ОНЛАЙН-ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ “КРОК 1. ФАРМАЦІЯ” З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ: ПОТОЧНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

  • A. K. Biliy Запорізький державний медичний університет
  • O. Yu. Voskoboynik Запорізький державний медичний університет
  • S. I. Kovalenko Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: “КРОК 1. Фармація”, онлайн-підготовка, органічна хімія, аналіз даних

Анотація

Мета роботи – розробка нових напрямків удосконалення  підготовки студентів до ліцензійного іспиту “КРОК 1. Фармація”.

Основна частина. У статті проаналізовано сучасний стан та проблеми підготовки студентів до іспиту. Детально обговорено можливі стратегії, що можуть бути використані університетами для покращення рівня підготовки студентів до іспиту. Запропоновано інноваційний підхід підготовки студентів до іспиту з використанням онлайн-системи, що дозволяє проводити дистанційне тестування у навчальному та контрольному режимах, онлайн-консультації для студентів, аналіз результатів тестування тощо. Для оптимізації роботи системи було проведено детальний аналіз стану її завантаженості залежно від часу доби та дня тижня, а також залежність результативності тестування від названих вище факторів. Одержані результати дозволяють стверджувати про високу затребуваність студентами онлайн-форм навчання загалом, та систем підготовки до ліцензійних іспитів зокрема.

Висновок. Проведений аналіз даних дозволив виявити періоди найбільшої завантаженості онлайн-систем, що дозволить більш ефективно планувати стратегію онлайн-підтримки студентів викладачами.

Біографія автора

A. K. Biliy, Запорізький державний медичний університет
 

Посилання

Xuecheng, L., & Shulei, L. (2012). Status analysis and consideration of medical education system in China and abroad. Higher Education of Social Science, 3 (2), 40-44. DOI:10.3968/j.hess.1927024020120302.2002.

Analitychna dovidka Tsentru testuvannia MOZ Ukrainy do rezultativ skladannia litsenziinoho ispytu “Krok 1. Farmatsiia” u 2016 rotsi. [Analytical certificate of the Center for testing the Ministry of Health of Ukraine to the results of the licensing exam of Krok 1. Pharmacy in 2016]. – Retrieved from: https://www.testcentr.org.ua/ai/2016/ai-krok1-pharm-04102016.pdf [in Ukrainian].

Analitychna dovidka Tsentru testuvannia MOZ Ukrainy do rezultativ skladannia litsenziinoho ispytu “Krok 1. Farmatsiia” u 2017 rotsi. [Analytical certificate of the Center for testing the Ministry of Health of Ukraine to the results of the licensing exam of Krok 1. Pharmacy in 2017]. – Retrieved from: https://www.testcentr.org.ua/ai/2017/ai-krok1-pharm-230617.pdf [in Ukrainian].

Filippova, L.V. (2010). Vplyv vykladannia khimichnykh dystsyplin na pidhotovku do skladannia litsenziinoho ispytu “KROK-1. Farmatsiia” [Effect of chemical disciplines teaching in preparation for the license examination of Krok 1. Pharmacy]. Informatsiini tekhnolohii v osviti – Information Technologies in Education, 8, 83-86 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Biliy, A. K., Voskoboynik, O. Y., & Kovalenko, S. I. (2018). ОНЛАЙН-ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ “КРОК 1. ФАРМАЦІЯ” З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ: ПОТОЧНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ. Медична освіта, (4), 26-30. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9385
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти