МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

  • O. P. Venger ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • T. P. Husyeva ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • Yu. I. Mysula ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. M. Sas ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • O. Ye. Smashna ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • V. S. Bilous ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • О. О. Liuta ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • Ya. M. Nestorovysch ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: мотивація, мотивація досягнення успіху, професійне становлення

Анотація

Мета роботи – визначити динаміку мотивації досягнення успіху в студентів 2-го та 4-курсів медичного факультету.

Основна частина. Професійне становлення молодої людини під час навчання у вищому навчальному закладі є важливим етапом у її соціалізації, де провідним видом діяльності стає навчально-професійна. У статті висвітлені етапи професійного становлення студента-медика. Мета дослідження полягала у визначенні динаміки мотивації досягнення успіху в студентів-медиків 2-го та 4-го курсів медичного факультету. В дослідженні брали участь 112 студентів, з яких 56 студентів 2-го курсу та 56 студентів 4-го курсу медичного факультету. Розглянуто особистісні характеристики респондентів за рівнем мотивації досягнення успіху.

Висновки. Отримані результати свідчать про те, що мотивація досягнення успіху в студентів за період навчання має тенденцію до зростання. На здійснення ними навчальної діяльності впливає система внутрішніх мотивів, що забезпечує ефективне оволодіння майбутнім фахом.

Біографія автора

O. P. Venger, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
 

Посилання

Artiushyna, M.V., Zhuravska, L.M., Kolesnichenko, L.A., Kotykova, O.M., & Radchenko, M.I. (2008). Psykholohiia diialnosti ta navchalnyi menedzhment: navch. posib. [Psychology of activity and educational management: manual]. Artiushyna M.V. (Ed.). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Zaniuk, S.S. (2002). Psykholohiia motyvatsii [Psycho­logy of motivation]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Zeer, E.F. (2005). Psikhologiya professiy: ucheb­noye posobiye dlya studentov vuzov 3-e izd., pererab., dop. [Psychology of professions: a textbook for university students. The 3rd ed. rew.]. Moscow: Akademicheskiy Prospekt; Fond “Mir” [in Russian].

Khekkhauzen, Kh. (2001). Psyihologiya motivatsii dostizheniya [Psychology of achievement motivation]. Saint-Petersburg: Smysl [in Russian].

Besh, L.V., Dmytryshyn, B.Ya., Besh, O.M., Yaske­vych, O.I., & Matsiura, O.I. (2017). Suchasni mozhlyvosti pidvyshchennia motyvatsii studentiv do navchannia [Modern possibilities of increasing the motivation of students to study]. Lvivskyi klinichnyi visnyk – Lviv Clinical Herald, 1 (17), 60-64. Retrieved from: http://lkv.biz/wp-content/uploads/2017/05/Besh-L.-et-al.2017.pdf [in Ukrainian].

Hyliun, O.V. (2012). Osvitni motyvatsii studentskoi molodi [Educational motivations of student youth]. Dnipro­petrovsk: nats. un-t im. O. Honchara – O. Honchar Dnipropetrovsk National University, 1, 102-104 [in Ukrainian].

Priadko, N.O. (2015). Motyvatsiia dosiahnennia yak determinanta uspikhu v profesiinii diialnosti osobystosti [Motivation of achievement as a determinant of success in the professional activity of the individual]. Visnyk – Bulletin, 127, 177-180. Retrieved from: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1574 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Venger, O. P., Husyeva, T. P., Mysula, Y. I., Sas, L. M., Smashna, O. Y., Bilous, V. S., LiutaО. О., & Nestorovysch, Y. M. (2018). МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Медична освіта, (4), 31-35. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9388
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти