ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХІАТРІЯ. НАРКОЛОГІЯ” В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • I. D. Spirina ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • S. V. Rokutov ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • E. S. Fedenko ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • A. V. Shornikov ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • R. M. Tymofieiev ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
Ключові слова: студенти, навчальний процес, психіатрія, наркологія, інноваційні методи навчання

Анотація

Мета роботи – аналіз методів та засобів навчання, направлених на оптимізацію викладання дисципліни “Психіатрія. Наркологія” на кафедрі психіатрії, загальної та медичної психології Державного закладу “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”.

Основна частина. Враховуючи розповсюдженість психічних розладів в Україні та світі, постала необхідність змінити ставлення у студентів медичних вузів до проблем, якими десятиліттями займалися лише лікарі-психіатри. Для підвищення якості освіти, інтересу до предмета, а також задля розвитку у студентів нестандартного, творчого мислення на кафедрі психіатрії, загальної та медичної психології ДЗ “ДМА” широко застосовуються такі завдання, як кросворди, кейси, в тому числі і відео­кейси, рольові ігри. Для оцінки ефективності запропонованих форм оцінки знань студентів було розроблено уніфікований опитувальник. Для виключення суб’єктивності при оцінці цих знань, а також для оптимізації і стандартизації роботи викладачів, введена багаторівнева система навчання і оцінювання, яка заснована на так званих “рівнях навчання” за В. П. Беспальком.

Висновок. Постійне вдосконалення процесу викладання дозволяє поглиблювати знання майбутніх лікарів з дисципліни “Психіатрія. Наркологія”.

Біографії авторів

I. D. Spirina, ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро

завідувач кафедри психіатрії, загальної та медичної психології, д.мед.н., професор

S. V. Rokutov, ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро

доцент кафедри психіатрії, загальної та медичної психології

E. S. Fedenko, ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро

асистент кафедри психіатрії, загальної та медичної психології

A. V. Shornikov, ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро

асистент кафедри психіатрії, загальної та медичної психології

R. M. Tymofieiev, ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро

асистент кафедри психіатрії, загальної та медичної психології

Посилання

Voloshyn, P.V., & Maruta, N.О. (2015). Stratehiia okhorony psykhichnoho zdorovia naselennia Ukrainy: suchasni mozhlyvosti ta pereshkody [The strategy of mental health care of the population of Ukraine: contemporary opportu­nities and obstacles]. Ukrainskyi visnyk psykhonevro­lohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 23 (1), 5-11 [in Ukrainian].

Morozov, P.V., Neznanov, N.G., Limankin, O.V., Voloshyn, P.V., Maruta, N.A., Altynbekov, S.A., … & Khoddziaeva, N.I. (2014). Stan psykhichnoho zdorovia naselennia ta tendentsii rozvytku psykhiatrychnoi dopomohy na postradianskomu prostori [Mental health conditions of the population and tendencies of development of mental health care in post-soviet countries]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 22 (1), 11-17 [in Ukrainian].

Meretskyi, V.M. (2015). Rol samostiinoi roboty studentiv v orhanizatsii navchalnoho protsesu [Role of independent work of students in the educational process organization]. Medychna osvita – Medical Education, 21 (3), 113-115 Retrieved from: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i3.4989 [in Ukrainian].

Hodzhayan, A.B., & Agranovich, N.V. (2011). Osobennosti organizatsii effektivnoy samoobrazovatelnoy deyatelnosti studentov v meditsinskom vuze [Features of the organization of effective self-educational activity of students in a medical school]. Fundamentalnyye issledovaniya – Fundamental Research, (11), 149-153 [in Russian].

Denysenko, S.N. (2015). Pryntsyp emotsiinosti yak vazhlyva skladova proektuvannia multymediinykh elektronnykh osvitnikh resursiv [The principle of emotion as an important part of designing multimedia electronic educational resources]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka – Ivan Franko Zhytomyr State University Journal, (78), 102-106 [in Ukrainian].

Denina, R.V. (2015). Vydy orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv z vnutrishoi medytsyny [Types of independent work of students of internal medicine]. Medychna osvita – Medical Education, 21 (4), 15-18 [in Ukrainian].

Spіrіna, I.D., Shornіkov, A.V., Tymofieiev, R.M., & Fedenko, E.S. (2018). Dosvid vykorystannia krosvordiv pry vykladanni dystsypliny “Psykhiatriia. Narkolohiia” [Experience of using crossword puzzles in teaching the discipline of Psychiatry. Narcology]. Medychna osvita – Medical Education, 24 (1), 115-118 [in Ukrainian].

Spіrіna, I.D., Tymofieiev, R.M., & Shornіkov, A.V. (2017). Vykorystannia navchalnykh videofilmiv u yakosti videokeisiv pry pidhotovtsi inozemnykh studentiv iz dys­tsypliny “Psykhiatriia. Narkolohiia” [Using of training video films as videokeys for foreign students training on the cycle of Psychiatry. Narcology]. Medychna osvita – Medical Education, 23 (1), 121-124. doi: 10.11603/me.2414-5998.2017.1.7294 [in Ukrainian].

Spіrіna, I.D., Rokutov, S.V., Tymofieiev, R.M., & Shornіkov, A.V. (2016). Vykorystannia “rivniv navchannia” dlia otsinky znan studentiv na tsykli “Psykhiatriia. Narkolohiia” [Using “level of training” for the student knowledge evaluation on the cycle of Psychiatry. Narcology”]. Medychna osvita – Medical Education, 22 (3), 90-92. doi: 10.11603/me.2414-5998.2016.3.6920 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-17
Як цитувати
Spirina, I. D., Rokutov, S. V., Fedenko, E. S., Shornikov, A. V., & Tymofieiev, R. M. (2018). ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХІАТРІЯ. НАРКОЛОГІЯ” В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Медична освіта, (4), 178-181. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9008
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи