovy naukovykh doslidzhen [Fundamentals of scientific research]. Rivne: Druk.

Mirutenko, V.V., Demchynska, M.I., & Symochko, L.Yu. (2011). Metodychnyi posibnyk do vykonannia praktychnykh robit z kursu “Naukovo-doslidna robota studentiv” [Methodical manual for carrying out practical work on the course “Research work of students”]. Uzhhorod: Druk.

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
KozyolkinО. А., & MedvedkovaS. О. (2018). ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ НЕРВОВИХ ХВОРОБ. Медична освіта, (4), 121-123. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9390
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти