ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ ФАРМАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  • V. V. Pidhirnyi ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. S. Fira ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • M. B. Chubka ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: провізори-інтерни, лікарські засоби, типовий навчальний план, програми спеціалізації, бази стажування, атестація

Анотація

Мета роботи – проаналізувати основні фактори, які впливають на організацію навчального процесу для провізорів-інтернів на кафедрі фармації ННІ ПО Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Основна частина. Кафедра фармації Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського є базовою для навчання та підготовки в інтернатурі провізорів до самостійної та успішної роботи у фармацевтичній галузі, оснащена аудиторіями, науковою лабораторією та відповідними технічними засобами: комп’ютерами, відеосистемами, проектором, які використовуються для активних методів навчання.

Колектив висококваліфікованих викладачів, із досвідом практичної роботи, відстежує важливі тенденції у вітчизняній та світовій фармації, впроваджує відповідні зміни у робочих програмах та доносить цю осучаснену інформацію до інтернів.

При складанні навчально-методичних матеріалів дотримується концепція, згідно з якою фармацевт може покращити відповідальне вживання лікарських засобів, і, відповідно, потрібно розвивати такі навики для досягнення цієї мети, що є однією з рекомендацій FIP.

Під час навчання в інтернатурі молоді спеціалісти засвоюють як основні фармацевтичні науки, так і основи застосування лікарських засобів у контексті фармацевтичної опіки. Після закінчення програми підготовки в інтернатурі провізори підлягають атестації для визначення рівня знань і практичних навичок.

Висновок. Підготовка професійних кадрів, провізорів вимагає використання усіх наявних національних ресурсів та рекомендацій Міжнародної фармацевтичної федерації відповідно до міжнародних стандартів і національних інтересів, чим і керується у своїй роботі колектив кафедри фармації ННІ ПО Тернопільського державного медичного університету.

Біографія автора

V. V. Pidhirnyi, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
 

Посилання

Hromovyk, B.P., & Horilyk, A.V. (2012). Neperervna farmatsevtychna osvita v Ukraini: naukovo-metodychni aspekty upravlinsko-ekonomichnoi pidhotovky: monohrafiia [Continuous pharmaceutical education in Ukraine: Scientific and methodical aspects of management and economic preparation]. Lviv: Rastr-7 [in Ukrainian].

Zarichkova, M.V., Soloviov, O.S., & Hryhoruk, Yu.M. (2015). Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv (zminy ta dopovnennia). Vyp. 78. Okhorona zdorovia [The directory of qualification characteristics of occupations of workers (changes and additions). Issue 78. The Health care]. V.M. Tolochko, M.S. Ponomarenko (Eds.) Inform. lyst. X.; Kyiv: Vyd-vo NFaU; NMAPO im. P. L. Shupyka [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine about higher education]. (01.07.2014 r.1556). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Piminov, O.F. (Responsible for the issue) (2016). Typovyi navchalnyi plan i prohrama spetsializatsii (internatury) zi spetsialnosti “Zahalna farmatsiia” [Typical curriculum and program of specialization (internship) in the specialty “General pharmacy”]. Kharkiv: NFaU [in Ukrainian].

Tolochko, V.M., & Halii, L.V. (2010). Upravlinnia personalom farmatsevtychnykh orhanizatsii na osnovi kompetentsii: monohrafiia [Personnel management of pharmaceutical organizations on the basis of competence: monograph]. Kharkiv: Avysta-VLT [in Ukrainian].

(2016). The transformation of our workforce. Working activities in the field of education: systems, tools and navigation. Report of the Global Conference on Pharmacology and Pharmaceutical Sciences, Education, The Hague, Report of the International Pharmaceutical Federation - FIP. Retrieved from: http://fip.org/educationreports.

(2017). Transformation of Pharmacology and Pharmaceutical Science in the Design of Contextual Work for Development. Report on the International Pharmaceutical Federation (FIP). Retrieved from: http://fip.org/educationreports.

Опубліковано
2018-09-14
Як цитувати
Pidhirnyi, V. V., Fira, L. S., & Chubka, M. B. (2018). ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ ФАРМАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (4), 153-156. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.8821
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи