ВИКОРИСТАННЯ СЦЕНАРІЇВ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ОКРЕМИХ ТЕМ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

  • L. M. Malanchuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • Z. M. Kuchma ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • I. M. Malanchyn ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • V. M. Martyniuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. O. Krasnyianska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • S. L. Malanchuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: симуляції, інноваційні технології, методика “SMART”.

Анотація

Мета роботи – оцінювання ефективності навчальних симуляційних тренінгів з елементами клінічної фармакології у підвищенні якості освітнього процесу студентів із дисципліни “Акушерство та гінекологія”.

Основна частина. Лікар будь-якої спеціальності, в тому числі і загальної практики, повинен знати причини, клініку, діагностику акушерських кровотеч та тактику залежно від причин, що її зумовили.

Масивні акушерські кровотечі займають провідне місце серед причин різних видів тяжкої акушерської патології, такої, як геморагічний шок, синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові тощо, та перше місце серед причин материнської смертності. Частота кровотеч складає від 6 до 11 % усіх пологів. Саме тому актуальним є відпрацювання на фантомі техніки активного ведення ІІІ періоду. В процесі нашої роботи ми зробили висновок, що навчання у симуляційному центрі із ви­користанням сучасних фантомів дозволяє студентам досконало оволодіти основними практичними навичками з акушерства, які можуть стати необхідними у майбутній практичній роботі лікаря загальної практики, а також закладає основу оволодіння деякими маніпуляціями для майбутньої спеціалізації.

Висновки. Сучасний розвиток медичної науки й практики зумовлює необхідність вносити корективи в підготовку студентів-медиків із наближенням їхньої освіти до міжнародних стандартів. Тому якість освіти у вищих навчальних закладах необхідно покращити шляхом ефективної організації та інформатизації навчального процесу, за допомогою впровадження передових наукових розробок у практику викладання.

Біографія автора

L. M. Malanchuk, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
 

Посилання

Lisovyi, V.M., Kapustnyk, V.A., Markovskyi, V.D., & Zahorodnii, I.V. (2016). Zahalni problemy ta perspektyvy zastosuvannia symuliatsiinykh metodiv osvity [Common problems and perspectives of using simulation methods of education]. Kharkiv [in Ukrainian].

Omarova, K.P. (2010). Perspektivy primineniya infor­matsionnykh tekhnologiy v simulyatsionnom obuchenii studentov [Prospects for the use of information technology in the simulation training of students]. Kazan. [in Russian].

Korda, M.M., Shulhai, A.H., Zaporozhan, S.Y., & Kry­tsak, M.U. (2016). Symulyatsiine navchannia u medytsyni – skladova chastyna u protsesi pidhotovky likaria spetsialista [Simulation study in medicine – component part in the process of preparation of a specialist physician]. Ternopil [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-28
Як цитувати
Malanchuk, L. M., Kuchma, Z. M., Malanchyn, I. M., Martyniuk, V. M., Krasnyianska, L. O., & Malanchuk, S. L. (2018). ВИКОРИСТАННЯ СЦЕНАРІЇВ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ОКРЕМИХ ТЕМ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ. Медична освіта, (4), 64-66. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9380
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти