ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА: НЕВИКОРИСТАНИЙ РЕЗЕРВ АБО ДЖЕРЕЛО ДИДАКТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ

  • N. I. Voloshchuk Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • O. M. Denysyuk Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • O. V. Khodakivska Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • O. Yu. Galiutina Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Ключові слова: викладання фармакології, самостійна робота студента, позааудиторна робота студента

Анотація

Мета роботи – проаналізувати форми і методи самостійної позааудиторної роботи студентів, які використовуються на кафедрі фармакології, для вдосконалення навчального процесу та формування у майбутніх спеціалістів-медиків глибоких знань із фармакології і здатності до самоосвіти та самовдосконалення.

Основна частина. У даній статті ми представили організацію самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Вона ведеться за трьома основними напрямками: навчально-обовʼязковим, навчально-дослідницьким та науково-дослідним і включає в себе традиційні і нетрадиційні види та форми. Найбільш важливою складовою є ініціативна творча активність студентів. Хоча це самостійна робота студента, але вона ведеться при підтримці викладачів, саме тому на кафедрі створені та постійно оновлюються засоби дидактичної підтримки самостійної роботи (методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та для самостійної позааудиторної роботи, мультимедійні презентації лекцій, навчальний посібник “Фармакологія. Конспект лекцій”, навчальна аптека, комплекти тестових завдань, фармакотерапевтичних і ситуаційних задач стандартного та нестандартного типу, критерії оцінювання всіх видів самостійної роботи). Такий підхід до організації самостійної позааудиторної роботи студентів дозволяє розвивати у майбутніх лікарів компетентності, необхідні для правильного формування їх професійної культури.

Висновок. Самостійна позааудиторна робота студентів як важливий інструмент та найбільш складна форма організації навчального процесу вимагає сучасної матеріально-технічної бази, відповідного теоретичного, психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу, постійного пошуку нових результативних форм, методів і засобів навчання.

Біографії авторів

N. I. Voloshchuk, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Волощук Наталія Іванівна – д.мед.н., професор, зав. кафедри фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 

O. M. Denysyuk, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Денисюк Ольга Миколаївна – к.мед.н., доцент кафедри фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова, контактний телефон 067-591-64-72; 063-157-86-18

O. V. Khodakivska, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Ходаківська Ольга Віталіївна - к.фарм.н., доцент кафедри фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова

O. Yu. Galiutina, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Галютіна Олена Юріївна – к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Посилання

Linchevskyi, O.V., Chernenko, V.M., Piatnytskyi, Yu.S., & Bulakh, I.Ye. (2015). Shliakhy reformuvannia systemy vyshhchoi medychnoi osvity v Ukraini v suchasnykh umovakh [Ways of reforming the system of higher medical education in Ukraine in modern conditions]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 6-9 [in Ukrainian].

Moroz, V.M., Huminskyi, Yu.Y., & Fomina, L.V. (2015). Problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi osvity u realizatsii Natsionalnoi stratehii reformuvannia systemy okhorony zdorovia Ukrainy [Problems and prospects of higher medical education in implementation of the national strategy for the reform of the Health Care System of Ukraine]. Tezy dopovidei navchalno-metodychnoi konferentsii “Problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi shkoly u rozrobtsi ta realizatsii natsionalnoi stratehii pobudovy novoi systemy okhorony zdorovia v Ukraini na period 2015-2025 rr.” – Abstracts of the educational and methodical conference “Problems and Prospects of the Higher Medical School in the development and implementation of a national strategy for building a new health care system in Ukraine for the period 2015-2025”. Vinnytsia, (pp. 3-6) [in Ukrainian].

Yefremova, N.A., & Rudkovskaya, V.F. (2016). Samostoyatelnaya rabota: organizatsiya, osushchestvlenyye i kontrol [Independent work : organization, implementation and control]. Sovremennye problemy nauki i obrazo­vaniya – Modern problems of science and education, 4. Retrieved from: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24957 [in Russian].

Voloshchuk, N.I., & Denysiuk, O.M. (2014). Indyvidualna robota v studentskomu naukovomu hurtku kafedry farmakolohii yak faktor formuvannia profesiinykh kompetentsii [Individual work in the student’s scientific circle of the Department of Pharmacology as a factor in the formation of professional competences]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovyna Medical Journal, 4 (72), 257-259 [in Ukrainian].

Voloshchuk, N.I., Pashynska, O.S., & Denysiuk, O.M. (2014). Zaprovadzhennia netradytsiinykh metodiv navchannia yak zasib pidhotovky studentiv-medykiv novoi heneratsii [Introduction of non-traditional methods of teaching as a means of training new medical students]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 22-24 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
Voloshchuk, N. I., Denysyuk, O. M., Khodakivska, O. V., & Galiutina, O. Y. (2018). ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА: НЕВИКОРИСТАНИЙ РЕЗЕРВ АБО ДЖЕРЕЛО ДИДАКТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ. Медична освіта, (4), 36-40. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9193
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти