ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-САМОКОНТРОЛЮЮЧИХ ПРОГРАМ У СИМУЛЯЦІЙНО-ТРЕНІНГОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  • M. I. Shved ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • S. N. Heryak ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • S. Y. Lypovetska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. V. Levytska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • R. M. Liakhovych ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • R. M. Liakhovych ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. P. Martynyuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • Ya. M. Kitsak ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: навчальний процес, симуляційно-тренінгове навчання, віртуальні навчально-контролюючі програми.

Анотація

Мета роботи – аналіз ефективності роботи студентів в університетському симуляційному центрі щодо засвоєння ними практичних навичок із невідкладної медицини і перспективи впровадження нових сучасних віртуальних навчально-контролюючих програм для студентів та інтерністів.

Основна частина. Важливою ланкою в навчальному процесі є створення сучасної навчально-методичної бази: підготовлена відповідна методична документація і видано типографським способом посібник та підручник з екстреної та невідкладної допомоги, у яких висвітлено основи організації і надання екстреної медичної допомоги бригадами Е(Ш)МД при їх повсякденній діяльності із застосуванням сучасних клінічних протоколів. У 2017 та 2018 роках співробітники кафедри підготували і видали два посібники “Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях” українською та англійською мовами.

 Заняття проходять за системою єдиного навчального дня, що дозволяє протягом семінарського заняття провести письмову оцінку вхідного рівня знань та практично попрацювати студенту над освоєнням заданого сценарію шляхом розв’язання ситуа­ційних задач із залученням манекенів, муляжів, інструментарію та іншого наявного медичного обладнання, ідентичного, що й в кареті швидкої допомоги.         

Своєрідним якісним перехідним етапом у навчальному процесі студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги стало проведення практичних та семінарських занять в університетському симуляційно-тренінговому центрі. Симуляційна підготовка студентів – це вид навчальних занять, де викладач формує вміння й навички практичного застосування набутих теоретичних знань шляхом індивідуального виконання студентом завдань, визначення загальної тактики, діагностики та лікування симульованих пацієнтів у змодельованій ситуації невідкладного стану. Рівень теоретичної та практичної підготовки студентів (і викладачів) вдалося суттєво покращити завдяки впровадженню в навчальний процес вперше в Україні симуляційних віртуальних європейських навчально-самоконтроюючих програм (Body Interact).

Особливо важливим моментом практичних занять є можливість залучення студентів до виїздів у складі бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (Е(Ш)МД) та організація і проведення щорічних обласних змагань бригад Е(Ш)МД, на яких викладачі виступають в якості суддів, а студенти-гуртківці – позурантів. По завершенні змагань співробітники кафедри проводять аналіз виступів бригад на кожному конкурсі у вигляді науково-практичної конференції.

Висновки. Навчальний процес на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги за системою єдиного навчального дня дає змогу впровадити в навчання елементи симуляційно-тренінгового засвоєння практичних навичок. Виїзди студентів на виклики в складі бригад швидкої (екстреної) медичної допомоги суттєво мотивують професійну орієнтацію та підвищують рівень засвоєння дисципліни. Високий методичний рівень забезпечення навчального процесу на кафедрі, наявність університетського навчально-тренінгового центру симуляційного навчання за адаптованими європейськими віртуальними навчально-контролюючими програмами дозволяє забезпечити високий кінцевий рівень засвоєння ними теоретичних знань та практичних навичок.

Біографія автора

M. I. Shved, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
 

Посилання

Roshin, G.G., & Kriliuk V.O. (2014). Metodychni rekomendatsii dla zaviduvachiv kafedr nevidkladnoi ta ekstrenoi medychnoi dopomohy [Methodical recommendations for the heads of departments of urgent and emergency medical care]. Kyiv: Meditsina [in Ukrainian].

Zozulia, I.S. (2012). Medytsyna nevidkladnykh staniv: shvydka i nevidkladna medychna dopomoha [Emergency medicine: emergency and emergency medical care]. Kyiv: Meditsina [in Ukrainian].

Shved, M.I., & Hudyma, A.A., & Heriak, S.M. (2016). Ekstrena ta nevidkladna medychna dopomoha [Emergency and emergency medical care]. (2nd ed., rev.) Ternopil: Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Nikonova, V.V., & Feskova, A.E. (2008). Meditsina neotlozhnykh sostoyaniy. Izbrannyye klinicheskiye lektsii [Emergency medicine. Selected clinical lectures]. Donetsk [in Russian].

Roshchin, H.H., Hudyma, A.A., & Kuzmin, V.Yu. (2012). Ekstrena medychna dopomoha: dohospitalnyi etap – alhorytmy manipuliatsii (bazovyi riven) [Emergency medical care: pre-hospital phase - algorithms for manipulation (baseline)]. Kyiv [in Ukrainian].

Tarasiuk, V.S., & Matviichuk, M.V., & Palamar, I.V., & Koroleva, N.D., & Kuchanska, H.B., & Novytskyi, N.O. (2011). Medytsyna nadzvychainykh sytuatsii. Orhanizatsiia nadannia pershoi medychnoi dopomohy [Emergency medicine. Organization of the first medical aid]. Kyiv: Meditsina [in Ukrainian].

Koshelev, A.A. (2015). Meditsina katastrof. Teoriya i praktika [Emergency Medicine. Theory and practice]. Saint-Petersburg: ELBI-SPb [in Russian].

Sokov, L.P., & Sokov, S.L. (2015). Kurs meditsiny katastrof [Course of medicine of disasters]. Moscow: RUDN [in Russian].

Subbarao, I., Lyznicki, J., & Hsu, E. (2008). A consensus-based educational framework and competency set for the discipline of disaster medicine and public health preparedness. Disaster Med. Public Health Preparedness, 2, 57-68.

https://bodyinteract.com.

Опубліковано
2018-06-12
Як цитувати
Shved, M. I., Heryak, S. N., Lypovetska, S. Y., Levytska, L. V., Liakhovych, R. M., Liakhovych, R. M., Martynyuk, L. P., & Kitsak, Y. M. (2018). ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-САМОКОНТРОЛЮЮЧИХ ПРОГРАМ У СИМУЛЯЦІЙНО-ТРЕНІНГОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. Медична освіта, (1). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.1.8899
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи