ФОРМИ КОНТРОЛЮ В МЕДИЧНОМУ ВНЗ України: СТАРИЙ – НОВИЙ УСНИЙ ІСПИТ

  • I. F. Belenichev Запорізький державний медичний університет
  • N. V. Bukhtiyarova Запорізький державний медичний університет
  • S. V. Gorbachova Запорізький державний медичний університет
  • I. B. Samura Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: іспит, форми контролю знань, навчальна дисципліна

Анотація

Мета роботи – аналіз проведення іспиту як основної форми контролю в сучасній системі вищої освіти з точки зору його ефективності; дослідження позитивних сторін та недоліків даної форми рубіжного контролю; аналіз шляхів поновлення іспиту, його нових форм та можливість їх використання в практиці викладання в медичному ВНЗ.

Основна частина. У статті представлені різноманітні форми контролю знань, що застосовуються у Запорізькому державному медичному університеті: вхідний (попередній, діагностичний), поточний (здійснюється безперервно, відстежує рівень знань, умінь і навичок студентів на практичних заняттях), рубіжний (контроль знань, умінь і навичок після закінчення модуля або курсу), відстрочений та підсумковий. Підсумковий контроль ­  державна атестація ­  проводиться у вигляді державних іспитів, у тому числі захисту випускної кваліфікаційної роботи.

Висновки. Основною формою диференційованого рубіжного контролю в ВНЗ є іспит. Іспитом закінчується вивчення предмета або його основного розділу, причому викладач не може відмовитися від даної форми контролю хоча б тому, що вона вказана в навчальному плані, обов’язковому документі, якого необхідно дотримуватись.

Біографія автора

I. F. Belenichev, Запорізький державний медичний університет
 

Посилання

Litseziini umovy provadzhennia osvitnioi diialnosti zakladiv osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [License conditions for the academic activities of education institutions: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 1187 from December 30 2015 zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1187-2015-п. – Retrieved from: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п [in Ukrainian].

Mezhuieva, I.Yu. (2017). Testuvannia yak forma kontroliu znan, umin, navychok. Perevahy i nedoliky [Testing as a form of knowledge, skills and abilities control. Advantages and disadvantages]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 9, 394-397 [in Ukrainian].

Aronson, L. (2011). Twelve tips for teaching reflection at all level of medical education. Med. Teacher, 33 (3), 200-205.

Hood, M. (2013). Bricks or clicks? Predicting student intentions in a blended learning buffet. Australasian J. of Educational Technology, 29 (6), 762-776.

Nguyen, T. (2015). The effectiveness of оnline learning: beyond no significant difference and future horizons. MERLOT J. Online Learning and Teaching, 11 (2), 309-319.

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Belenichev, I. F., Bukhtiyarova, N. V., Gorbachova, S. V., & Samura, I. B. (2018). ФОРМИ КОНТРОЛЮ В МЕДИЧНОМУ ВНЗ України: СТАРИЙ – НОВИЙ УСНИЙ ІСПИТ. Медична освіта, (4), 22-25. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9384
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти