ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

  • T. O. Pertseva Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”
  • L. I. Konopkina Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”
  • T. V. Kireyeva Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”
  • K. Y. Bogatska Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”
  • O. G. Cherkasova Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”
  • O. V. Myronenko Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”
  • O. V. Fesenko Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”
  • L. A. Botvinikova Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”
  • K. O. Belosludceva Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”
Ключові слова: інтерактивні технології навчання, професійна мотивація, організація навчального процесу

Анотація

Мета роботи: визначити ефективність впроваждення інноваційних технологій у навчальний процес на кафедрі внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (ДЗ «ДМА»).

Мета роботи – визначити ефективність впровадження інноваційних технологій у навчальний процес на кафедрі внутрішньої медицини 1 Державного закладу “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України” (ДЗ “ДМА”).

Основна частина. Нові підходи до навчання студентів передбачають активацію творчих здібностей. Творчість передбачає нове бачення, тобто готовність відмовитися від звичних схем викладання навчального матеріалу та готовність до самозмінювання. Одне з найважливіших завдань вищої школи полягає в тому, щоб форми та методи навчання сприяли виявленню творчих здібностей та безперервному самовдосконаленню. Впровадження інноваційних освітніх технологій у рамках вищої медичної школи, у тому числі інтерактивних підходів до навчання студентів, інтернів, у сучасних умовах є важливим кроком, що передбачає активацію їх творчих здібностей, нове бачення проблеми з готовністю відмовитися від звичних схем навчання та готовністю до самозмінювання. Інтерактивні технології також спрямовані на формування мотивації у різні періоди професійного становлення та мають особливо важливе значення у підготовці лікарів, у тому числі інтерністів, для яких навчання є одним із ключових етапів на шляху становлення самостійного фахівця.

Висновок. Застосування інтерактивних форм навчання серед студентів-медиків ефективно впливає на процес засвоєння ними комплексу клінічних знань, характеризується індивідуалізацією навчальних підходів, є потужним фактором оптимізації навчального процесу, що забезпечує більшу керованість, результативність та ефективність навчання.

Висновки. Застосування інтерактивних форм навчання серед студентів-медиків ефективно впливає на процес засвоєння ними комплексу клінічних знань, характеризується індивідуалізацією навчальних підходів, є потужним фактором оптимізації навчального процесу, що забезпечує більшу керованість, результативність та ефективність навчання.

Біографії авторів

T. O. Pertseva, Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”

Член-кореспондент НАМНУ, професор, д.мед.н.,

Ректор Державного закладу «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»,

професор кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»,

тел. 0503209215

L. I. Konopkina, Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”

професор, д.мед.н.,

завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»

тел. 067-289-59-77

T. V. Kireyeva, Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”

к.мед.н.,

 доцент кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»

тел. 067-565-58-26

K. Y. Bogatska, Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”

к.мед.н.,

 доцент кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»

тел. 097-279-71-26

O. G. Cherkasova, Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”

к.мед.н.,

 доцент кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»

тел. 050-886-40-29

O. V. Myronenko, Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”

к.мед.н.,

 доцент кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»

тел. 097-928-51-49

O. V. Fesenko, Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”

к.мед.н.,

 доцент кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»

тел. 097-928-51-49

K. O. Belosludceva, Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”

к.мед.н.,

асистент кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»

тел. 068-939-09-88

Посилання

Ailamazian, A.M. (2000). Aktualni metody vykhovannia i navchannia: dilova hra [Actual methods of education and training: business game]. Moscow: Vlados-pres [in Ukrainian].

Dychkivska, I.M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Kolomiiets, V.S. (1999). Ihry v strukturi profesiinoi pidhotovky: Zb. nauk. prats [Games in the structure of professional training: collection of scientific works]. Kapska, A.Y. (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Novolokova, N.P. (2012). Entsyklopediia pedaho­hichnykh tekhnolohii ta innovatsii [The еncyclopedia of рedagogical technologies and innovations]. Kharkiv: “Osnova” [in Ukrainian].

Nosachenko, I.M. (Ed.) (1992). Dyferentsiiovanyi pidkhid do navchannia uchniv za dopomohoiu ihrovykh metodiv: nauk.-metod. zb. [Differentiated approach to teaching students through game techniques: scientific method. save]. Kyiv: NDI pedahohiky [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-11
Як цитувати
Pertseva, T. O., Konopkina, L. I., Kireyeva, T. V., Bogatska, K. Y., Cherkasova, O. G., Myronenko, O. V., Fesenko, O. V., Botvinikova, L. A., & Belosludceva, K. O. (2018). ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Медична освіта, (4), 73-76. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9321
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти