ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ЛІТНЬОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

  • Ya. V. Rogalska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • I. V. Kubei ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • T. A. Vorontsova ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. A. Volyanska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • U. M. Mudrik ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • N. M. Yarema ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • K. T. Glushko ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: виробнича практика, шляхи оптимізації

Анотація

Мета роботи – підвищити ефективність та якість навчання студентів шляхом оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики.

Основна частина. Перед вищою медичною освітою стоїть завдання – забезпечити високу професійну підготовку фахівців. Виробнича практика студентів є однією з форм навчального процесу і його суттєвою складовою частиною. Велику роль у становленні особистості майбутнього лікаря відіграє формування ціннісного ставлення до людського життя. Працюючи зі студентами, доцільно акцентувати увагу на тому, що специфіка їх майбутньої професійної діяльності потребує пріоритетного прояву таких моральних якостей, як гуманність, емпатійність, толерантність, чесність, а надто в роботі з такими категоріями, як діти, люди з особливими потребами, безнадійно хворі тощо. В процесі професійної освіти студентів-медиків підготовка різноманітних заходів волонтерських загонів сприяє формуванню людяності, співчуття, навиків психологічної підтримки та спілкування з особливою категорією пацієнтів. Як приклад, наш досвід роботи студентів-медиків у Тернопільському обласному спеціалізованому будинку дитини та соціальному центрі ТБФ “Карітас” під час проходження літньої виробничої практики.

Висновок. Формування моральних якостей студентів вищих медичних навчальних закладів – основа особистісного становлення і потребує розробки конкретної моделі та залучення до навчально-виховної роботи різноманітних методик та підходів, рекомендуємо долучати студентів у період літньої виробничої практики до різноманітних заходів волонтерських загонів (відвідування дитячих будинків, онкологічних лікарень для дітей, соціальних організацій тощо) в рамках конструктивного співробітництва.

Біографія автора

Ya. V. Rogalska, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
 

Посилання

Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina – 2020” [About the Strategy of Sustainable Development “Ukraine 2020”]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 r. № 5/2015 – Decree of the President of Ukraine dated Janu­ary 12, 2015 № 5/2015. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Voronenko, Yu.V., Shekera, O.H., Tkachenko, V.I., Medvedovska, N.V., & Krasnov, V.V. (2014). Pidkhody do pidhotovky simeinykh likariv v Ukraini ta krainakh Yevropy [Approaches to the family doctors’ training in Ukraine and European countries]. Ukrainskyi medychnyi chasopys Ukrainian Medical Journal, 3, 101-103 [in Ukrainian].

Skrobach, N.V., Havryk, I.T., & Delva, Yu.V. (2014). Samostiina robota studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv yak vazhlyvyi element suchasnoi pidhotovky fakhivtsiv [Independent work of students of higher educational institutions as an important element of modern training of specialists]. Halytskyi likarskyi visnyk − Galician Medical Journal, (2), 110-111 [in Ukrainian].

Babinets, L.S., Borovyk, I.O., Botsiuk, N.Ye., Vorontsov, O.O., Mihenko, B.O., Riabokon, S.S., … Yasnii, O.R. (2013). Uspikhy i problemy vykladannia simeinoi medytsyny na dodyplomnomu etapi: dosvid Ternopilskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [Achievements and problems of teaching family medicine on undergraduate level: experience of Ternopil State Medical University]. Simeina medytsyna – Family Medicine, 4, 28-31 [in Ukrainian].

Zakon “Pro vyshchu osvitu” vid 01.07.2014 № 1556-VII [About Higher Education: Law dated 01.07.2014 No. 1556-VII]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Опубліковано
2018-10-08
Як цитувати
Rogalska, Y. V., Kubei, I. V., Vorontsova, T. A., Volyanska, L. A., Mudrik, U. M., Yarema, N. M., & Glushko, K. T. (2018). ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ЛІТНЬОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ. Медична освіта, (4), 89-92. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9356
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти