ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

  • V. V. Kornyakova КЗ “Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів” ДОР
  • O. R. Boyarchuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • O. M. Mochulska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: якість навчання, педагогічний контроль, дидактичні тести, післядипломна освіта, конкурентоздатність

Анотація

Мета роботи – вивчити ефективність та інформативність використання тестового контролю в оцінці рівня знань, умінь і навичок молодших медичних спеціалістів під час навчання.

Основна частина. У статті узагальнено досвід роботи педагогічного колективу з використання різних видів і способів застосування тестового контролю знань та вмінь на етапі післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів. Тести є важливою складовою частиною в системі контролю знань, умінь і навичок та одним із методів комплексної оцінки якості навчання слухачів. Тестування має суттєві переваги над іншими формами контролю: охоплює контролем великий обсяг матеріалу; потребує невеликих часових ресурсів для проведення та перевірки; порівняно нескладне в організації, що дає змогу спростити саму процедуру контролю – від його підготовки та здійснення до перевірки й аналізу, а також вивільнити час для практичної роботи на занятті. Здійснення оцінки професійних знань та вмінь слухачів шляхом тестування (застосовується як бланкове, так і комп’ютерне) – це спосіб, при якому найбільш ефективно використовується аудиторний час і забезпечується оперативність отримання результатів.

Висновок. Представлені нами матеріали показали, що поєднання перевірки засобами тестового контролю з іншими методами й прийомами сприяє розвитку професійних компетенцій слухачів, активізує мотивацію до знань, стимулює самопідготовку, сприяє розвитку професійних компетенцій слухачів, що збільшує конкурентоздатність молодших медичних спеціалістів.

Посилання

Moiseiuk, N.Ye. (2001). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv [in Ukrainian].

Kanivets, T.M. (2012). Osnovy pedahohichnoho otsiniuvan­nia: navch.-metod. posibnyk [Fundamentals of pedagogical evaluation: textbook]. Nizhyn: publisher M.M. Lysenko [in Ukrainian].

Chelyshkova, M.B. (2002). Teoriya i praktika konstrui­rovaniya pedagogicheskikh testov [Theory and practice of designing pedagogical tests]. Moscow [in Russian].

Bulakh, I.E., & Mruha, M.R. (2006). Stvoriuiemo yakisnyi test: navch. posib. [Creating a quality test: textbook]. Kyiv: Maister-class [in Ukrainian].

Serhiienko, V.P., & Kukhar, L.O. (2011). Metodychni rekomendatsii zi skladannia testovyh zavdan [Methodical recommendations on the preparation of test tasks]. Kyiv: NPU [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-11
Як цитувати
Kornyakova, V. V., Boyarchuk, O. R., & Mochulska, O. M. (2018). ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ. Медична освіта, (4), 136-140. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9114
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи